Aarhus Universitets segl

Anders-Christian Jacobsen

Professor

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1963

Født d. 27. marts i Gøttrup, Hanherred.

  

Uddannelse & grader

2018

Individuel kursus i forskningsstrategier, Mobilize Strategy Consulting.

2015

Dr. theol. på afhandlingen "Christ - the Theacher of  Salvation. A Study on Origen's Christology and Soteriology.

2011 - 2012Kursus i forskningsledelse, CBS-SIME Executive.
1999 - 2000

Kursus for adjunkter i universitetspædagogik.

1998

Ph.D. i teologi på afhandlingen "Opstandelsens menneske. En undersøgelse af opstandelsestanke og antropologi hos Irenæus og Origenes".

1995

Pastoralteologisk kursus, Pastoralseminariet i Aarhus.

1995

Cand. teol. fra Aarhus Universitet.

1995

Aarhus Universitets guldmedalje for afhandlingen "Skabelsestankens indhold og funktion i Irenæus' teologi".

1986

Højere Forberedelseseksamen, Aalborg Katedralskole.

  

Ansættelser

2014 -

Professor (mso) i dogmatik, Arts, Aarhus Universitet.

01-09-2004 - 2014

Lektor i teologi med særligt henblik på dogmatik.

01-09-2001 - 31-08-200

Carlsberg-stipendiat.

1998 - 2001

Adjunkt ved Institut for Systematisk Teologi, Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet.

1995 - 1998

Ph.D.-stipendiat ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet.

  

Udlandsophold

2014Gæsterprofessor på The Centre of the Study of Christianity på The Hebrew University of Jerusalem.
2011 (1. april - 30. juni)Gæsteprofessor i Halle.
2008Bologna (1½ måned). Fellow ved Instituto di Studi Avanzati (ISA), Bolognas Universitet.

2003

Pisa og Rom. Origenes-studies. (1 måned).

1997 - 1997

Studieophold ved Philipps-Universität, Marburg, prof. W. Bienert (6 mdr.).

  

Forskningsledelse og administrative poster

1. jan. 2016 - 31. dec. 2019Leder af det europæiske forskeruddannelsesnetværk "The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization".
2012 - 2015Leder af forskningsprogrammet The Ancient World.
2012 - 2015Medlem af forskningsudvalget på Afdeling for Kultur og Samfund.

 1. febr 2010 - 2012

Leder af forskningscentret Centre for the Study of Antiquity and Christianity, Aarhus Universitet. Siden 2012 almindeligt medlem af centeret. 
 1. febr. 2010 - 2014Leder af forskningsprojektet The transformation of religious identity in the Hellenistic-Roman world 100-600 AD. The significance of conversion and initiation to the formation of religious identity.  

2005 - 2009

Koordinator af fokusområdet 'Religion som normsætter', gruppe 1: 'Kampen om religiøse tekster i antikken'.

2005 - 2010

Medlem af bestyrelsen for forskerskolen.

2002 - 2005

Koordinator af satsningsområdet "Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken - Kritik og Apologetik.

  

Internationale poster

2019Ekstern rådgiver for PhD-programmet i teologi og patristik på Universidad Católica de Cuyo, Argentina.
2017Æresprofessor på Universidad Católica de Cuyo, Argentina.
2015 -Medlem af bestyrelsen for den internationale patristiske sammenslutning "Association of International patristic Studies".
2013 -Medlem af advisory board for bogserien "Adamantiana", udgivet på Aschendorff Verlag, Münster, Alfons Fürst (ed.).
2005 -Medlem af redaktionen af bogserien "Early Christianity in the Context of Antiquity (ECCA), udgivet på Peter Lang, Frankfurt am Main.
2004 -Medlem af redaktionen af bogserien "Antikken og Kristendommen", udgivet på forlaget Anis / Eksistensen.
2009 - 2012Koordinator af NordForsk netværket The Religious Roots of Europe: Dynamics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity and Islam. Siden 2012 almindeligt medlem af bestyrelsen for det samme samme netværk.
2007 - 2009Koordinator for Nordisk Master uddannelse "Religious Roots of Europe" (planlægningsfasen)

2005 - 2008

Medlem af ledelsen for 'Nordic Network of Early Christianity'.

  

Andre aktiviteter (se også under aktiviteter)

2017Medlem af Biskoppernes Udvalg om dåb og nadver.

2005 - 2007

Medlem af Forlaget Aros' redaktionsudvalg.

2004 -

I redaktionen for internettidsskriftet "Patristik" (http://www.patristik.dk/Patristik.htm).

2003 -

Redaktør af skriftserien "Antikken og Kristendommen" (https://www.saxo.com/dk/serie/antikken-og-kristendommen_8076).

1998 -

Med-initiativtager til "Forum for Patristik". (http://www.patristik.dk/)

1995 - 2005; 2013-

Underviser i kirkehistorie på Teologi for Lægfolk. (https://www.teologi-for-laegfolk.dk/)

1998

Offentlig undervisning på Folkeuniversitetet, i sogn osv. (http://teologiskværksted.dk/)

  
Bevillinger over 100.000 
2018EU, Marie-Skodlowska-Curie, post-doc stipendium, 212.195 Euro, Miriam Decock, Origen on the Psalms.
2016Danish Agency for Science, Technology and Innovation, International Network Programme, 35.000 Euro til et netværk om Augustins Antropologi med brazilianske kollegaer.
2015EU, Marie-Skodlowska-Curie, 3.651.149 Euro til det europæiske forskningsuddannelsesnetværk "The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization".
2014EU, Marie-Skodlowska-Curie, postdoc-stipendium, 200.194 Euro Anna Usacheva: Gregory Nazianzen’s methodology of theological arguing.
2014Det Frie Forskningsråd: 112.500 til udarbejdelse af EU-ansøgning.
2009 Veluxfonden: 4.989.000 til forskningsprojektet "Transformation af religiøs identitet i den hellenistisk-romerske kulturkreds i perioden 100-600 e.Kr. Konversionens og initiationens betydning for religiøs identitetsdannelse.
2009 NordForsk: 895.062 n.kr. til forskningsnetværket "The Religious Roots of Europe: Dynamics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity and Islam.
2007Nordisk Ministerråd: 936.500 til planlægning af fælles nordisk masterprogram "The Religious Roots of Europe". 
2006Aarhus Universitets Forskningsfond:172.000 til publicering.
2006 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation: 1.500.000 til forskningsprojektet "The Discursive Fight over Religious Texts".
2006 Aarhus Universitets Forskningsfond: 350.000 til gæsteprofessorer (sammen med dekanen for det teologiske fakultet).
2006 Aarhus Universitets Forskningsfond: 200.000 til konferencen "Jews, Christians and Pagans in Antiquity - Critique and Apologetics. 
2004 Aarhus Universitets Forskningsfond: 437.000 til postdoc-stipendium i forskningsprojektet "Jøder, Hedninger og Kristne i Antikken.
2004 Aarhus Universitets Forskningsfond: 101.596 til konference og konferencepublikation.
2003 Carlsbergfondet: 420.415, personligt postdoc-stipendium.
2002 Carlsbergfondet: 481.700, personligt postdoc-stipendium.
2001 Carlsbergfondet: 392.965, personligt postdoc-stipendium.
  
Ledelse af konferencer 
2013The 11th international conference on Origen studies: Colloquium Origenianum Undecimum 'Origen and Origenism in the History of Western Thought'.
2010Invention, Rewriting, Usurpation: Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity.
2009Constructing religious identities: space and texts in Pagan, Jewish, and Christian Near East AD 100-400 (sammen med Rubina Raja).
2007Jews, Christians and Pagans in Antiquity - Critique and Apologetics.
2005The Reception of Antique Religion and Culture in Judaism and Christianity.
  
Vejledning af ph.d.-studerende 
2017 - 2019Valeria Dessey: Origen and the modern Protestant tradition.
2016 - 2019 Laurel Lied: Origen reception in Danish and German Pietistic devotional literature.
2016 - 2019Michael Raubach: Origen and the modern protestant tradition.
2016 - 2019Renze Klamer: The values of individual freedom and dignity in modern organizations (sammen med Christina Busk, Etikos).
2015 - 2019Christian Hout Vrangbæk: Det nye menneske - Erasmus af Rotterdams antropologi i lyset af hans reception af Origenes.
2013 - 2015Erin Jeanne Wright: Secrecy and the Gospels: the literary shape and function of Secrecy narratives in Mark, John, and Thomas.
2011 - 2015Maria Munkholt Christensen: De oratione. An investigation into the importance of prayer for the formation of Christian identity in antiquity
2010 - 2013Uffe Holmsgaard Eriksen: Drama as an expression of theology
2007 - 2011 Thorsten Rørbæk: Accounts of healing in fourth century Christian vitae with special focus on Athanasius Vita Antonii and Jeromes Vita Hillarionis. 
2007 - 2013 (deltid)Kjeld Slot Nielsen: Gud som værnsmagt og som person i K.E. Løgstrups sene teologi og i nyere trinitarisk teologi.
2007 - 2009 Gitte Lønstrup: Memory and oblivion: Roman past and Constantinopolitan present (324-565).
  Medvejleder for flere gæste PhD-studerende og PhD-studerende på andre instutioner.