Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Cand. psyk., Ph.d., Lektor, Lektor

2009 – 2010: Studieleder for kandidatuddannelser på Institut for Læring: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi. 2007: Gæsteunderviser ved Universitetet i Pristina om ”Inclusive School” for FSDEK (Finnish Support for Development of Education in Kosovo), maj-juni 2007. 2003 – 2004: Leder af forskningsprogram om Sanselig Erfaring og Sanselig Orientering på DPU. I pro¬grammet deltog 15 forskere, 11 ansat på DPU, 4 ansat på KU. 2001-2002: Projektleder af evaluering af arbejde med Operation Udadvendt Energi rettet mod socialt udsatte og etnisk forskellige unge på 6 skoler. 2000-2004: Forskningsleder af kerneprojekt Skolen og social arv under forskningsprogram om Social arv, der varetages i samarbejde mellem SFI, AKF, SIF og DPU, finansieret af Socialministe¬riet. 1999: Lektor i pædagogisk psykologi med særlig henblik på læreprocesser¬nes psykologi ved institut for psykologi og special-pædagogik, Danmarks Lærerhøj¬skole (nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/DPU). 1997-2009:Forskningsleder af longitudinel undersøgelse af Læring og udtryksformer i indskolingen. 1997-2000: Beskikket som filmcensor af Kulturministeren - samme år beskikket som medlem af Medierådet for Børn og Unge frem til 2000 af Kulturministeren. 1996 (jan. – dec.): Barselsorlov og forældreorlov. 1995 – 1997: Adjunkt i læreprocessernes psykologi ved Institut for psykologi og special¬pædagogik, DLH. 1994 – 1995: Forskningsmedarbejder ved Mediepæda¬gogik på DLH i samarbejde med Ældre Sagen til undersøgelse af Ældres syn på TV. 1993 – 1994: Ansat i Kulturministeriets udvalg til udredning af undersøgelser om Levende billeder¬s eventuelle skadelige påvirkninger af børn og unge. 1992 – 1993: Forskningsmedarbejder ved Ældre Sagen til undersøgelse af Older Women in EU. 1992 – 1993: Forskningsmedar¬bejder på DLH til evaluering af udvik¬lingsarbej¬der om undervis¬ningsdiffe¬rentiering i faget Billedkunst i Folkeskolen (Folkeskolens Udvik¬lingsråd). 1991 – 1992: Forskningsmedarbejder på DLH til evaluering af Folkeskolens Udviklingsråds udvik¬lingsarbejder på det praktisk-musiske område. 1991 – 1992: Ansat ved Mediepæda¬gogik, DLH og Ældre Sagen til undersøgelse af Ældre i TV - som børn oplever dem. 1988 – 1991: Kandidatstipendiat på institut for Billedkunst, Håndarbejde, Musik og Medie¬pædago¬gik ved DLH. 1986 – 1988: Underviser og rådgiver for socialt udsatte kvinder på forsøgs¬projekt Kvinde¬stedet, finansieret af Tårnby Kommune og Socialministeriet.