Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anna Karlskov Skyggebjerg

Ph.d., Lektor

Profile photoAnna Karlskov Skyggebjerg
Afdelingsleder, lektor, ph.d.
Afdeling for Fagdidaktik
Tuborgvej 164, Bygning B, lok. 305
2400, København NV
Danmark
E-mail: aks@edu.au.dk
Telefon: 8716 3991/ 21653910

Forskningsfelt og arbejdsopgaver

Som leder af Afdeling for Fagdidaktik har jeg det overordnede ansvar for forskning, undervisning og formidling inden for det fagdidaktiske felt på DPU. Ledelsesfunktionen kombineres med en ansættelse som lektor, som giver mulighed for selvstændig forskning og undervisning i et vist omfang.

Siden 2013 har jeg været lektor på DPU med speciale i børns fiktionslæsning. Jeg forsker i børne- og ungdomslitteratur i et litteraturanalytisk og didaktisk perspektiv, og jeg har skrevet om blandt andet historiske romaner for børn, faglitteratur og børns læse- og skrivekulturer i bred forstand samt om læremidler og udviklinger i og af danskfaget.

Jeg underviser på cand. pæd. didak.-uddannelsen i dansk, og derudover vejleder jeg både speciale- og et stort antal ph.d.-studerende på DPU. Tidligere har jeg været uddannelsesleder for de fagdidaktiske uddannelser på DPU og uddannelseskoordinator for MA i Børnelitteratur (fra 2007-2012).

Gennem tiden har jeg gæsteundervist på forskellige fagmoduler på uddannelser under Institut for Kultur og Kommunikation og også gæsteundervist på Forfatterskolen for Børnelitteratur, og jeg har har holdt mange oplæg på eksterne kurser for lærere, skolebibliotekarer og redaktører.

Jeg har været redaktør for udgivelser i Center for Børnelitteraturs skriftserie, og jeg er reviewer for tidsskrifterne L1, Barnboken, Bookbird og har været medlem af redaktionen af BLTF (elektronisk tidsskrift for børnelitteraturforskning varetaget af Det Norske Barnboksinstitut). Gennem årene har jeg haft konsulentopgaver for bl.a. UVM, KUM og DR, og siden 2016 har jeg været fast anmelder af børne- og ungdomslitteratur i Weekendavisens bogtillæg Bøger.

Oprindeligt er jeg uddannet cand. mag. i litteraturhistorie og musik fra Aarhus Universitet (med udvekslingsophold på Universitetet i Bergen) og har desuden en journalistisk tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Jeg arbejdede nogle år i læreruddannelsen (UC SYD), inden jeg i 1999 blev ansat som stipendiat på Center for Børnelitteratur. Min ph.d.-afhandling handlede om den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur fra 1967-2003. Efter mit ph.d.-forløb var jeg amanuensis i HCA 2005-projektet, og derefter først adjunkt og siden lektor på Center for Børnelitteratur, indtil centeret flyttede institut i 2012.