Juridisk Institut

Anne-Dorte Bruun Nielsen

Lektor, Emerita

Curriculum Vitae

 

Født

1953

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1979Cand.jur. fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet

  

Akademiske stillinger

1985-Lektor, Institut for Privatret (nu Juridisk Institut), Aarhus Universitet
1981-1985Adjunkt, Institut for Privatret, Aarhus Universitet
1980Adjunktvikar, Institut for Privatret, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

1997-1998Konstitueret landsdommer, Vestre Landsret (1. sept. - 31. aug.)
1979-1980Dommerfuldmægtig, Retten i Nykøbing Falster (1. april - 31. aug.)

 

Administrativ erfaring

2014-Tillidsmand for adjunkt-/lektor-/ph.d.-gruppen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2011Medlem af rektors udvalg for eksamenssnyd, Aarhus Universitet
2009-2010Formand for områdestudienævnet for BSS, Aarhus Universitet
2007-2010Studieleder for jurastudierne, Aarhus Universitet
2007-2010Formand for Det Juridiske Studienævn, Aarhus Universitet
1997-2007Studieleder for deltidsuddannelserne i jura, Aarhus Universitet
1992-1997Studieleder og formand for Det Juridiske Studienævn, Aarhus Universitet
1984-1992Medlem af undervisningsudvalgene for 1.- og 4-års prøve, jura, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

 • Køberet
 • Forbrugerret
 • Produktansvar
 • Markedsføringsret


Undervisningsområder

Bac.jur.:

 • Statsforfatningsret
 • Køberet
 • CISG
 • Produktansvar
 • Almindelig obligationsret
 • Fordringers ophør

Cand. jur.:

 • Forbrugerret
 • Børneret

HA(jur.):

 • Markedsføringsret

 

Anden undervisningserfaring

 • Markedsføringsret, Danske Reklamebureauers Skole, København
 • Kreditaftaleret og andre dele af forbrugerretten (Kurser for advokater og andre jurister)
 • Forbrugerret, Folkeuniversitetet i Aarhus

 

Diverse

2016-National ekspert og senior ekspert under DG Justice i et udredningsarbejde vedrørende implementering af forbrugsbeskyttende direktiver
2014-Medlem af Finanstilsynets ekspertpanel
2014-Medlem af INTRAlaw forskningsgruppen, Aarhus Universitet
2007-Medlem af ConriN (Consumer Research netværk)
2001'Towards a Harmonized View on Fair Trade in Europe', Ekspertkonference arrangeret af Nätverket för Europarättsforskning, Det svenske justitsministerium og Konsumverket med støtte af EU Kommissionen
1997-2006Konsulent og udreder for bl.a. Nordisk Embedsmands Komité og Nordisk Ministerråd
1997Medlem af Erhvervsministeriets turnuspanel om regelforenkling på Forbrugerstyrelsens område
1996-2009Forbrugerretlig sagkyndig i Erhvervsankenævnet

 

Kompetenceudvikling (kurser, seminarer, efter- og videreuddannelse)

2014INTRAlaw forskningsgruppen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet: seminarer, pædagogisk kursus, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2014Kurser i aktiverende undervisning på store hold, CUL, Aarhus Universitet
2008Universitetspædagogik, konference, Bergen
2007Aarhus Universitets studielederkursus, ledelsesuddannelse for studieledere, Sorø og Kolding
1995-2009Ledelseskursus, "Når ledelse kommer indefra", BODYnamic Institute

 

Formidling

 • Diverse tv-programmer
 • DR1 programmet Apropos

Publikationer

Festskrift til Irene Nørgaard

Adolphsen, C. (red.), Isager, H. (red.), Jensen, E. N. (red.) & Nielsen, A-D. B. (red.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 410 s.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2017, 5. udg. København: Djøf Forlag. 351 s.

Børn og unges betaling med elektroniske betalingsmidler: Behovet for et nordisk/EU-retligt samarbejde vedrørende dette

Nielsen, A-D. B., 9 dec. 2016. 6 s.

Mindreårige, elektroniske betalinger og pengereglen

Nielsen, A-D. B., 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 17 s., U.2016B.197.

Mindreårige, pengereglen og elektroniske betalingsmidler

Nielsen, A-D. B., 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016 , 14, s. 197-205 9 s., U.2016B.197.

Produktansvar

Nielsen, A-D. B., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 27-57 30 s.

Produktansvar

Nielsen, A-D. B., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 9-36 27 s.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2011, 4. udg. København: Djøf Forlag. 330 s.

Produktansvar

Nielsen, A-D. B., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 9-35 27 s.