Juridisk Institut

Anne-Dorte Bruun Nielsen

Lektor, Emerita

Videnskabelige publikationer (udvalgte) frem til 2001:

Anne-Dorte Bruun Nielsen
Publikationsliste

Bøger:
Forbrugerret - Køb, kredit, rejser og dørsalg, 1. udgave (1999), Greens§Jura, København, 161 s.

Kreditaftaleret ifølge Kreditaftaleloven, 1. udgave (1997), GadJura, København, 152 s. (sammen med Hans Helge Beck Thomsen).

Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 343 s. (sammen med Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen og Jørgen Nørgaard).

Dansk Forbrugerret, 1. udgave (1986), Schultz Information A/S,  København, 483 s. (sammen med Palle Bo Madsen).

Bidrag i bøger:
Marketing Practices Regulation and Consumer Protection in the EC Member States and the US. Denmark, in: Hans-W. Micklitz/Jürgen Kessler (red.): Marketing Practices Regulation and Consumer Protection in the EC Member States and the US (2002), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Tyskland, s. 43-59.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and the Council on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees and its influence on Danish law, in: European Review of Private Law, Volume 9, no. 2 and 3 (2001), Kluwer Law International, Holland, s. 189-196.

Det anbragte barns retsstilling, in: Jørgen Graversen (red): Familieret§politik - Om børn, ret og familie (1988), Forlaget CARNET, København, s. 114-128.

Fra forbrugerrettens overdrev: »Krosalg«, kaffe og klamme fiduser, in: Retspolitisk status, Festskrift i anledning af Dansk Retspolitisk Forenings 10 års jubilæum (1988), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, s. 318-327.

Artikler:
De nye regler i købeloven, Juristen 2003, s. 171-180.

Mere magt til forbrugerombudsmanden, Lov & Ret, 7. årgang, nr. 2 (april 1998), s. 9-12.

Hvem skal beslutte, om et tvangsanbragt barn skal flyttes?, Juristen, 1988, s. 118-119.

Hvem skal beslutte om et tvangsanbragt barn skal flyttes?, Juristen, 1987, s. 125-129.

Brug og misbrug af kontokort. Hæftelse for uberettiget brug af kontokort i dag og efter kreditkøbslovens ikrafttræden, Juristen, 1982, s. 339-348.

Mere om anvendelse af retsplejelovens § 509 ved indsættelsesforretninger efter afbetalings-loven, Ugeskrift for Retsvæsen (1982 B), s. 267-269.

Konferencebidrag, arbejdspapirer:
The Nordic Legislative Model,. In: Report of the Conference. Towards a Harmonised View on Fair Trading in Europe, Stockholm (2001), s. 33-37.

Evalueringsrapporter, forskningsrapporter:
Harmonisation of EU Marketing Law. Analysis of advantages and disadvantages of a regulation of marketing law in EU, TemaNord 2002:509, Nordisk Ministerråd, København, 198 s.

Skjult reklame - en undersøgelse af erfaringerne med denne reklameform, udviklingsten-denser og reguleringsmulighederne, Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, København,  2002, 356 s. (sammen med Roy Langer).

Analysis of the possibility of introducing a general clause on good market behaviour into community law, TemaNord 2000:568, Nordisk Ministerråd, København, 83 s.

Forbrugerne og værdikuponer - en juridisk, økonomisk og forbrugerpolitisk analyse, Nord 1991:15, Nordisk Ministerråd, København, 210 s. (sammen med Preben Sepstrup).

Evaluering af det nordiske samarbejde om standardisering på konsumentområdet, Nord 1990:10, bilag 12, Nordisk Råd, Stockholm,  42 s. (sammen med Peter Søndergård).