Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anders Peter S. Adamsen

Seniorforsker, Adjungeret seniorforsker

Anders Peter S. Adamsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg bidrager til AU’s myndighedsbetjening med ekspertise om udledning af gasser fra stalde og miljøteknologi.

Profil

Jeg leder en ny-etableret tværvidenskabelig forskergruppe hvor vi arbejder med bioraffinering, bioenergy and brug af organiske biprodukter. Igangværende projekter:

  • Udvinding af protein fra grønne biomasse. Design og konstruktion af pilotanlæg
  • Opskalering af hydrotermisk konvertering af våd biomasse til rå bio-olie
  • Opgradering af biogas til naturgaskvalitet ved metanisering af kuldioxid med brint fra elektrolyse af vand i en Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC)
  • Udvikling af system til at forsure gylle med mælkesyre for at reducere udledning af ammoniak fra økologiske kvægstalde.

Jeg vejleder kandidat- og ph.d.-studerende og underviser p.t. i produktion af bioethanol og opskalering af hydrotermal konvertering af biomasse til bio-olier.

Jeg er medlem af studienævnet ved Aarhus University School of Engineering.

Vis alle (109) »

Vis alle (41) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 663032