Aarhus Universitets segl

Bergthora Kristjansdottir

ph.d., Lektor emerita

Curriculum Vitae

CV
Bergþóra Steinunn Kristjánsdóttir, bekr@edu.au.dk             
Født i Island 16. februar 1952 

Uddannelser
1973 Lærer er fra Islands Lærerseminarium – Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík, Ísland.

1985 Cand. mag. dansk (hovedfag) og lingvistik (bifag) Københavns Universitet
Speciale: Analyse af syntaktiske strukturforskelle mellem tre elevgrupper.

2006 Forskeruddannelse ph.d. Afhandlingen: ”Evas skjulte børn – Diskurser om
tosprogede elever i det danske nationalcurriculum”, Danmarks Pædagogiske Universitet. Forsvaret den 28. april 2006.

Ansættelser
1996- 2011    Lektor/ Pædagogisk konsulent på deltid (2/5 del) ved DLH/ CVU/ Professionshøjskolen UCC, Videncenter for interkulturalitet og tosprogethed (uc2). 
Lektorkvalificeret i 2006. 
1994-1999    Fagkonsulent for undervisning af tosprogede elever og projektmedarbejder på ”Integrationsprojektet” (1994-1999) Undervisningsministeriet
(Deltid 3/5 tid)
2000-2004    Ph.d. stipendiat (delvist finansieret af en fond under DPU)

2008-2011    Post. doc. Dannelse og kulturarv i globaliserede samfund. Om sprog, fag og ligestilling i uddannelse under forandring (svarende til 2/3 del stilling).

2011-2013    Adjunkt ved Aarhus Universitet (DPU)

2013-    Lektor i tosprogethed og dansk som andetsprog (DPU)

Redaktionsarbejde
Redaktør af tidsskriftet Sprogforum siden 2014, gæsteredaktør af Unge Pædagoger (UP) nr. 3 I samfund med mange sprog, 2021

Censorvirksomhed
Censor i dansk og dansk som andetsprog i læreruddannelsen fra 2007 og indtil videre. Censor i DAV’en/ masteruddannelsen i dansk som andetsprog KU fra 2009 og indtil videre. Censor på en masteruddannelse i færøsk som andetsprog.

Læseplansarbejde
Som ansat i Undervisningsministeriet fra 1993 til 2000 ledede jeg og/ eller deltog i læseplansarbejde om dansk som andetsprog, minoritetsmodersmål, m.v.

Forfatterskab
Har skrevet bøger og artikler om uddannelsespolitik i flersprogede samfund, herunder om de humanistiske fag i skolen og læremidler til sprog- og kulturundervisning.

Ansættelser

1975-1986 Lærer ved Københavns kommunale skolevæsen,

1986-1996 Kommunal skolekonsulent for undervisning af tosprogede elever i Køge Kommune (deltid fra 1994).

1996- d.d. Pædagogisk konsulent på deltid (2/5 del) ved DLH/ DPU, fra 2003 fuldtid CVU København og Nordsjælland, Videncenter for interkulturalitet og tosprogethed (uc2).

Fra 2006 lektor samme sted.

1994-1999 Fagkonsulent for undervisning af tosprogede elever i Undervisningsministeriet (Deltid 3/5 tid)

2000-2004 Ph.d. stipendiat (delvist finansieret af en fond under DPU)

2008-2011 Post. doc. Dannelse og kulturarv i globaliserede samfund. Om sprog, fag og ligestilling i uddannelse under forandring. Projektleder Christian Horst, DPU.