Aarhus Universitets segl

Anja Skjoldborg Hansen

ph.d., Chefkonsulent

Curriculum Vitae

Underviser på AUs kursus i Forskningsbaseret Myndighedsbetjening og udvikler af internationalt myndighedsrådgiverkursus. Se mere på siden www.ghentgroup.org

Håndterer Ydelsesaftale Natur og Vand mellem DCE og Miljøministeriet.

Koordinerer DCE's rådgivning vedr. marine områder.

Arbejder med forskningsstrategi inden for områderne miljø, klima, natur og energi. Har en baggrund i miljøforskning samt erfaring i miljøøkonomi og politik fra bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat. Er uddannet i bl.a. projektledelse og facilitering. 

Er AU's koordinator for Climate-KIC

Er DCE's kontaktpunkt for Partnership for European Environmental Research - www.peer.eu.

Er udpeget som national ekspert for Danmark i Governing Board for JPI Climate.

Er medlem af redaktionen af tidsskriftet 'Vand og Jord'

Organiserer seminarer og konferencer på miljøområdet, med det formål at tilvejebringe viden om fremtidens forskningsbehov, og at bringe forskere, politikere og virksomheder sammen om at forme fremtidens strategiske miljøforskning. Har bl.a. organiseret AU's tre internationale miljøkonferencer 'Science for the Environment' i 2011, 2013 og 2015.

Ansættelser:

2011-  Chefkonsulent, DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, AU

2012-2013 Sekretariatsleder, Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning, KFT, AU

2009- 2011 Direktionskonsulent, Danmarks Miljøundersøgelser, AU, Forsknings- overvågnings- og rådgivningssekretariatet

2007-2009 Specialkonsulent, De Økonomiske Råds Sekretariat

2002-2007 AC-medarbejder, Institut for Miljøvurdering

1997-2002 Ph.d. studerende/Projektforsker, Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Marin Økologi

Uddannelse:

2001 ph.d. i Akvatisk økologi, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

1996 Cand. scient. i Matematik og Miljøbiologi, Roskilde Universitetscenter