Aarhus Universitets segl

Betina Hansen

Jordbrugstekniker

Betina Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Tilrettelæggelse, anlæg og pasning af forsøg i mark og væksthus. Herunder bl.a. observationer, registreringer i vækstsæsonen, prøveudtagning, sprøjtning, høst, tekniske analyser (NIT), forarbejdning af prøver (tørring, formaling mv.) samt statistisk og grafisk bearbejdning af data.

Nuværende ansvarsområde:

Udførelse af mark og væksthusforsøg inden for korn- og frøgræs, med tilknytning til følgende projekter

  • Næringsværdiundersøgelser i vinterhvede og vårbyg. Hvilke sorter klarer sig bedst ved en nedsættelse af kvælstoftilførslen (Vandmiljøplan II)? Her tænkes specielt på kerneudbytte og proteinindhold.
  • Dyrkning af økologiske havefrø i flytbar tunnel. Undersøgelse af udbyttepotentiale og kvalitative egenskaber i porre, gulerod og blomkål.
  • Screening af endofytinficerede græsser i væksthus (Strandsvingel, Rødsvingel og Rajgræs). Målet er at finde græsser med forbedrede egenskaber forårsaget af endofytten.
  • Indlejring af fruktaner i forskellige græsser (Hvene, Engrapgræs, Rajgræs og Rød svingel) gennem efteråret i relation til taksonomisk tilknytning, tilstedeværelse af endofytter samt efterårsbehandling.

Tidligere ansvarsområde:

Teknisk ansvarlig for udførelse af markforsøg inden for industriafgrøder, herunder bl.a. Økologisk og konventionel Hamp, Lupiner, Hestebønner, Ærter, gensplejset Raps og Foderroer, medicinplanter (Rød Solhat, Opiatvalmue, Løvemund, Morgenfrue, Limnanthes, Marietidsel mm.) samt hør og andre olieafgrøder.

Tilrettelæggelse og anlæg af forsøg, observationer, registreringer i vækstsæsonen, høst, prøveudtagning, tekniske analyser samt statistisk og grafisk bearbejdning af data.

Links:
www.lr.dk/planteavl/informationsserier/gmoroer
www.sns.dk/natur/natur.htm#Bio

ID: 1352