Aarhus Universitets segl

Ane Hejlskov Larsen

Leder af Museologisk forskningsprogram, Lektor

Bestyrelsesuddannelsen, BSS, AU

Bestyrelsesuddannelse, Aarhus BSS

sep. 2015jul. 2016

Dimissionsdato: 1 jul. 2016

Curriculum Vitae

Kulturministeriets og Danmarks Statistiks fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik efterår 2022-

Beskikket  censor i censorkorpset for Kunsthistorie, Visuel og Materiel Kultur fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Optaget som ekspert af UNESCO Inclusive Policy Lab, 2022-

Leder af Museologisk forskningsprogram på IKK, AU, 2018-2023

Formand for Dansk Center for museumsforskning 2020-

Styregruppemedlem, Vores museum, 2018-2021

Partner i forskningsprojektet Vores Museum, der løber fra 2016-2020

Medlem af bestyrelsen for Foreningen af danske kulturbestyrelser, august 2017-april 2019

Medlem af ekspertgruppen, nedsat i forbindelse med rapporten:Hvordan styrker vi landskabet for professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark? september -december 2017

Medlem af bachelorrevisionsgruppe på Kunsthistorie maj 2017-februar 2018

Udnævnt til formand for bestyrelsen for Århus Kunstakademi marts 2015-

Valgt medlem af Studienævnet for Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet februar 2015-juli 2019.

Member of Section 8 concerning The Bibliometric Research Indicator of art history and visual art, Ministry of Higher Education and Research, 2014-2021

Udpeget medlem af Forskerpanelerne, Kunsthistorie, Kulturstyrelsen 2014-

Fra 2013-2014 dansk medredaktør af Nordisk Museologi. Hovedredaktør for tidsskriftet Nordisk Museologi 2005-2012.

Medlem af bestyrelsen for Århus Kunstakademi siden marts 2012. Konst. formand sept.-nov. 2013. Herefter næstformand.

Styregruppemedlem af Dansk Center for Museumsforskning siden 2011-

Tilforordnet medlem af Randers Kunstmuseums bestyrelsen 2010-2017

Medlem af udvalget for Udredningen om museernes formidling, Kulturministeriet 2005-2006

Formand for Århus Kommunes Kunstråd 2001-2005

Daglig leder af Center for museologi, Aarhus Universitet 2001-

Ansat som lektor på kunsthistorie i museologi og formidling, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet 1999-

Formand for de billedkunstneriske udvalg, Statens Kunstfond 1996-1998

Museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum 1993-1995

Museumsinspektør på Kunstmuseet Trapholt 1. august 1989-1992