Aarhus Universitets segl

Anne Grete Kongsted

Seniorforsker

Anne Grete Kongsted

Formålet er at bidrage til udvikling af nye konkurrencedygtige konventionelle og økologiske produktionssystemer til svin. Produktionssystemer, der tager afsæt i grisens naturlige adfærd og som har fokus på reduceret ressourceforbrug og miljøpåvirkning samt forbedret produktkvalitet og dyrevelfærd.

Emner:

  • - Slagtesvin på friland (økologisk produktion)
  • - Alternative racer (økologisk produktion)
  • - Hangrise (økologisk produktion)
  • - Grise i energiafgrøder (økologisk produktion)
  • - Udnyttelse af laktationsbrunst (økologisk produktion)
  • - Udvikling af driftsledelsesværktøjer til udpegning af fodrings- og stressrelaterede reproduktionsproblemer hos løsgående søer (konventionel produktion)

Anvendte forskningsmetoder er en kombination af kontrollerede eksperimenter på forsøgsstationer og i private besætninger, indsamling af data fra en række besætninger, case-orienterede studier i få besætninger kombineret med modelberegninger.

Se videoklip om frilandsgrise (videoen er lavet af Henning C. Thomsen)

Vis alle (148) »

Vis alle (10) »

ID: 3232