Personlig profil

Emneord

 • Næringsstofstrømme
 • Kvælstof
 • Bæredygtigt jordbrug
 • Bioøkonomi
 • Biomasse
 • Grøn bioraffinering
 • Dyrkningssystemer

Fagområder

 • Næringsstofstrømme
 • Cirkulært landbrug
 • Bioøkonomi
 • Grøn bioraffinering