Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Marie Kragh Pahuus

Prodekan

Curriculum Vitae

Curriculum vitae, Anne Marie Pahuus

 

Født 16. november 1970

Gift, 3 børn

 

 

 

Ansættelser:

1998-2001: Phd stipendium finansieret af FKK

2001-2004: Forskningsassistent/Ekstern lektor, Aarhus Universitet

2004-2007: Adjunkt/Postdoc FKK, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet

2008-2009: Lektor, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet

2009-2011: Institutleder, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet

2011-         : Prodekan for forskning og talentudvikling, Arts, Aarhus Universitet

2014-         : Prodekan for forskning og talentudvikling og ph.d.skoleleder, Arts, Aarhus Universitet

 

 

Uddannelse:

1989:Student fra Grenå Gymnasium

1990:Terminale, Lycée Marguerite de Valois, Angoulême, Frankrig

1992:Sidefag i fransk, Aarhus Universitet

1994:Licence en Philosophie, Universitetet i Lyon, Frankrig

1997:Kandidat i filosofi, Aarhus Universitet

2003:Sidefag i nordisk, Aarhus Universitet

2003:Ph.d i filosofi, Aarhus Universitet

2007:Forskningslederuddannelse, Copenhagen Business School

 

 

Bestyrelses-, redaktions- og vidensoverførselsarbejde:

2015-2016: Styregruppemedlem, Færchfonden

2011-2013: Bestyrelsesmedlem, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2012- : Bestyrelsesmedlem, Klitgaarden

2002-2010:Medlem af censorkorpset i filosofi

2006-2008:Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Filosofisk Praksis

1998-2008:Bestyrelsesmedlem, Dansk Filosofisk Selskab

1992-1999:Redaktionsmedlem, Philosophia

2006-2007:Forskningssamarbejde om mening i arbejdslivet mellem AU Outreach og virksomhederne BDO ScanRevision og Systematic

2007-2009: Reviewer, Slagmark

2008:Forskningssamarbejde om organisationsforandringer mellem AU Outreach og PenSam

 

 

Konferencearrangør:

2006: Hannah Arendt, 100 years centenary conference, 3.-4. november

2006:International seminar on philosophy of emotion, 8.-9. maj

2007:Emotion, Self and Identity - Inaugural Conference, 24.-26. maj

2008:Feeling and Form, 23. maj

2008:Trust and trustworthiness, 3. november

2009:Humanistisk forsknings nytte, 20. maj

 

 

Tildelinger:

Peter Christian Kierkegaards legat

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Rotary Foundation

Veluxfonden

 

 

Forskningsformidling:

Temadage: Psykiatrisk hospital Risskov, Region Midtjylland, Nørre Alslev kommune.

Foredrag: Erhverv Århus, Lederseminar, Sygehuse (Skejby, Hjørring, Ålborg), Gymnasielærerforeninger (Filosofilærerforeningen, Klassikerforeningen), Folkeuniversitetskredse (Århus, København, Odense, Ålborg), Daghøjskoler, Studenterforeninger (Studenterkredsen, Filosofisk Forening i Århus, Symposion, Idéhistorisk forening, Studenterkredsen i Ålborg), Konventer (Grundtvigsk arbejdskonvent), Højskoler (Grundtvigs højskole, Testrup, Askov): Sommeruniversitet (NSU), Seminarier (lærer, pædagog, ergo- og fysioterapeutskoler), Sognegårdsforedrag (Grundtvigskirken, Vor Frue - Århus, Skt. Stefan, Hjørring); Jenleforedrag 2008, Kommunernes Landsforening, Beskæftigelsesministeriet, Mind-netværk, Bestsellerfonden.

Klummeskribent: I alt 13 klummer i Information 2007-08

Kronikker (Politiken, Fag og Arbejde, Lederweb, K-forum, FOKUS).

Interviews i magasiner: (Revision og Regnskab, Augustus, Asteriks, Månedsbladet Psykologi, Monarch Magazine, Sikkerhedslederen, Frie Funktionærer); i aviser (Jyllandsposten, Politiken, Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Altinget.dk, Kristeligt Dagblad, Ballerup Bladet, Dagbladet Djursland); i radioen (P1 og P4); fjernsyn (DR og DK4).

 

 

Væsentligste publikationer:

"Den filosofiske antropologis belysning af de etiske krav" i Moral og Menneskesyn, Philosophia, Århus, årg. 27, 1999, p. 111-37.

"Selvstændighed og traditionsformidling" i Dannelse, Martin Blok Johansen (red.), Aarhus Universitetsforlag, 2002, p. 305-22.

"Hannah Arendt - Etisk dømmekraft og politisk offentlighed" i Eksistens og livsfilosofi, Regner Birkelund (red.). Gyldendal, 2002, p. 233-59.

"Hannah Arendts teori om offentlighed og dømmekraft", i Slagmark, nr. 37, sommer 2003, p.63-79.

"Ungdom som den lyriske alder" i Kvan 66, august 2003, p. 85-94.

"Om lykke og sansen for skønhed" i Det gode liv - mere end dig selv, Philosophia, 2004, p. 99-117.

"Humanistisk viden i et vidensamfund" Temarapport fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, i samarbejde med Hans Fink, Poul Holm, Peter Harder, Karen Sonne Jakobsen og Frederik Stjernfelt, maj 2004.

"Politik som offentlig handling", i Morten Dyssel Mortensen og Niklas Olsen (red.) Tyske intellektuelle i det 20.  århundrede, Gyldendal, 2005.

"Løgstrup og afhængighedsetikken" i David Bugge, Pia Rose Böwadt, Peter Aaboe Sørensen (red.) Løgstrups mange ansigter, Anis, 2005.

"Den tunge historie og den lette fortælling om kærlighed" (18 s.) i: David Bugge og Ole Morsing (red.) Milan Kundera, Anis, 2005.

 Hannah Arendt, 148 sider, Anis 2006.

"Dømmekraft i pædagogisk perspektiv", Socialpædagogisk Tidsskrift, juli 2007.

Mening i arbejdslivet, Rapport fra et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet, BDO Scanrevision og Systematic A/S, m. Anne Line Dalsgård,AU Outreach2007.

"The use of principles in ethical situations" I Concern for the other. Perspectives on the Ethics of K.E.Løgstrup. University of Notre Dame press, 2008

 "Den kognitive semantiks sprogsyn" m. Iben Sønderup. NyS 36, Museum Tusculanum, 2008.

"Åbenhed, pædagogik og fænomenologi", i antologien Folkeskolens filosofi - idealer, tendenser og kritik, Philosophia, August 2008.

Medgang med mening i Kommunikationsforums nyhedsbrev, april 2008

Fremtidige ledere tiltrukket af et job med mening, Lederweb.dk, 2008

En virksomheds identitet i forandring - Tillid, anerkendelse og ansvar i PenSam, Rapport fra et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og PenSam, m. Katrine Krause-Jensen, AU Outreach 2008.

"Hannah Arendt" i 50 Samfundstænkere, p. 415-429, Gyldendal, 2009.

"Mening som det nye løsen" i Erhvervsfilosofisk antologi, Frydenlund, 2009.

"Tillid og mening i arbejdet", Pjece, FOrum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service, juli 2009.

"Den meningsfulde arbejdsplads", m. Anne Line Dalsgaard, i: Mening i arbejdslivet, red. Cecilie Eriksen, Aarhus Universitetsforlag 2009.

"The Creativity of Trust" in Trust, Sociality, Selfhood, ed. Claudia Welz & Arne Grøn, Mohr Siebeck 2010