DPU

Aarhus Universitets segl

Bergthora Kristjansdottir

Politisk retorik, curriculum og praksis

Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

Standard

Politisk retorik, curriculum og praksis. / Kristjansdottir, Bergthora.

2017.

Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@conference{3e2ec4e3ee644e6bbd5cb966879553c4,
title = "Politisk retorik, curriculum og praksis",
abstract = "I opl{\ae}gget belyses handlesammenh{\ae}nge mellem politisk retorik om uddannelser og hvordan den, dels p{\aa}virker lovgivningen og f{\o}lgetekster, dels konstruerer vilk{\aa}r for p{\ae}dagogisk praksis. Vidensproduktion om uddannelse af tosprogede elever befinder sig i et sp{\ae}ndingsfelt mellem faglighed og common sense antagelser om, hvilke(t) sprog der skal l{\ae}res, hvordan de(t) skal l{\ae}res, hvad der skal l{\ae}res og rammer for organisering. Siden 1970{\textquoteright}erne er uddannelsesinstitutionerne blevet udfordret ved at modtage elever, der kommer udefra i l{\o}bet af skolegangen eller som sk{\o}nnes ikke at have alderssvarende sproglige f{\ae}rdigheder p{\aa} dansk ved skolestart. Diskussionerne har talt for og imod forskellige modtagelsesordninger versus direkte integrering, hvor det foruds{\ae}ttes, at tosprogede elevers dansksproglige f{\ae}rdigheder overvejende og hurtigst fremmes i m{\o}det med etnisk danske elever. Direkte integrering aktualiserer sp{\o}rgsm{\aa}l om, hvilket danskfag eleverne m{\o}der i almenundervisningen og p{\aa} brugen af danskfagets l{\ae}remidler, der som i al undervisning spiller en stor rolle for sprog- og l{\ae}ringssyn. I opl{\ae}gget gives der et eksempel p{\aa} et l{\ae}remiddel, som eleverne vil m{\o}de i almenundervisningen, hvor der er sat fokus p{\aa}, hvordan viden om verden fremstilles i et udvalgt popul{\ae}rt undervisningsmiddel, og hvordan sproglig og kulturel mangfoldighed tilgodeses, herunder elevernes identifikationsmuligheder. Et relevant sp{\o}rgsm{\aa}l at stille er her, hvorvidt danskfaget i skolen kan karakteriseres ved at v{\ae}re et globalt orienteret fag i en globaliseret verden.Bergth{\'o}ra Kristj{\'a}nsd{\'o}ttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser p{\aa} DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik p{\aa} makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som andetsprog samt minoritetsmodersm{\aa}l. Har blandt andet deltaget i forskningsprojektet L{\ae}remidlernes danskfag, der er publiceret i 2017 p{\aa} Aarhus Universitetsforlag.",
keywords = "Politisk retorik, Curriculum , L{\ae}remidler, Danskfaget",
author = "Bergthora Kristjansdottir",
year = "2017",
month = nov,
day = "20",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - CONF

T1 - Politisk retorik, curriculum og praksis

AU - Kristjansdottir, Bergthora

PY - 2017/11/20

Y1 - 2017/11/20

N2 - I oplægget belyses handlesammenhænge mellem politisk retorik om uddannelser og hvordan den, dels påvirker lovgivningen og følgetekster, dels konstruerer vilkår for pædagogisk praksis. Vidensproduktion om uddannelse af tosprogede elever befinder sig i et spændingsfelt mellem faglighed og common sense antagelser om, hvilke(t) sprog der skal læres, hvordan de(t) skal læres, hvad der skal læres og rammer for organisering. Siden 1970’erne er uddannelsesinstitutionerne blevet udfordret ved at modtage elever, der kommer udefra i løbet af skolegangen eller som skønnes ikke at have alderssvarende sproglige færdigheder på dansk ved skolestart. Diskussionerne har talt for og imod forskellige modtagelsesordninger versus direkte integrering, hvor det forudsættes, at tosprogede elevers dansksproglige færdigheder overvejende og hurtigst fremmes i mødet med etnisk danske elever. Direkte integrering aktualiserer spørgsmål om, hvilket danskfag eleverne møder i almenundervisningen og på brugen af danskfagets læremidler, der som i al undervisning spiller en stor rolle for sprog- og læringssyn. I oplægget gives der et eksempel på et læremiddel, som eleverne vil møde i almenundervisningen, hvor der er sat fokus på, hvordan viden om verden fremstilles i et udvalgt populært undervisningsmiddel, og hvordan sproglig og kulturel mangfoldighed tilgodeses, herunder elevernes identifikationsmuligheder. Et relevant spørgsmål at stille er her, hvorvidt danskfaget i skolen kan karakteriseres ved at være et globalt orienteret fag i en globaliseret verden.Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser på DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som andetsprog samt minoritetsmodersmål. Har blandt andet deltaget i forskningsprojektet Læremidlernes danskfag, der er publiceret i 2017 på Aarhus Universitetsforlag.

AB - I oplægget belyses handlesammenhænge mellem politisk retorik om uddannelser og hvordan den, dels påvirker lovgivningen og følgetekster, dels konstruerer vilkår for pædagogisk praksis. Vidensproduktion om uddannelse af tosprogede elever befinder sig i et spændingsfelt mellem faglighed og common sense antagelser om, hvilke(t) sprog der skal læres, hvordan de(t) skal læres, hvad der skal læres og rammer for organisering. Siden 1970’erne er uddannelsesinstitutionerne blevet udfordret ved at modtage elever, der kommer udefra i løbet af skolegangen eller som skønnes ikke at have alderssvarende sproglige færdigheder på dansk ved skolestart. Diskussionerne har talt for og imod forskellige modtagelsesordninger versus direkte integrering, hvor det forudsættes, at tosprogede elevers dansksproglige færdigheder overvejende og hurtigst fremmes i mødet med etnisk danske elever. Direkte integrering aktualiserer spørgsmål om, hvilket danskfag eleverne møder i almenundervisningen og på brugen af danskfagets læremidler, der som i al undervisning spiller en stor rolle for sprog- og læringssyn. I oplægget gives der et eksempel på et læremiddel, som eleverne vil møde i almenundervisningen, hvor der er sat fokus på, hvordan viden om verden fremstilles i et udvalgt populært undervisningsmiddel, og hvordan sproglig og kulturel mangfoldighed tilgodeses, herunder elevernes identifikationsmuligheder. Et relevant spørgsmål at stille er her, hvorvidt danskfaget i skolen kan karakteriseres ved at være et globalt orienteret fag i en globaliseret verden.Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser på DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som andetsprog samt minoritetsmodersmål. Har blandt andet deltaget i forskningsprojektet Læremidlernes danskfag, der er publiceret i 2017 på Aarhus Universitetsforlag.

KW - Politisk retorik

KW - Curriculum

KW - Læremidler

KW - Danskfaget

UR - https://ucc.dk/sites/default/files/bergthora_ktristjansdottir_-_politisk_retorik_curriculum_og_praksis_mks_2017.pdf

M3 - Paper

ER -