Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Betina Nørgaard Pedersen

Ph.d.-studerende

Betina Nørgaard Pedersen

Profil

PhD titel: Eftervirkning af tilførsel af organisk kvælstof i husdyrgødninger og planterester

Store mængder organisk kvælstof i både husdyrgødning og planterester tilføres hvert år til markerne. Noget af dette kvælstof mineraliseres inden for få måneder efter tilførsel og gøres derved plantetilgængeligt. En andel vil imidlertid ikke blive mineraliseret inden for første dyrkningssæson og bliver i stedet en del af jordens organiske nitrogen pulje, hvorfra det vil mineraliseres ved en lav rate over mange år. Dette er kendt som den organiske gødnings eftervirkning. Mineralisering vil både foregå i og uden for dyrkningssæsonen og kan derfor dels komme dyrkede afgrøder til gode, men også give anledning til udvaskning af nitrat. Der er brug for bedre estimater og mere viden om denne eftervirkning for bedre at kunne beskrive konsekvenserne af forskellige dyrkningsformer og tiltag. Dette er formålet med denne PhD. 

Vis alle (2) »

ID: 110299385