Psykologisk Institut

Anne Scharling Rasmussen

Lektor

Kære studerende

Her finder du mit vejlederbrev.

Jeg er lektor med speciale i selvbiografisk hukommelse, og jeg er specielt interesseret i skellet mellem traumatiske erindringer som et klinisk fænomen og intenst negative erindringer, som noget der bliver et vendepunkt i personens liv. Desuden er jeg interesseret i, hvordan kroppen kan bruges i behandling af traumer. Mine primære vidensområder inden for psykologien er:

  • Selvbiografisk hukommelse
  • Kognition og emotion, fx positive og negative erindringer, emotionsregulering
  • PTSD, kompleks PTST/DESNOS og traumatiske erindringer
  • Borderline Personlighedsforstyrrelse, relationstraumer
  • Kropslig tilgang til psykologi
  • Yoga

 

Jeg vejleder dog også gerne på processen og har vejledt specialer inden for skizofreni, spiseforstyrrelser, depression, angst, meget forskellige former for terapi (fx hesteassisteret psykoterapi, metakognitiv terapi, compassion-fokuseret terapi, ACT, emotionsfokuseret terapi mf.), den terapeutiske alliance og relationstraumer hos børn. Jeg har lært meget om mange spændende emner inden for psykologien ud fra den slags vejledningsforløb og finder dem generelt meget berigende. Det er dog klart, at denne form for vejledning, hvor jeg ikke er den umiddelbare ekspert, sætter nogle særlige krav til den studerende om at kunne arbejde selvstændigt - specielt med litteratursøgningen.

 

Vejledning hos mig foregår typisk ved at vi mødes en time en gang om måneden, hvortil den studerende har sendt mig en 10-15 sider, som jeg så giver feedback på. Vi har i alt 4-6 af sådanne vejledningsgange. Vi har også et indledende møde omkring eller lige før semesterstart, hvor vi får snakket lidt om hinandens forventninger.

 

Jeg giver primært individuel vejledning. Jeg vejleder specialer på dansk, norsk og engelsk.

 

Mange hilsner,

Anne Scharling Rasmussen, lektor, PhD.