DPU

Aarhus Universitets segl

Bergthora Kristjansdottir

Viden om verden i læremidlet Fandango 7 –: hvilken viden og hvilken verden?

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Fælles for læremidler til danskfaget er det vilkår, at selve faget er komplekst. Om det italesættes som et modersmålsfag, som et samfundsbærende sprogfag, som et majoritetsmodersmålsfag eller ret og slet som dansk. Danskfagets kompleksitet viser sig fx i de curriculære dokumenter ved, at der findes to faghæfter for dansk: dansk og dansk som andetsprog (Forenklede Fælles Mål, FFM). Eftersom det sidstnævnte symbolsk er et timeløst fag i skolen, må man antage, at den flersprogede elevsammensætning kan tilgodeses med afsæt i fagbeskrivelserne for danskfaget. Læremidlet Fandango er blandt de mest anvendte og mest populære læremidler ifølge en kvantitativ undersøgelse af danskfagets læremidler (Bundsgaard, Buch & Fougt, under udgivelse). Det har derfor været aktuelt at undersøge både hvordan FFM for dansk tilgodeser sproglig og kulturel mangfoldighed, og ditto med det udbredte og populære læremiddel Fandango. Jeg har fortaget en kritisk diskursanalyse af Fandango 7 gennem en tekstnær analyse af læremidlet som et dokument, hvor social praksis er undersøgt ved at se på videns- og identitetskonstruktioner gennem sprogbrugen (Frello 2012). Et centralt begreb i analysen er erindringssteder, hvorved der forstås at viden er noget, man besidder i kraft af erfaringer (historier), der kan lokaliseres til steder. Eksempler på erindringssteder i Fandango 7 er fx Berlinermuren og Christiania. Inspireret af kulturforskeren Karen Risager (2014) inddeler jeg analysen i indholdsanalyse, interkulturel analyse og magtanalyse. Overordnet spørger jeg, hvordan læremidlet Fandango 7 udfordrer elevernes viden om verden inden og uden for vores nationale grænser. Det er især relevant, fordi flere elever end tidligere har erfaringer og familiære relationer til verden uden for Danmarks grænser. I rundbordssamtalen vil jeg diskutere, hvorvidt Fandango 7 bryder med en fremherskende national diskurs til fordel for et danskfag i en globaliseret verden, hvor det ikke er en selvfølge at vokse op med dansk som modersmål. Referencer Bundsgaard, J. Buch, B. and Fougt, S.S. (under udgivelse). Danskfagets læremidler. En karakteristik af anvendte læremidler og deres indhold, didaktik og pædagogik. In: Bremholm, J., Bundsgaard, J., Skyggebjerg, A.K. & Fougt, S.S. (red.): Læremidler i dansk. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Frello, B. (2012) Kollektiv identitet – kritiske perspektiver. Frederiksberg: Samfundslitteratur. May, T. & Arne-Hansen, S. (2013) Fandango 7 – vinkler på dansk. Kbh: Gyldendal. Risager, K (2014) Om at analysere kultur i læremidler. I Sprogforum nr. 59 Læremidler uden grænser, s. 78-86. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Undervisningsministeriet (2014) Forenklede Fælles Mål. Dansk. http://www.emu.dk/modul/dansk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning Undervisningsministeriet (2014) Forenklede Fælles Mål. Dansk som andetsprog. Basis og Supplerende. http://www.emu.dk/modul/dansk-som-andetsprog-basis-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning & http://www.emu.dk/modul/dansk-som-andetsprog-supplering-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår30 maj 2017
StatusUdgivet - 30 maj 2017
BegivenhedNOFA 6 - Nordisk Fagdidaktisk konference - Odense, Danmark
Varighed: 29 maj 201731 maj 2017

Konference

KonferenceNOFA 6 - Nordisk Fagdidaktisk konference
LandDanmark
ByOdense
Periode29/05/201731/05/2017

    Forskningsområder

  • Læremiddel, Fandango, Kritisk diskursanalyse, Videnskonstruktioner, Interkulturalitet, Magtanalyse, Fælles Mål

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 120308396