Annelis Kuhlmann

Lektor, PhD, Lektor

Min aktuelle forskningsinteresse samler sig om iscenesættelseshistorie i Danmark. Ligeledes er jeg optaget af forskningens forhold til scenekunst i såvel kunstnerisk som akademisk sammenhæng.
Siden 1997, hvor jeg forsvarede min PhD-afhandling "Stanislavskijs Teaterbegreber", har jeg været ansat på Dramaturgi.
Jeg underviser hovedsagelig i analyse af skrevne og opførte værker på tværs af genrer, tid og teatrale udtryksmåder. Forskningsmetode indgår som undervisningserfaring.
I perioden 2005-12 var jeg samtidig ansat på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, hvor jeg underviste i Dramaturgi og Teaterhistorie. Denne erfaring gav særligt indblik i skuespillerens fokus i Dramaturgi og Teaterhistorie.
Siden 2007 har jeg været leder af CTLS, Centre for Theatre Laboratory Studies, som er den formelle ramme for forskningssamarbejde mellem studiet på Dramaturgi og Odin Teatret.
I 2017 afholdes den næste internationale sommerskole, The Midsummer Dream School, som er et af resultaterne af CTLS.
Jeg er tilknyttet forskellige rådgivende organisationer og bestyrelser, har siddet i flere juryer, holder foredrag, deltager i mange konferencer og anmelder fagbøger og forestillinger om teater og performancekunst.
I en årrække var jeg tillige International Koordinator på Dramaturgi og på det æstetiske fagområde på AU.
Har været gæsteforelæser ved Freie Universität Berlin, Université de Paris III, Università di Roma La Sapienza, University of Osaka (Japan), Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU, Brno, Tjekkiet).
Har publiceret på dansk engelsk, russisk, kinesisk, japansk. http://pure.au.dk/portal/da/persons/annelis-kuhlmann(0c05fe11-ef6a-43ea-b857-05011899cc89)/publications.html

Behersker engelsk, fransk, russisk; forstår og taler tysk.