Psykologisk Institut

Anna Vedel

Postdoc

Kære studerende

Nedenfor vil jeg kort skitsere min faglige profil, mine forventninger til dig som studerende og mine rammer for specialevejledning.

Emneområder

Min forskning omhandler individuelle forskelle i personlighedstræk, kognitive evner, trivsel og selvtillid, og jeg forsker særligt i, hvordan sådanne individuelle forskelle er forbundet med diverse udfald i livet, fra studievalg til jobsucces. Men jeg interesserer mig også mere bredt for individuelle forskelle, psykometri og kvantitativ metode, og jeg kan således både vejlede opgaver inden for mit eget forskningsområde og opgaver, der anlægger et kvantitativt blik på andre emner.

Specialet er dit

Specialet er din største (måske eneste) mulighed undervejs i studiet for at dykke ned i et emne, som virkelig interesserer dig, og som du selv vælger. Det er således vigtigt, at du forholder dig til, hvad dit speciale skal omhandle. Jeg hjælper gerne med inspiration og brainstorming, men til syvende og sidst er det din opgave at vælge emnet for dit speciale og skrive, mens min opgave ”blot” består i at understøtte din proces. Da min opgave er at vejlede, forventer jeg også, at du selv orienterer dig i regler og formalia for specialet. Orientér dig godt i studieordningen, inden du begynder.

Vejledningsforløbet

Praktisk set kommer vejledningsforløbet til at udspille sig (nogenlunde) således:

  • Opstart af vejledningsforløbet: Vi aftaler først et mødetidspunkt. Jo før du foreslår en dato, jo større er sandsynligheden for, at jeg har tid. Første møde kan med fordel lægges tidligt i forløbet, gerne i december. Vejledning er i udgangspunktet på mit kontor, men kan også foregå på Skype efter aftale.

  • Intervaller mellem vejledninger: Det er i høj grad op til dig, hvornår i forløbet møderne er placeret, men det fungerer typisk fint med 3-4 ugers mellemrum. Senest 1 hel arbejdsdag før vi mødes, sender du dit materiale til mig. Mere om materialet nedenfor.

  • Tekst fra dig før det første møde: Vejledningen bliver mest fokuseret, når der er et skriftligt grundlag at tale ud fra – også selvom det er langt fra at ligne et speciale. Send mig derfor 1-2 sider om det emne, du gerne vil arbejde med, og den problemstilling, du gerne vil behandle. Kom med din(e) nuværende idé(er) til emne/problemstilling og den relevante litteratur, du har fundet indtil videre. Hvis du allerede har et bud på en problemformulering, så send også gerne den med, men det er ikke alle, der har en sådan allerede ved vejledningens begyndelse. Og det er helt ok. Prøv også at formulere en (arbejds)titel. Husk, at det her er de første skridt, og at jeg ikke forventer noget færdigt og gennemarbejdet. Det er tænkt som en hjælp for dig til at komme i gang.

  • Tekst fra dig før de resterende møder: Ligesom til vores første møde forventer jeg, at du har sendt tekst til mig forud for hvert af de resterende møder (1 dag forinden, så jeg har det klokken 8.00 minimum 1 dag inden mødet). I starten vil teksten selvfølgelig ikke være ”færdig”, og det er helt fint. Det er bare vigtigt at have noget konkret at tale om. Til disse møder består dit materiale til mig hver gang af 4 ting samlet i ét stort word-dokument med sidetal: 1) en foreløbig problemformulering, 2) en foreløbig planlagt disposition, 3) ca. 7 siders brødtekst (mindre er også ok, men mere bliver ikke læst) og 4) en læsevejledning, dvs. et par linjer til mig om, hvad du konkret gerne vil have mig til at vejlede på, og hvor ”færdigt” jeg skal opfatte det tilsendte i min gennemlæsning. Jo mere præcis din læsevejledning til mig er, jo bedre kan vi fokusere på det, der har relevans for din skriveproces.

  • Mine kommentarer til dig: Jeg vejleder i udgangspunktet ikke over mail, og du får ikke skriftlige kommentarer fra mig. Mine kommentarer til dit tilsendte tekstmateriale og på baggrund af din læsevejledning får du mundtligt til vores vejledninger. Det er således vigtigt, at du har gjort dig umage med læsevejledningen, så du får det maksimale ud af vores vejledningstid sammen.

  • Antal vejledningstimer: Jeg har 15 arbejdstimer til rådighed og bruger omtrent 1 times forberedelse på cirka 7 siders brødtekst med efterfølgende 1 times vejledning. Vi vil derfor mødes cirka 7 gange i alt. Det efterlader ca. en times tid til at koordinere vejledningerne. Du er selvfølgelig velkommen til at skrive en mail eller stikke hovedet forbi mit kontor, hvis du har spørgsmål undervejs. Men hvis du i høj grad henvender dig over mail eller på mit kontor imellem vejledninger, kan jeg være nødsaget til at "fratrække" en vejledning (eller flere), da jeg kun har den fastsatte ramme på 15 arbejdstimer pr. studerende.

Vi ses!

  - Anna