DPU

Aarhus Universitets segl

Bente Elkjær

Professor

Bente Elkjaer
Se relationer på Aarhus Universitet

For en kort dansksproget introduktion til mit forskningsfelt om organisatorisk læring, hør her: https://itunes.apple.com/dk/podcast/udsendelse-d.30.maj-5.juni./id285865655?i=343441983&l=da&mt=2

Profil

Bente Elkjær er professor (2002-) i læringsteori med særligt fokus på læring i organisationer og arbejdsliv ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og medlem af forskningsprogrammet Learning, Innovation and Sustainability in Organizations (LISO). Bente Elkjær forsker i 'krydsfeltet' mellem uddannelses- og organisationsforskning og er optaget af, hvordan virksomheder og mennesker 'producerer' viden, og hvordan viden kan deles gennem organisering af arbejde og ledelse samt gennem læring.

Bente Elkjær er international program koordinator for DPUs internationale Masteruddannelse i Lifelong Learning. Policy and Management (2011-), og hun er engageret i instituttets Bachelor og Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab, hvor hun koordinerer undervisning, underviser og vejleder studerende.

Bente Elkjær er tidligere ministerielt udpeget medlem af Arbejdsmiljøforskningsfondens forskningsudvalg (2009-2014) og ligeledes tidligere eksternt medlem af SOSU Sjællands bestyrelse (2011-2014).

Bente Elkjær har desuden været leder af DPUs første eksternt finansierede forskerskole i organisatorisk læring (2004-2010), The Doctoral School of Organisational Learning (DOCSOL) og chefredaktør for tidsskriftet Management Learning. The Journal for Managerial and Organizational Learning (2005-2010). Derudover er Bente Elkjær ligeledes tidligere institutleder ved Institut for Læring på DPU, Aarhus Universitet (2008-2011).

Før Bente Elkjær kom til Aarhus Universitet var hun ansat på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Informatik, hvor hun en periode også var institutleder. Bente Elkjær har en baggrund fra Roskilde Universitetscenter (RUC), hvor hun er uddannet som gymnasielærer i samfundsfag og kulturgeografi med specialisering inden for pædagogik og læring, herunder i relation til IT-støttet undervisning og e-læring, som hun skrev ph.d. om i 1988.

Bente Elkjær er med i adskillige internationale netværk, hvoraf kan nævnes Knowledge, Innovation and Learning Network (KILN) med afsæt i London Institute of Education, Organizational Education Network under WERA (World Education Research Association) med udgangspunkt i Universität Marburg og OLKC's styregruppe (Organizational Learning and Knowledge Capabilities Conferences).

Bente Elkjær har desuden opholdt sig i alt et år på to forskellige amerikanske universiteter, University of California, Berkeley i 1993 og University of Illinois, Champaign-Urbana i 1998. Dette blev gjort muligt gennem først det amerikanske stipendium, American Council of Learned Societies (ACLS) og senere et FUHU-Fulbright stipendium. Stipendierne blev givet, så Bente Elkjær kunne studere kilden til hendes væsentligste teoretiske inspirationskilde, den amerikanske pragmatisme i form af filosoffen og uddannelsestænkeren, John Deweys omfangsrige værker.

I den fritid, der er tilbage, er Bente Elkjær optaget af at bevæge sig i et adstadigt tempo i form af vandringer i ind- og udland, daglig cykling, yoga samt langrendsferier i Norge. Derudover læser hun bøger i sin læsegruppe, ser film i biografen samt foretager adskillige årlige rejser bl.a. til de to feriekollektiver, 'Dyreborg Kro' på Fyn og 'Rio Mira' i det sydlige Portugal, som hun er medlem af.

 

Forskningsprofil

I Bente Elkjærs forskning i læring i organisationer og arbejdsliv er hun især inspireret af den amerikanske pragmatisme, specielt John Deweys version heraf. Med afsæt i et begreb om praksisbaseret læring har Bente Elkjær arbejdet på at udvikle en 'tredje vej' for organisatorisk læring. Et pragmatisk perspektiv er specielt egnet til at bryde med de ofte reproducerede dualismer inden for læringsteori mellem proces og resultat, indhold og metoder, hjerne og krop, kognition og emotion samt mellem subjekt og verden (individ og organisation).

Bente Elkjær er specielt optaget af at udforske, hvilken betydning organisatoriske ændringer har for udvikling af den organisatoriske læringsarena. Her har Bente Elkjær været optaget af at definere 'tensions' i form af 'spændingsfyldte fortællinger' og 'brydningsmættede stemmer' som anledning til læring.

Bente Elkjær er ligeledes optaget af forskning i samspillet mellem organiserings- og læreprocesser, og hvordan de to processer kan spille sammen eller modarbejde hinanden. Hun er for tiden optaget af begrebet 'co-learning' som en måde at begribe forskellige organisatoriske deltageres læring på tværs af titler og professioner
.

 

Undervisning

Bente Elkjær har undervisningserfaring fra alle niveauer af universitetsuddannelse lige fra BA til ph.d.-niveau. Hun har i de senere år især undervist på ph.d.-kurser rundt omkring i Danmark, Norden og Europa inden for sit forskningsfelt og i "Writing and Publishing for Publication". Derudover er hun aktiv koordinator af undervisning, underviser og vejleder på instituttets nye Bacheloruddannelse og Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab.

 

Vis alle (170) »

Vis alle (15) »

Vis alle (368) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128976