Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Benjamin Christensen

Ph.d.-studerende

Benjamin Christensen

Forskningsområder

Profil

Jeg arbejder med udgangspunkt i procesfilosofi med at beskrive overgangene mellem komplekse fænomener som organisk liv, normativitet og bevidsthed. Min tese er, at procesontologi vil kunne bidrage med løsninger til en række problemer indenfor dette kompleksitetsteoretiske krydsfelt, såsom dem, som er forbundet med 'emergens', og dermed vil kunne vise sig at udgøre et nyt og mere robust ontologisk fundament for et samlet billede af naturen. Et sådan billede vil være mere omfangsrigt idet det kan rumme fænomener, som i det nuværende substans-ontologiske paradigme kan virke gensidigt ekskluderende, såsom økosystemer, organisering, bevidsthed, værdier, og kausalitet.

Den procesontologiske teoriramme vil også generelt kunne finde anvendelse i forbindelse med spørgsmål, som diskuteres indenfor samtidig kompleksitetsteori, såsom selvorganisering, tilpasning og feedback-mekanismer. Endvidere kan den kan blandt andet bidrage til et forbedret ontologisk fundament for klima- og miljøfilosofi. Spørgsmål indenfor dette felt, som har ontologiske forudsætninger, er for eksempel hvad forskellen er mellem levende organismer og andre entiteter, hvilke kriterier, som er gældende for, om noget er mere eller mindre værdifuldt, og hvad der definerer et økosystem.

Vis alle (7) »

ID: 132081221