DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bente Jensen

Professor

Bente Jensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Bente Jensen er professor mso, Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik med specielt henblik  forskning i social arv, udsatte børn, tidlig indsats ud fra et perspektiv om praksisbaseret organisatorisk læring og innovation.  Bente Jensen har været forskningsleder på en række projekter om velfærdssamfundets indsatser over for social arv og udsatte børn, bl.a. HPA-projektet og VIDA-projektet, interventions- og effektstudier.  For yderligere information se også: www.dpu.dk/vida, www.dpu.dk/hpa. Gennem seneste forskning har Bente Jensen bidraget til udvikling af forskningsbaseret viden om betydning af professionelles faglige udvikling, og læring gennem praksisbaserede forandringstiltag bl.a gennem EU projektet CARE, WP3: “Professional Development in European Countries”. Curriculum and quality Analysis and impact Review of European Early Childhood Education and Care. http://ecec-care.org: (2014-2017). I forlængelse af CARE er igangsat et projekt VALUE (2017-2020) et ERASMUS + projekt som sætter fokus på diversitet i dagtilbud blandt de professionelle og blandt børnene ud fra hypotesen at med bedre samarbejde der udnytter forskelligheder og alle ressourcer blandt de pædagogiske med arbejdere vil børnene opnå bedre trivsel og udvikling. Projektet er tilknyttet Erasmus + For yderligere information se VALUE: https://www.value-ecec.eu/Fra 2019-2023 vil bente Jensen desuden bidrage med forskning om betydningen af Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen. I projektet som gennemføres med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter samt VIVE undersøges effekter af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til to årige i dagpleje og dette koblet til den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Projektet er bygget op som praksisbaseret intervention i professionelt læringsperspektiv. For yderligere information se http://childresearch.au.dk/paedagogisk-kvalitet-i-dagtilbud/ 

Forskningsprofil

Forskning inden for områderne social arv, socialt udsatte børn og unge, kommunernes indsatser og fornyelse af den offentlige sektor med særligt henblik på tidlige indsatser i børns liv lige fra daginstitutionen, dagplejen til skolen. Overordnet fokuseres på "Forskning i social innovation og velfærd", som er knyttet til aktuelle sociale og samfundsmæssige udfordringer der ligger i social arv problematikker og de deraf følgende behov for at igangsætte interventioner, der sigter imod forandringer og effekter. Teoretisk tages udgangspunkt i begreberne social innovation og organisatorisk læring og med fokus på social arv og social ulighed. Der forskes på den baggrund i praksisbaseret intervention i et professionelt læringsperspektiv.

Er desuden en del af Forskningspogrammet 'Småbørnsliv i dagtilbud' ved DPU:  https://dpu.au.dk/forskning/omraader/smaaboernsliv-i-dagtilbud/

Vis alle (202) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32132656