Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anja Skjoldborg Hansen

ph.d., Chefkonsulent

Curriculum Vitae

Håndterer kontrakten mellem DCE og Miljøvareministeriet.

Koordinerer DCE's rådgivning vedr. marine områder.

Arbejder med forskningsstrategi og forskningsfinansiering inden for områderne miljø, klima, natur og energi. Har en baggrund i miljøforskning samt erfaring i miljøøkonomi og politik fra bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat. Er uddannet i bl.a. projektledelse og facilitering. 

Er AU's koordinator for Climate-KIC

Er DCE's kontaktpunkt for Partnership for European Environmental Research - www.peer.eu.

Er udpeget som national ekspert for Danmark i Governing Board for JPI Climate.

Er medlem af redaktionen af tidsskriftet 'Vand og Jord'

Organiserer seminarer og konferencer på miljøområdet, med det formål at tilvejebringe viden om fremtidens forskningsbehov, og at bringe forskere, politikere og virksomheder sammen om at forme fremtidens strategiske miljøforskning. Har bl.a. organiseret AU's to internationale miljøkonferencer 'Science for the Environment' i 2011, 2013 og 2015.

Hjælper forskere med alle aspekter af ekstern forskningsfinansiering, herunder hjælp til ideudviikling, at give feedback på konkrete projektideer, strategisk rådgivning og identifikation af relevante forskningsprogrammer.

Ansættelser:

2011-  Chefkonsulent, DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, AU

2012-2013 Sekretariatsleder, Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning, KFT, AU

2009- 2011 Direktionskonsulent, Danmarks Miljøundersøgelser, AU, Forsknings- overvågnings- og rådgivningssekretariatet

2007-2009 Specialkonsulent, De Økonomiske Råds Sekretariat

2002-2007 AC-medarbejder, Institut for Miljøvurdering

1997-2002 Ph.d. studerende/Projektforsker, Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Marin Økologi

Uddannelse:

2001 ph.d. i Akvatisk økologi, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

1996 Cand. scient. i Matematik og Miljøbiologi, Roskilde Universitetscenter