Andreas Beyer Gregersen

Ph.d.-studerende

Andreas Beyer Gregersen

Profil

Mit projekt omhandler begrebet 'civilitet' inden for både etik samt social og politisk filosofi. Det tager kritisk udgangspunkt i nyere debatter og litteratur inden for angelsaksisk filosofi, hvor civilitet oftest konceptualiseres som et forsvar for en given social/politisk orden. Med denne baggrund undersøges det, om civilitet kan gentænkes eller genfortolkes med inspiration fra nyere fransk filosofi, hvor der er større fokus på begivenhder, opbrud og forandringer i normativitet.

Vis alle (62) »

ID: 142493789