Aarhus Universitets segl

Ane Kirstine Preisler Skovgaard

Postdoc

Ane Kirstine Preisler Skovgaard

 

Profil

Min centrale forskningsinteresse er, hvad jeg foretrækker at kalde "bløde billeder" - dvs. billeder og kunstværker, som er vævede, broderede, strikkede, filtede eller på anden vis fremstillet af stof.

Jeg færdiggjorde min ph.d.-uddannelse i 2022. Sigtet med mit ph.d.-projekt var at karakterisere tekstils egenskaber og potentialer til at formidle billeder, og jeg arbejdede herunder med at afdække materialets forskellige evner til at påvirke os, når vi interagerer med stof og fibre – hvilket vi gør hver dag.

Som et led i projektet foretog jeg en række studier af både historiske og samtidige tekstiler, afslutningsvis i min ph.d.-afhandling, hvis undersøgelsesmateriale var fra den vesteuropæiske senmiddelalder.

I maj 2023 påbegyndte jeg et forskningsprojekt i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum med titlen "Væven som billedgenerator". Projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet, og projektets sigte er at bidrage til større indsigt i væveteknologiens kapaciteter til at fremstille billeder og på den måde gøre os klogere på vævens rolle i kunsthistorien.

Vis alle (7) »

Vis alle (17) »

ID: 101528065