Institut for Statskundskab

Anne Mette Kjeldsen

 1. SAMFO: Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole: Udbredelse, ledelse, kompetenceudvikling og effekter

  Qvortrup, L., Thorborg, M. M. R., Kjeldsen, A. M., Bjørnholt, B., Holm, J. M. & Thau, M.

  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

  01/01/202001/01/2024

  Projekter: ProjektForskning

 2. Distributed leadership

  Jeppesen, H. J., Ulhøi, J. P., Pallesen, T., Jønsson, T. F., Jakobsen, M. L. F., Hansen, J. R., Rohrbeck, R., Günzel-Jensen, F., Kjeldsen, A. M. & Jain, A. K.

  01/01/201230/06/2016

  Projekter: ProjektForskning