Annelli Sandbæk

Klinisk professor

Kontaktoplysninger
Annelli Sandbæk
Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2, bygning 1260, kontor 1.31
8000 Aarhus C

E-mail: annelli.sandbaek@ph.au.dk
Fastnet: 871 67937
Mobil: 2128 2073
AU-profilside: http://pure.au.dk/portal/da/annelli.sandbaek@alm.au.dk

Født 1. marts 1961

ORCID: 0000-0003-1647-2646

Uddannelse
Eksaminer:
1989: Cand.med. fra Århus Universitet

Videnskabelige grader:
2010: Professor MSO i Type 2 diabetes i Almen Praksis.
1997: Ph.d. i Almen Medicin, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet, med afhandlingen: ”Referenceprogrammer og Medical Audit som metoder til at ændre praktiserende lægers adfærd - forsøg med kvalitetsudvikling”

Speciallæge i Almen Medicin - curriculum:
2006-2015: Praktiserende læge ved APU, Århus.
1996-2006: Uddannelse ved ansættelser i Fyns Amt og Århus Amt i perioden

Ansættelser
Forskningsansættelser:
•2010-: Professor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet
•2000-2010: Lektor, Institut/Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet
•1997-2000: Post Doc, Leder af DIADOC projekt, Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet
•1993-1996: Kandidatstipendiat og ph.d.-studerende, Fagområdet for Almen Medicin, ISH, Odense Universitet
•1991-1992: Introduktions- og forskningsstipendiat, Fagområdet for Almen Medicin, ISH, Odense Universitet

Kliniske ansættelser:
•2008-2015: Almen Praksis ved Universitetet, Lægerne Vennelystparken
•2005-2006: Praksis amanuensis, praksis i Aarhus
•2000: Randers Sygehus, Gynækologisk Afdeling
•1999-2000: Risskov Hospital, Psykiatrisk Afsnit A
•1996-1997: Nyborg Sygehus, Medicinsk Afdeling
•1996: OUH, Pædiatrisk Afdeling
•1995-1996: Nyborg Sygehus, Kirurgisk Afdeling
•1994: Praksisreservelæge, Vissenbjerg Lægehus
•1991: Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling
•1990: Kommunelæge, Ølen Kommune, Norge
•1989-1990: Silkeborg Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling

Videnskabelige kompetencer
Forskningsområder:
•Almen medicin, organisation, implementering af viden, kvalitetsudvikling
•Interventioner i Sundhedsvæsenet
•Primær og sekundær forebyggelse, screening, sygdomsforebyggelse, folkesundhed, adfærd, sundhedsfremme
•Diabetes, Hjerte og kredsløb, Kroniske sygdomme

Fagligt relevante kurser:
•2008-2009: CBS-kursus om forskningsledelse.
•1999: Pædagogisk adjunktkursus ved AU.

Priser og æresbevisninger
•2012: Hanstedgaard Fund Prize, Aarhus University
•2011: Talent prize, Danish Association General Practitioner

Videnskabelige og karrieremæssige gennembrud
2001: PI i ADDITION Europe. Med formålet at undersøge om tidlig opsporing af type 2 diabetes med efterfølgende intensiv behandling reducerede udviklingen af komplikationer etableredes et stort projekt i Danmark, England og Holland. I alt blev 3057 personer med diabetes inkluderet i et RCT, hvoraf halvdelen i Danmark, hvor de praktiserende læger blev undervist og støttet i optimal behandling af personer med diabetes. Projektet var planlagt at blive evalueret på hjerte-kar outcomes efter 5 år i 2009. På grund af færre events end forventet gennemføres også en 10-års effektundersøgelse. Denne indsats har givet anledning til mange publikationer vedrørende screening og effekt af intensiv behandling. Kohorten som i perioden 2001 – 2005 blev inviteret til screening (163.000 personer) følges stadig med henblik på udvikling af sygdom.

2010: Forskningsleder af Tjek dit Helbred i Randers kommune. Dette projekt er mit første interventionsprojekt i samarbejde med en kommune. Studiet er stort og pragmatisk i et ”stepped wedge design” og skal evaluere effekten af invitation til helbredsundersøgelse blandt 30 til 49 årige. Herefter har jeg etableret flere studier af tidlig opsporing af kronisk sygdom med andre kommuner, herunder Århus, hvor fokus er på 45 – 69-årige bosiddende i almennyttige boliger. I Ringkøbing Kommune evalueres en indsats mod 40 – 50 årige mænd. 

2010: Professor i Diabetes i Almen Praksis. Samtidig blev jeg sektionsleder og påtog mig derved ledelsesopgaver på et mere administrativt niveau. Professoratet har styrket en del tværsektorielle forskningssamarbejder, samt initieret tiltrækning af internationale højt estimerede forskere ved afdelingen.

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)
Ledelse:
•2010-: Sektionsleder ved Sektion for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Projektledelse:
•2012-: Forskningsleder ved Dit Liv Din Sundhed i Aarhus Kommune
•2010-: Forskningsleder ved Tjek Dit Helbred i Randers Kommune
•2001-: National og international projektleder og PI for ADDITION projektet (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People with Screen Detected Diabetes in Primary Care)
Redaktionelt arbejde og reviewer:
•2011: Redaktør af bogen “Sygdomslære for ikke-klinikere” (Munksgaard) til brug i Folkesundhedsvidenskabsuddannelserne og lignende studier.
•2004-2008: National redaktør ved Scandinavian Journal of Primary Health Care; forudgået af en periode som assisterende redaktør (2001 – 2004)

Reviewer:
Reviewer ved nationale og internationale tidsskrifter, herunder Diabetologia, Diabetic Medicine, British Medical Journal, British Journal of General Practice, International Journal of Epidemiology, Scandinavian Journal of Public Health, BMC Public Health, Plos One.

Faglige hverv udenfor Aarhus Universitet:
•2016-: Udpeget medlem af Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesudvalg
•2016-: Udpeget medlem af Diabetes foreningens Diabetesråd.
•2014 – 2016: Udpeget medlem af Rådgivningsgruppen for Statens Institut for Forebyggelse, SDU
•2012 – 2016:Udpeget medlem af Vidensråd for Forebyggelse under DADL
•2012 – 2014: Medlem af Strategisk Forskningsråds programkomite: Individ, sygdom og Sundhed.
•1989 – 2016: Siden kandidateksamen har jeg været aktiv i de lægefaglige organisationer, først i Yngre lægers repræsentantskab og flere udvalg i forbindelse hermed, efterfølgende i DSAMs yngre læge gruppe og siden som almen mediciner i relevante DSAM udvalg. Aktuelt er jeg medlem af DSAMs forskningsudvalg og observatør ved DSAMs bestyrelse som repræsentant for det almen medicinske miljø i Århus.

Videnskabelige bedømmelser:
•Ph.d.-bedømmmelser: 17, heraf 7 som formand
•Professorbedømmelser: 5, heraf 1 som formand
•Lektorbedømmelser: 3, heraf 2 som formand

Videnskabelige publikationer – resumé
Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/annelli-sandbaek(a611d9cf-b4fb-4a39-bdc8-d2d2b0f9b68a)/publications.html for en detaljeret publikationsliste.

Nuværende forskningsbevillinger
2011-2016: TrygFonden: Tjek dit Helbred, 10 millioner kr.

Vejledningserfaring
Vejleder for 18 ph.d.-studerende siden 2001, heraf otte som hovedvejleder. Herudover en del vejledninger af specialer på forskellige sundhedsfaglige studier og af forskningsårsstuderende ved lægeuddannelsen.

Undervisningsopgaver
Siden min ansættelse som lektor i 2001 har jeg undervist og eksamineret i faget Almen Medicin ved Medicinstudiet ved AU svarende til en fuldtidsansættelse.
I 2012 blev hovedkurset Almen Medicin flyttet til 12. semester ligesom faget fik en mere aktiv rolle på flere af de andre kandidat-semestre. Jeg har siden da bidraget med forelæsninger og symposier samt undervist på hovedkurset. 

Derudover har jeg deltaget i udvikling af PhD kurset om komplekse interventioner ved Health, AU, og været med-underviser ved andre ph.d.-kurser om forskningsmetodologi. Ved specialeuddannelser i Aarhus og Odense har jeg primært undervist i kvalitetsudvikling, implementering af viden, diabetes i almen praksis, motiverende samtale og vidensformidling.