Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asger Harlung

Project Coordinator NetLab, e-Learning Consultant MA

Curriculum Vitae

 

     Uddannelse

 

2000 – 2003:    Masteruddannelsen i IKT og Læring på Aalborg Universitet.

            

2002 – 2003:    Modul 1 og 2 af Masteruddannelsen i Retorik og Formidling på

     Århus Universitet.

 

1987 - 1992:     Læreruddannelse på Silkeborg Seminarium med dansk og religion

     som liniefag.

 

1984 – 1985:    Edb-assistentuddannelse på Århus Købmandsskole.

 

1982 - 1984:     Teologistuderende på Aarhus Universitet.

 

1979 - 1982:     Afslutter gymnasium, matematisk-samfundsfaglig linie.

 

 

     Beskæftigelse

 

2010 -         :     Akademisk medarbejder vedr. forskning og e-læring på Center for it og læring (Cil),

    Aarhus Universitet (www.cil.au.dk). Arbejdet omfatter bl.a. produktion af videnskabelige

    publikationer, redaktionelt arbejde på internationale forskningspublikationer, oplæg og  

    undervisning på kurser og seminarer, herunder efter-/videreuddannelse af undervisere.

 

2006 - 2009:     Pædagogisk konsulent på eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for E-læring.

Arbejdet omfattede bl.a. pædagogisk udviklingsarbejde, formidling af ny viden samt   efteruddannelse af undervisere.

 

2003 – 2006:    Undervisningsassistent på Humanistisk Informatik og Masteruddannelsen

     i IKT og Læring på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

     Arbejdet omfattede kurser, projektvejledning, forelæsninger samt at være vært på

     internationale videokonferencer ifm. Kurser i IKT og Læring.

 

1996 – 2001:    Underviser på Alléskolen, Århus Kommune, en specialskole for 

     svært socialt belastede unge på 3. – 10. klassetrin.

     Fagrække: Dansk, psykologi, filosofi, matematik.

 

1994 – 1996:    Underviser på VUC Skanderborg – Odder. Medvirker til udvikling af et særligt fagtilbud,

                           ”virksomhedspsykologi” med træk fra samfundsfag og arbejdspsykologi.

     Fagrække: Dansk, psykologi, filosofi, matematik.

 

1992 – 1993:    Underviser i psykologi på Midtbyens Ungdomsskole i Århus.            

 

1985 - 1986:    Freelanceprogrammør for Bedriftssundhedstjenesten i Århus.

 

 

     Publikationer

 

Harlung, A. 2010, “Open Educational Resources in Denmark, Status Report 2010, VIDENSKABELIG RAPPORT

 

Harlung, A. 2008, ”Podcasting in Teaching and Learning Processes” (Podcasting i undervisning og læreprocesser), Danish National Center for e-Learning,  IDEHÆFTE

 

Harlung, A. 2007, Fjeldsted, S., Lund-Larsen, M., Kølsen, C., ”Status of IT Integration in Short-cycle and Medium-cycle Higher Adult Vocational Programs” (Kortlægning af it-integration I undervisningen på kvu og mvu) (co-author), Danish National Center for e-Learning, VIDENSKABELIG RAPPORT

 

Harlung, A. 2007, ”The Elements Model – a Pedagogical Method for e-Learning” (Tilpasningsmodellen – en pædagogisk metode til e-læring), Danish National Center for e-Learning, January 2007, TEMAHÆFTE

 

Harlung, A. 2003, “A Rhetorical Theory on Computer Supported Collaborative Learning (En retorisk forståelsesramme for Computer Supported Collaborative Learning), Aalborg University, SPECIALEAFHANDLING

 

Harlung, A. 2002, “Role Change from Instruction to Guidance, Nordic School, Article 

Harlung, A. 2002,Fra faglig til vejledende lærerautoritet” (Danish version of ”Role Change from Instruction to Guidance”), Nordic School, Article