DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bente Jensen

Professor

 

VALUE – Erasmus + (Afsluttes maj 2021)

 

PKD - donation fra TrygFonden 2020-2023 (Afsluttes dec 2023)

 

For øvrige se nedenfor og PURE

 

Projektleder på pilotprojektet "Abecedarian within an Innovative Implementation Framework (APIIF) (2015) bygger på det velkendte program Abecedarian, som har vist sig effektivt i internationale sammenhænge. APIIF blev udviklet og afprøvet i en kommune i 2015. Programmet som er en indsats i vuggestuer og dagplejen og søges opskaleret til flere kommuner.  

Projektleder på programmet "Vidensbaseret indsats for udsatte børn i dagtilbud" (VIDA) i dagtilbud omfatter 7000 børn i 120 dagtilbud fra fire kommuner og bygger videre på erfaringer fra HPA-projektet (2009-2013).

Projektleder på det første danske/skandinaviske interventions- og effektstudie: "Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge, intervention og effekt i daginstitutioner" (HPA-projektet) som var finansieret af midler under Strategisk Program for Velfærdsforskning, Socialministeriet (2005-2009).

Deltagelse i Forskningsprogrammet ”Organisation og Læring” under enheden ”Innovationskraftfeltet” (fra 2008)

Forskningsprogrammer DLH/DPU: Deltagelse i Forskningsprogrammet for Miljø- og sundhedspædagogik Deltagelse opbygning og udvikling af socialpædagogisk enhed
Deltagelse i udvalgte opgaver og møder knyttet til forskningsprogrammet Kompetenceudvikling for unge og voksne

Sundhedsstyrelsen (2004). Ekspertgruppe for fysisk aktivitet. Formål at være rådgivende i forhold til forebyggende tiltag generelt og i forhold til social problemstillinger relateret til fysisk aktivitet. Deltagelse i arbejdsgruppe nedsat af KL om Kvalitet i dagtilbud (2007-2009)

Socialministeriets ekspertgruppe om pædagogiske læreplaner (2004).Formål. At bidrage til det faglige indhold i lovtekst samt bekendtgørelse. At være ansvarlig ved Workshop om social på Socialministeriets konferencer workshop vedrørende Pædagogiske Læreplaner i København.

Sundheds- og Indenrigsministeriet (2003). Formål: Arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af recommandationer vedrørende problematikken 'Inequalities in health'

Socialministeriet (2003-2004) Formål: Seminar vedrørende lovforslag om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutioner

Social ulighed i læreruddannelsen (2003-2005) Formål med netværket: Kompetenceudvikling hos kommende lærere til at varetage undervisning i og om 'Social Ulighed i sundhed' samt skabe et 'sundhedsfremmende miljø i skolen' Deltagelse i ministeriel arbejdsgruppe (2002)

Undervisningsministeriet. Det Nationale Kompetenceregnskab (2003-2004) Formål: Deltaget i indikatorudvikling og analyse af resultater fra pilotundersøgelse

Socialministeriet i samarbejde med de andre ministerier (2003) Formål: Udredningsarbejde i forhold til handlingsinitiativer over for problematikker vedrørende 'social arv'

Forskningsprogrammet om Social Arv (2002-2005) Formål med netværket: At iværksætte en forskningsmæssig indsats der kan føre til afdækning af de væsentligste faktorer der fastholder og forstærker 'negativ social arv'

Formål med netværket: At uddybe empirisk viden om børns sundhed, livsstil gennem tværvidenskabeligt samarbejde.

Kulturministeriet (2002-2003) Formål: Udredningsgruppe vedrørende: Idrættens sundheds- og uddannelsesmæssige dimension.

B&E gruppen (2002-2003) Formål med netværket: At gennemføre tværvidenskabelige analyser af data fra undersøgelsen 'Børn og eliteidræt' (1999).

Sundhedsministeriet og Københavns Kommune (2002). Formål: At være ansvarlig og moderator ved workshop på EU-konferencen: Reducing Social Inequality in Health among Children and Young People. Copenhagen, December, 9th.-10.th.

EUPHA (2002-) Formål med netværket: At etablere internationalt samarbejde om forskning i børns og unges sundhed.

Undervisningsministeriets ekspertgruppe vedr. NKR's kompetencepræciseringsproces
Formål: Indholdsbestemmelse og uddybning af udvalgte nøglekompetencer og vejlede mht udarbejdelsen af indikatorer til måling af kompetencerne med reference til OECD's DeSeCo-projekt

Forskernetværk (2000-2003): Center for Empirisk Forskning om Børns Sundhed og Livsstil

Stipendieophold, San Cataldo. September 2000.