Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Armin W. Geertz

Professor emeritus

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

25-02-1948

Født i Elmhurst, Illinois, USA, bosat i Danmark siden 1970 og gift. Dansk statsborger, juni 2003.

06-02-2006 Ridder af Dannebrogordenen. 
21-09-2018Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.
  

Uddannelse & grader

1969

B.A. ved University of Wisconsin.

1978

Mag.art. i religionshistorie ved Aarhus Universitet.

1992

Dr.phil. samme sted.

  

Ansættelser

1979  -  1981

Adjunktvikar, Institut for Religionshistorie, Aarhus Universitet.

1982

Ekstern lektor samme sted.

1983  -  1984

Seniorstipendiat samme sted.

1984  -  1995

Lektor ved Institut for Religionshistorie indtil 1990; derefter ved det nye Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

1995ff.

Professor i religionshistorie ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

2017 - 2018

Jens Chr. Skou Senior Fellow ved Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet.

  

Administrative poster

1980  -  1982

Formand for Studienævnet for Religionshistorie, AU.

1981

Observatør på Institutrådet for Kristendomskundskab, AU.

1981

Formand for et udvalg under Studienævn for Religionstudier til udarbejdelse af ny Studiehåndbog II, AU.

1982

Formand for udvalg vedr. ny studieordning i religionshistorie, AU.

1984  -  1985

Formand for Studienævnet for Religionshistorie, AU.

1984  -  1985

Medlem af Det Teologiske Fakultetsstudienævn, AU.

1985

Observatør på Institutrådet for Kristendomskundskab, AU.

1985

Formand for et udvalg vedr. udarbejdelse af 1985 studieordning for grunduddannelsen i religionshistorie, AU.

1985

Medlem af et udvalg under Det Humanistiske Fakultet vedr. oprettelse af Center for Nordatlantiske Studier, AU.

1986  -  1987

Medlem af Studienævnet for Religionshistorie, AU.

1986  -  1987

Institutbestyrer for Institut for Religionshistorie, AU.

1986  -  1987

Medlem af fællesudvalget for filosofi undervisning under Det Teologiske Fakultetsstudienævn, AU.

1986  -  1989

Medlem af Det Teologiske Fakultetsråd, AU.

1986  -  1994

Medlem af gæsteforelæserudvalget under Det Teologiske Fakultet, AU.

1986

Tilrettelægger af Årskursus i religionshistorie under Jysk Åbent Universitet, AU.

1986

Formand for et udvalg vedr. langtidsplanlægning under Institutrådet for Religionshistorie, AU.

1986  -  1991

Medlem af serieudvalget, Aarhus Universitetsforlag.

1987  -  1990

Formand for censorkorpset for religionshistorie, KU og medlem af censorkorpset for religionssociologi, KU.

1987  -  1994

Suppleant på Repræsentantskabet for Danmarks EDB-center, AU.

1987  -  1994

Suppleant på Det Centrale EDB-udvalg, AU.

1987  -  1994

Medlem af styrelsen for Christian Reventlows Mindelegat og Christian Reventlows Bogsamling, AU.

1987

Medforfatter til Studievejledning for religionshistorie, AU.

1987

Medlem af arbejdsseminar ved TF vedr. forslag til Statens Humanistiske Forskningsråds "vækstområder".

1989  -  1990

Institutbestyrer for Institut for Religionshistorie og instituttets forhandler ved sammenlægningen af Institut for Religionshistorie og Institut for Religion, AU.

1991

Formand for Studienævnet for Religionsvidenskab, AU.

1991

Medlem af Det Teologiske Fakultetsstudienævn, AU.

1991

Formand for udvalget vedr. revidering af Studieordning for religionsvidenskab, AU.

1991

Medforfatter til religionsvidenskabens studievejledning, AU.

1992  -  2002

Formand for EDB-udvalget på Det Teologiske Fakultet, AU.

1992  -  1994

Medlem af forskeruddannelseudvalg under Institutråd for Religionsvidenskab, AU.

1993  -  1994

Medlem af Institut for Religionsvidenskabs styrelse, AU.

1993  -  1994

Medlem af Det Teologiske Fakultetsråd, AU.

1993  -  1997

Formand for Research Network on New Religions (RENNER) under Statens Humanistiske Forskningsråd.

1994  -  2002

Prodekan for Det Teologiske Fakultet, AU.

1994  -  2002

Formand for Årsfestudvalget ved TF, AU.

1994  -  2002

Medlem af Universitetspædagogisk Udvalg under konsistoriet, AU.

1994  -  2000

Medlem af Lokaleudvalg, TF, AU.

1994  -  2002

Medlem af Det Centrale EDB-Udvalg under konsistoriet, AU.

1998  -  1999

Medlem af Informationsudvalg, TF, AU.

1998ff.

Formand for Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund under Kirkeministeriet, siden under Social- og Integrationsministeriet.

1998  -  1999

Arbejdsgruppe til udformning af et oplæg til IKT-politik for Aarhus Universitet.

1998  -  2002

Medformand for et globalseringsprojekt under SHF, som har fået navnet RENNER II.

1998  -  2002

Medlem af Arbejdsgruppen for Udviklingsforskning ved Aarhus Universitet.

1999  -  2002

Medlem af Udvalget for Informations- og Kommunikationsteknologi i Undervisningen under konsistoriet, AU.

1999  -  2002

Formand for Audio-visuel udvalg på TF, AU.

2000  -  2002

Formand for IKT-Udvalget ved Det Teologiske Fakultet, AU.

2002ff.

Medlem af censorkorps for religionsvidenskab.

2003  -  2004

En af lederne af Det Teologiske Fakultets satsningsområde: "Religiøs narrativitet, kognition og kultur".

2004 - 2011

Medlem af Akademisk Råd ved Det Teologiske Fakultet.

2005  -  2008

Leder af Det Teologiske Fakultets satsningsområde: "Religion, kognition og kultur".

2005

Medlem af Selvevalueringsgruppen og formand Arbejdsgruppe 2: Forskning i forbindelse med Evaluerings Instituttets auditering af Det Teologiske Fakultet.

2005 - 2012

Det Teologiske Fakultets repræsentant i Aarhus Universitets Forskningsfonds bestyrelse.

2005ff.

Styrelsesmedlem af Forskernetværk for Europæisk Religionshistorie (FEUR) under Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

2006ff.

Medlem af National Netværk under Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forbindelse med EUs syvende rammeprogram (FP7).

2007  -  2016

Medlem af faggruppe for Religionsvidenskab og teologi til bibliometrisk forskningsindikator.

2009  -  2016

Leder af Religion, Cognition and Culture (RCC) forskningsenhed ved Afdeling for Religionsvidenskab, senere Sektion for Religionsvidenskab.

2009  -  2014

Bestyrelsesmedlem af MINDLab (UNIK), Aarhus Universitet og leder af Cognition and Culture strømmen.

2009

Medlem af Sino-Danish Center for Neuroscience and Cognition, Beijing og Århus. 

2010ff.

Medlem af Interdisciplinary Evolutionary Studies, AU.

2012ff.

Formand for bestyrelsen af Interacting Minds Centre, AU.

2012  -  2016

Medstifter af og ansvarshavende for dobbelt PhD-gradsuddannelse i Cognitive Science of Religion sammen med Queen's University, Belfast, Northern Ireland.

2014  -  2016

Medlem af det lovforberende Trossamfundsudvalg under Kirkeministeriet.

2015

Leder af Forskningsprogrammet Interdisciplinær Religionsvidenskab

2016Leder af Forskningsprogrammet for Religionsvidenskab
  

Internationale poster

1987  -  1994

Medstifter og formand (1987-1988) for Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk Forskning.

1987  -  1997

Medstifter og Associate Editor af European Review of Native American Studies, Vienna.

1987  -  1991

Medstifter og European Director af Society for the Study of Native American Religious Traditions.

1987

Associate Editor af Temenos: Studies in Comparative Religion Presented by Scholars in Denmark, Finland, Norway and Sweden, Helsinki.

1987  -  1989

Medstifter og medredaktør af NORREL-Bulletinen.

1989  -  1991

Medstifter og medredaktør af Journal for the Study of Native American Religious Traditions, San Diego & Tacoma.

1990  -  1995

Editorial Advisor for monografiserien Studies in Native American Literatures, Washington: Smithsonian Institution.

1990  -  2005

Medlem af Editorial Board af Numen. International Review for the History of Religions, Leiden: E. J. Brill.

1990  -  1995

Treasurer for International Association for the History of Religions.

1992  -  1996

National Editor (Denmark) for Temenos. Studies in Comparative Religions, Helsinki: Finnish Academy.

1993  -  2001

Medlem af North American Board of Religion. An International Journal, Los Angeles & London: Academic Press.

1995  -  2005

Generalsekretær for International Association for the History of Religions.

1996  -  2003

Editorial consultant, Nova Religio. The Journal of Alternative and Emergent Religions, New York: Seven Bridges Press.

1996ff.

Medlem af Advisory Committee af 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, Madrid: Universidad Complutense.

2000ff.

Sagkyndige for NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi), Oslo Norge.

2000 - 2011

Medlem af Editorial Board af Method & Theory in the Study of Religion, Leiden: E. J. Brill.

2000  -  2001

Bedømmer for Research Support Scheme, Open Society Institute, Budapest, Hungary.

2001

Expert bedømmer for Central Asia Research Initiative (CARI), Higher Education Support Programme, Budapest, Hungary.

2002ff.

Medlem af Editorial Board af Culture and Religion. An Interdisciplinary Journal, Abingdon, Oxfordshire: Carfax Publishing, Taylor & Francis Ltd.

2002

Expert bedømmer for National Research Foundation (Cape Town, South Africa).

2003  -  2005

Medlem af Advisory Board af Numen Book Series, Leiden: E. J. Brill.

2003  -  2005

Medlem af Advisory Board af Science of Religion Abstracts and Index of Recent Articles, Leiden: E. J. Brill.

2005

Medlem af founding ad hoc committee og Founding Member af International Association for the Cognitive Science of Religion.

2006 - 2010

Generalsekretær af International Association for the Cognitive Science of Religion.

2006 

Fagfællebedømmer for Ethnic and Racial Studies, Guildford: University of Surrey.

2006  &  2007 

Udenlandsk bedømmer for Czech Science Foundation.

2007ff.

Medlem af Editorial Board af Journal of Anthropological Psychology, Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

2007ff.

Medlem af Editorial Board af Culture and Research, Thessaloniki: Aristotle University.

2007 - 2010

Project Partner af "Explaining Religion", Specific Targeted Research Project under the Sixth Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration of the European Commission.

2007 - 2010

Medlem af Congress Organizing Committee, XXth IAHR Quinquennial World Congress, 15 - 21 August, 2010, Toronto, Canada.

2008

Medlem af Review Panel i forbindelse med Joint Division/EPSC Review of the School of Anthropology, Oxford University.

2008 

Fagfællebedømmer for Cambridge University Press.

2008 

Fagfællebedømmer for Oxford University Press. 

2008

Fagfællebedømmer for American Antiquity, Charlottesville, VA, USA.

2008 

Fagfællebedømmer for Religion, Amsterdam: Elvesier. 

2009

Fagfællebedømmer for Method and Theory in the Study of Religion, Leiden: Brill. 

2009 

Fagfællebedømmer for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Aarhus: Aarhus Universitet. 

2009 

Udenlandsk bedømmer for Swedish Social Science Research.

2009 

Bedømmer af EUROCORES Theme Proposals 2009, Strasbourg. 

2009ff. 

Medlem af Editorial Board af Moscow eJournal of Religion (MeJR). Moscow Society for the Study of Religions.

2009ff. 

Medlem af Scientific Board af Studi e materiali di storia delle religioni, Dipartimento di Studi storico religiosi, Sapienza Università di Roma, Italia.

2010ff. 

Medlem af Editorial Board af Religion, Brain, and Behavior, London: Taylor & Francis Group. 

2010 

Fagfællebedømmer for AlterNative, Auckland: University of Auckland. 

2010 

Fagfællebedømmer for Social Cognitive and Affective Neuroscience, Oxford: Oxford University Press. 

2010 

Fagfællebedømmer for Religion, Amsterdam: Elvesier. 

2010 

Fagfællebedømmer for History of Religions, Chicago: University of Chicago Press. 

2010 

Udenlansk bedømmer for Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 

2010 

Fagfællebedømmer for Toronto Journal of Theology, Toronto: University of Toronto. 

2010 

Fagfællebedømmer for Method and Theory in the Study of Religion, Leiden: Brill. 

2011 

Fagfællebedømmer for Cognitive Science Society's internationale konference i Boston, 20.-23. juli 2011 

2011 

Fagfællebedømmer for American Indian Culture and Research Journal, Los Angeles: UCLA American Indian Studies Center 

2012

Medlem af Institute for the Advanced Study of Religion's Consultation on The Future of the International Association for the History of Religions.

2012

Fagfællebedømmer for International Journal for the Psychology of Religion Abingdon: Taylor & Francis.

2012

Fagfællebedømmer for Advances in Complex Systems, World Scientific Publishing.

2012 

Fagfællebedømmer for Oxford University Press.

2012ff.

Fagfællebedømmer for Secularism and Nonreligion.

2012ff.

Senior Partner og medlem af Research Committee Advisory Board for Cultural Evolution of Religion Research Consortium finansieret af Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

2012ff.

Partner i New Partnership Program for the Connection to the Top Labs in the World finanseret af National Science Council (NSC), Taiwan.

2012 - 2014

Præsident af International Association for the Cognitive Science of Religion.

2014 - 2016

Past President af International Association for the Cognitive Science of Religion.

2016ff

Medlem af Advisory Board for Simulating Religion Project ved Institute for the Biocultural Study of Religion (Boston) og Virginia Modeling, Analysis & Simulation Center.

2016  -  2019

Medlem af European Science Foundation - College of Expert Reviewers

 

 

Bevillinger

1978  -  1979

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation, støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd.

1979  -  1984

Støtte fra SHF til bearbejdelse af de indsamlede interviews fra feltarbejdet ved reservatet.

1982

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation, støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd.

1986  -  1988

Yderligere bearbejdelse af de indsamlede interviews, støttet af en jubilæumsprojektbevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

1988

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation, støttet af Aarhus Universitets Forskningsfonds jubilæumsprojektbevilling.

1992

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation, støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd.

1993  -  1997

Bevilling til et forskningsnetværk om nye religioner under SHF.

1993

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation støttet af SHF.

1994

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation støttet af SHF.

1994

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation støttet af SHF.

1995

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation støttet af SHF.

1997

Feltarbejde ved Hopi Indian Reservation støttet af SHF.

1998  -  2001

"Globaliseringen og de nye religioner - lokalt og globalt". Statens Humanistiske Forskningsråd.

2000  -  2001

Feltarbejde ved en række indianske reservater i USA og Canada støttet af Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederiks Fond.

2003  -  2004

Det Teologiske Fakultets satsningsområde: "Religiøs narrativitet, kognition og kultur".

2005  -  2008

Det Teologiske Fakultets satsningsområde: "Religion, kognition og kultur".

2007  -  2010

"Explaining Religion", Specific Targeted Research Project under the Sixth Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration of the European Commission.

2009ff. 

MINDLab (UNIK-bevilling), Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

2012ff.

Interacting Minds Centre, AU.

2012ff.

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - Cultural Evolution of Religion Research Consortium.

2015 - 2017

Co-investigator i projektet "Cognitive Approaches to Ancient Religious Experience" på en bevilling fra Arts & Humanities Research Council (United Kingdom) i samarbejde med Dr. Esther Eidinow, Classics Department, University of Nottingham.

2015  -  2016"En eksplorativ tekstmining-analyse af Teresa af Ávilas samlede breve og skrifter", Aarhus Universitets Forskningsfond.
2016  -  2017Jens Christian Skou Fellowship, Aarhus Institute of Advanced Studies, AU.
  

Andre aktiviteter

1982

Medstifter og medlem af Jysk Selskab for Religionsvidenskab, Århus: Aarhus Universitet.

1982  -  1987

Medstifter og ansvarshavende redaktør af Religionsvidenskabeligt tidsskrift, Århus: Aarhus Universitetsforlag.

1982  -  1994

Medstifter af og formand for Danish Association for the History of Religions (DAHR), under International Association for the History of Religions (IAHR) siden 1985.

1993  -  2000

Editor-in-chief, RENNER News, Aarhus & Copenhagen: RENNER.

1993  -  2005

Editor-in-chief, RENNER Series on New Religions, Aarhus: Aarhus University Press.

1993  -  2005

Redaktør af Gyldendal - Nye religioner, København: Gyldendal.

1997  -  2002

Medlem af Editorial Board af Studies on Religion, Aarhus: Aarhus University Press.

1997  -  2002

Medredaktør af Religionsvidenskabelig skriftserie, Århus: Aarhus Universitetsforlag.

2002  -  2004

Chair, Editorial Board af Studies on Religion, Aarhus: Aarhus University Press.

2002  -  2004

Hovedredaktør af Religionsvidenskabelig skriftserie, Århus: Aarhus Universitetsforlag.

2007 - 2015

Medstifter og medredaktør af Religion, Cognition and Culture, London: Equinox Publishers.

2012ff.

Medstifter og ansvarshavende redaktør af Journal for the Cognitive Science of Religion, London: Equinox Publishers.

2015ff.

Medstifter og ansvarshavende redaktør af Advances in the Cognitive Science of Religion, London: Equinox Publishers.