Bernd Wollenweber

Lektor

Bernd Wollenweber
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

 

 

Science

Min aktuelle forskning er fokuseret på planters ernæringsfysiologi (undersøgelser af relevante processer, der kontrollerer næringsstoffernes optagelse, omsætning og funktion) med henblik på at forbedre kvaliteten og udbytte af kulturplanter.
(læs mere)

 

Polymin
A computer program detecting the minimum number of SNPs for haplotype discrimination and subsequent genotype differentiation has been developed. The main advantages of PolyMin is the integration of procedures from sequence analysis to polymorphism selection within a single program.
(læs mere)

‘Udbytte og kvalitet i korn - udfordringer og muligheder’

Min aktuelle forskning er fokuseret på planters ernæringsfysiologi (undersøgelser af relevante processer, der kontrollerer næringsstoffernes optagelse, omsætning og funktion) med henblik på at forbedre kvaliteten og udbytte af kulturplanter.

Forskning på disse områder er relevante i sammenhæng med ubalance i planters næringsstof-forsyning forårsaget af agronomiske og miljø-faktorer som f. ex. salt, tørke og temperatur.

Forskningsområder:

Jeg har stor erfaring indenfor økofysiologisk forskning, lige fra næringsstofoptagelse til områder som interne reguleringsprocesser i planter, især syre-base regulation og ion-balance, planters C- og N- metabolisme i relation til miljøfaktorer og udnyttelser af næringsstoffer (herunder mineralske, organiske og atmosfæriske kvælstof-former). Forskning i disse områder forgår fra celle- til hele-plante og afgrødeniveau.

Ansvarsområder ved DJF

1999-2001 Medlem af COST action 828 'Seed Science in the Field of Genetically Controlled Stress Physiology'
1998- Webmaster for Afd. for Plantebiologi
1999-2000 Medlem af Følgegruppen vedr. IT- sikkerhedspolitik
1998- Medlem af Biblioteksudvalget i Flakkebjerg
2000- Medlem af DJF's IT udvalget
2002-2003 - Medlem af 'Projektgruppe Hjemmesider', DJF
2003- Repræsentant til DJF's internationalt projektnetværk
2003- Medlem af DJF's Informationsnetværket
2007- Censor for Institut for Jordbrugsvidenskab, LIFE, KU
2007- COST action FA0605 ‘Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants’

Nøgleord:

Crop nutritional physiology, Crop yield and quality, Stress physiology (high-temperature events and water deficits), Acid-base balance (pH regulation), Acquisition, transport and assimilation of mineral (NO3, NH4) and atmospheric nitrogen forms (N2, NH3), Photosynthesis, Chlorophyll fluorescence, use-efficiencies of nutrients and water, Ecophysiology,

Samarbejde:

Danmark
AU DJF: Depts. Integrated Pest Management, Genetics and Biotechnology
KU LIFE: Depts. Food Technology, Agricultural Sciences, Plant Biology
DTU: Bio-Centre.

EU
D: Univ. Bonn, Univ. Hohenheim
UK: Univ. Dundee & SCRI

China
Agric. Univ. Nanjing
CAAS, Beijing

 

Vis alle (144) »

Vis alle (180) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1806