Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anders Klostergaard Petersen

Lektor

Ansættelse

Lektor

Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Aarhus Universitet

Aarhus C, Danmark

2 jan. 2020 → nu

Profile photo

Anders Klostergaard Petersen

Lektor

  • Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Postaddresse:
Jens Chr. Skous Vej 3
1451, 531
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: akp@cas.au.dk

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1969

Født 26. maj 1969 i Aalborg som søn af professor, dr. phil. et lic. oecon Jørn Henrik Petersen og børnehavepædagog Birgit Klostergaard Petersen. Gift med redaktør for folkekirken.dk og tidligere sognepræst Ellen Aagaard Petersen. Fader til Christian (1997) og Andreas (1999). (Date of Birth 26th of May 1969)

1987

Amerikansk studentereksamen Starkweather Highschool, ND. (American Highschool graduation from Starkweather Highschool, ND)

1987  -  1989

Privatstudier i hebraisk og græsk hos cand.mag. Niels Brøndum (Private studies in Hebrew and Greek with cand. mag. Niels Brøndum)

1989

Klassisk-sproglig studentereksamen Sct. Knuds Gymnasium, Odense (Graduation within classical languages at Sct. Knuds Gymnasium, Odensen).

Uddannelse & grader

1989  -  1994

1989-1994 Teologiske Studier ved Aarhus Universitet (Theological Studies at the University of Aarhus)

1994

Aarhus Universitets guldmedalje for afhandling om paulinsk dåbsteologi (Prize awarded gold medal of the University of Aarhus for a thesis on Paul's Understanding of Baptism)

1994

Teologisk embedseksamen (MA of Theology with a summa cum laude)

2003

Pastoralseminarium (Pastoral Seminary)

13-03-2003

Ordineret i Aarhus Domkirke (Ordained as minister of the Danish Church at the Cathedral of Aarhus)

2003-25-03-2012

Ansat som ulønnet hjælpepræst v. Tranbjerg Kirke (Assisting Minister at Tranbjerg Kirke)

Ansættelser

1992  -  1994

Hjælpelærer i hebraisk ved Aarhus Universitet (Assistant teacher in Hebrew at the University of Aarhus)

01-02-1995  -  01-05-1995

Forskningsassistent ved Institut for Ny Testamente, Aarhus Universitet 1995 (Research Assistant at the Department of New Testament Studies, University of Aarhus)

01-10-1995  -  31-03-1996

Forskningsassistent ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet, og Institut für Antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen (Research Assistant at the Department of New and Old Testament Studies, University of Aarhus, and the Institut für antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen)

01-04-1996  -  31-03-1998

Carlsberg finansieret forskningsadjunkt ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet, og Institut für Antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen (Scholarly grant by the Carlsberg Foundation as a Research Assistant at the Department of New and Old Testament Studies, University of Aarhus, and the Institut für antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen).

01-04-1998  -  31-03-2002

Adjunkt ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet (Assistant Professor at the Department of Old and New Testament Studies, University of Aarhus)

01-04-2002 - 31-12-2011

Lektor ved Institut for Religionsvidenskab med hovedvægt på kristendommens grundlæggelse (Associate Professor at the Department of the Study of Religion, University of Aarhus)

01-01-2012 -31-12-2017

Professor MSO ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Arts (Professor with special obligations [temporary professorship] at the Department for the Study of Religion, Institute for Culture and Society, Faculty of Arts, Aarhus University)

01-01-2017-31-12-2019

Professor MSO ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Arts (Professor with special obligations [temporary professorship] at the Department for the Study of Religion, Institute for Culture and Society, Faculty of Arts, Aarhus University)

01-01-2020-

Lektor, ved Afdeling for Relgionsvidenskab, Aarhus Universitet (Associate Professor at the Department for the Study of Religion, Institute for Culture and Society, Faculty of Arts, Aarhus University).

Kurser

1991

Studier i hittitisk i sammen m. Hans Jørgen Lundager Jensen og Pernille Carstens

1992

Studier i ugaritisk v. Professor Hvidberg-Hansen

1990  -  1992

Studier i koptisk. 1992 v. Professor Peter Nagel

1995  -  1996

Studier i aramæisk v. Privatdocent Hans Dieter Neef

1995  -  1998

Studier i klassisk græsk og latin:

Studier i førsokratiske filosoffer v. Professor Thomas Alexander Szlezák (1995)

Studier i Cicero De natura deorum v. Professor Ernst A. Schmidt (1996)

Studier i tekster vedr. Dionysos-kulten v. Profesor Hermann Steinthal

Studier i Platon v. Professor Thomas Alexander Szlezák (1998)

Udlandsophold

25-01-1994  -  25-05-1994

Forskningsophold ved The Swedish Theological Institute, Jerusalem (Scholarly grant at The Swedish Theological Institute, Jerusalem)

25-09-1995  -  01-06-1998

Forskningsophold ved Institut für Antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen (Scholarly grant at the Institut für antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte, Eberhard-Karls Universität, Tübingen)

14-06-2005 - 17-07-2005

 

Forskningsophold ved Institut für Neues Testament, Philipps-Universität, Marburg (Research stay at the Institut für Neues Testament, Philipps-Universität, Marburg)

15-06-2007 - 17-07-2007

Forskningsophold ved Institut für Neues Testament, Philipps-Universität, Marburg (Research stay at the Institut für Neues Testament, Philipps-Universität, Marburg)

Administrative poster

01.02.2007-31.12.2011

Afdelingsleder v. Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier

03.05.2012-01.07.2015

Forskningsprogramleder for Interdisciplinær religionsforskning

01.07.2012-01.09.2013

Medlem af Ph.d.-udvalget for Antropologi, internationale områdestudier og religionsvidenskab.

01.07.2012-

International koordinator for Religionsvidenskab

2000 - 2002

Bestyrelsesmedlem i Teologisk Forening

2003 - 2006

Bestyrelsesmedlem i Religionsvidenskabelig Forening

2002

Organisator sammen med lektor Jens Krasilnikoff, Institut for historie, og adjunkt Hanne Roer, Institut for litteraturvidenskab, af den internationale Alexandria-konference "Alexandria - Religious and Cultural Meltingpot" v. Aarhus Universitet maj 2004.

2001  -  2002

2008-

Oprindelig medinitiativtager til (1999) og senere koordinator for Religionsteoretisk Laboratorium v. Det Teologiske Fakultet

2002

2007-2015

Redaktionsmedlem af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

Ansvarh. redaktør for Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

2002-2008

Redaktionsmedlem af Kritisk Forum for Praktisk Teologi

2003

Redaktionsmedlem af Antikken og kristendommen

2003-2010

Oprindelig medinitiativer til (1999) og senere medlem af bestyrelsen for Satsningsområdet Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken - Kritik og Apologetik

2002-2010

Medlem af bestyrelsen i Center for Antikstudier

2010

Medlem af Analysegruppen vedr. institutantal og institutsammenlægninger ved Det Kulturvidenskabelige Fakultet (Arts)

2003 - 2006

Næstformand i Center for Antikstudier

2002-2007

Medlem af institutionsudvalget for de kirkelige efteruddannelser

2004

Sammen med lektor Ph.d. Lars Albinus tilrettelægger af Ph.d-kursus om videnskabsteori, Aarhus Universitet 21.-22. okt. 2005

2003 - 2003

2010 -

 

Medlem af udvalget om Åben Universitet - udvalget nedlagt 2003

Beskikket censor ved lærerseminarier

Internationale poster

 

Medarbejder på det tyske pseudepigrafi-projekt Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Neue Folge (2002-)

 

Redaktionsmedlem af Journal for the Study of Judaism (1999-)

Boganmelderredaktør Journal for the Study of Judaism (2014-2017)

 

 

 

 

 

Redaktionsmedlem af Journal for the Study of Judaism, Supplement Series (1999-)

Redaktionsmedlem af Method and Theory for the Study of Religion (2013-2015)

Redaktionsmedlem af Journal of Scientific Studies of Religion: Inquiry and Explanation (2013-)

Redaktionmedlem af Journal for the Academic Study of Religion (2013-)

Redaktionsmedlem af Ancient Philosophy and Religion (2017-)

Redaktionsmedlem af Journal for Literature and Language (2016-)

Sammen med Carlos Segovia og Isaac Oliver seriegrundlægger og redaktionsmedlem af Aoocalypticism - Cross-Disciplinary Approaches (Peter Lang)

Beskikket censor ved Universitet i Bergen (2009-)

Reviewer for The Royal Society of Science, New Zealand (2013-)

Reviewer for Max Weber Institute for Advanced Research Erfurt Universität (2015-)

Deltagelse i en række bedømmelsesudvalg i Tyskland, Holland, Norge og Sverige (professorater, lektorater, Ph.d.-afhandlinger (2012-)

Peer-reviewer for en lang række internationale tidsskrifter inden for tidlig jødedom, kristendom, den græsk-romerske verden, religionshistorie, religionsteori.

Bevillinger

15-01-1994  -  15-05-1994

Forskningsstipendium fra Svenska Kyrkans Mission

01-04-1996  -  31-03-1998

Carlsberg forskningsstipendium

Undervisning & vejledning

1995-

Nye temaer i paulinsk teologi (øvelse, foråret 1995 i samarbejde med Sigfred Pedersen)

 

1 Korintherbrev (1998-Ef2001)

 

2 Korintherbrev (1998-Ef2001)

 

Transformationer af den præstelige teologi i senere jøde- og kristendomme (øvelse, foråret 2000 i samarbejde med Hans Jørgen Lundager Jensen)

 

Tilrettelæggelse af (i samarbejde med Svend Andersen) og undervisning i metodefag foråret 2001 (tegn- og tekstteori samt retorik)

 

Tilrettelæggelse af (i samarbejde med Peter Lodberg) og undervisning i religionsfag efteråret 2001 (religionsfænomenologi)

 

Indføring i Tidlig kristendom for grundfagsstuderende (2002-2012)

 

Tema i tidlig kristendom for grundfagsstuderende: Jesusbevægelsen i sociologisk og komparativ belysning foråret (2002)

 

Indføring i Tidlig  kristendom for sidefagsstuderende (2002-2012)

 

Fra ruin til huler og tilbage igen (Qumran-øvelse efteråret 2002)

 

Græske tekster til kristendommens grundlæggelse - eskatologiske forestillinger i tidlig kristendom (foråret 2003)

 

Religionsfænomenologi for sidefagsstunderende (efteråret 2003 og 2005)

 

Forelæsningsrække over den nye Paulus-forståelse (efteråret 2003)

 

Religionssociologi for grundfagsstuderende (efteråret 2003)

 

Kristendommens selvstændiggørelse som religion - øvelse i samarbejde med Per Bilde og Judith Lieu under satsningsområdet "Kritik og apologetik: Jøder, kristne og hedninger i antikken" (2005)

 

Moderne kristendom i Danmark for sidefagssuppleringsuddannelsen (2006--2009)

 

Moderne kristendom i Danmark for grundfagsstuderende (2006-2007)

Moderne kristendom (2018)

 

Kristne tekster uden for kanon - øvelse i samarbejde med Anders Christian Jacobsen under satsningsområdet "Kritik og apologetik: Jøder, kristne og hedninger i antikken (2006)

 

Martyrforestillinger i tidlig kristendom - originalsprogsopgave græsk (2007-2010)

 

Qumranforskning - valgfag A (2008; 2014)

 

Tidlig kristendom og gnosis - valgfag B (2008; 2017)

 

Religionshistorisk grundkursus under suppleringsuddannelsen Religion, politik og samfund (2008-2009)

 

Paulus og græsk-romersk moralfilosofi - kandidatseminar (2008)

 

Religion, køn og seksualitet i antikken - valgfag B (2010)

 

Method and Theory in the Study of the Ancient World under Religious Roots of Europe (Rom 2009-2012)

 

Ekskursionsforelæsningsrække vedr. Israel (2011)

 

Ideologikritiske, diskursanalytiske og retoriske læsninger af Paulus - originalsprogsopgave græsk (2011-2013)

 

Mirakel- og underforestillinger i tidlig kristendom og dens kulturelle omverden - originalsprogsopgave latin (2012-2013)

Religionsopgave Seminar A - kandidatuddannelse: Introduktion til moralpsykologi og evolutionsbiologi i sammenhæng med religionsvidenskab (2016)

Originalsprogsopgave Latin: Moralpsykologiske og evolutionsbiologiske læsninger af 1 og 2 Kor. (2017)

Indføring i semiotik og nyere udvekslingsteorier: Seminar A kandidatuddannelse (2017)

Indføring i gnostisk religion - valgfag (2017)

Religion, fællesskab og følelser: Seminar A kandidatuddannelse (2018)

Bioevolutionære læsninger af tekster i Tidlig Kristusreligion og formativ Islam: Følelser, fællesskab, kultur og religion - valgfag (2019)

Studium generale - forskningshistorie (2019)

Religionshistorie for Religion, Politik og Samfund (2019)

 

 

 

Løbende vejledning i bachelorprojekter, frie opgaver, emnekredse og specialer under både religionsvidenskab og teologi.

 

Ph.d.-vejledning (nuværende og tidligere):

Adjunkt, Ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Den nødvendige balance: En ritualteoretisk og praktisk teologisk analyse af højmessen mellem magi og symbol, Aarhus Universitet, 2009, se http://pure.au.dk/portal/da/persons/kirstine-helboe-johansen(524490f9-a434-4b75-a5c5-55ea2e15df0c).html

 

Ph.d.-stipendiat Markus Davidsen, Fictional Religions: The Morphology and Reception of Invented Religions embedded in Works of Fiction, Leiden University and Aarhus University (FKK-fiansieret projekt), Leiden University 2014, se http://www.hum.leiden.edu/lias/lucsor/news/phd-defence-markus-altena-davidsen.html (co-vejleder)

 

Ph.d.-stipendiat Nicholas Alexander Marshall, The Theurgists: An Investigation into the Ritual Practices of Late Antique Neoplatonism, se http://pure.au.dk/portal/da/persons/nicholas-alexander-marshall(5ddd90c1-8d20-48eb-8667-48ddd56c0baf).html

 

Ph.d.-stipendiat Line Suhr Marschner, Hellighed og sanselighed i det 20. århundredes kirkearkitektur, se http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(d9b1103a-5038-4b0d-9f1a-eb13bdd0b550).html (vejleder frem til 31.12.2015).

 

Ph.d.-stipendiat Sif Egede Antonsen, Historiografi som aksetidsfænomen: En undersøgelse af 1 Makkabæerbog og Daniels bog i et kulturevolutionært perspektiv, se http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(451d0139-e18b-4d68-a0c5-4879ea7a9bea).html (vejleder frem til 30.06.2015).

 

Ph.d.-stipendiat Mette Bjerregaard Mortensen, Tidlig islam - en undersøgelse af historisk udvikling i Koranen i lyset af spørgsmålet om aksetidstænkning, se: http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(e0aed006-b90f-4dd9-bb70-c047a22932ad).html (vejleder frem til 30.06.2015).

 

Ph.d.-stipendiat Simon Nørgaard Iversen, Politisk askese - Asketisk ideologi i romersk stoicisme, : se: http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(e6f7cd15-702a-4a5f-9d25-d77cd320f571).html (vejleder frem til 30.06.2015).

Andre aktiviteter

1996-

Lærer ved Præsternes Efteruddannelse (1996-2012)

 

Underviser og kursustilrettelægger ved Præstehøjskolen (1997-2010)

 

Designskolen, Kolding (2003-2004)

 

Løbende undervisning ved landets Folkeuniversiteter (1998-)

 

Forelæser ved en række Stiftskurser og provstikonventer (1998-)

 

Betydelig forskningsformidlende aktivitet ved sogneaftener, højskolearrangementer, seminarer, etc., se under Aktiviteter http://pure.au.dk/portal/da/persons/anders-klostergaard-petersen(966b9914-b583-4e39-8af5-6c1684239191)/activities.html

 

Arrangør af en række studiekredse, seminarer og forelæsningsserier (Paulus; den historiske Jesus; 'Hvad er religion', etc.).

1998  -  2005

Fast anmelder for Præsteforeningens Blad

1999-

Fast anmelder for Journal for the Study of Judaism

2000  -  2005

Fast anmelder for Kristeligt Dagblad

1999-2010

Medlem af følgende satsningsområder v. Det Teologiske Fakultet: 1) Teksten og teksterne; 2) Religionsteoretisk Laboratorium; Religiøs narrativitet, kognition og kultur 3) Antikken og kristendommen

1999-

Sammen med lektor, dr. theol. Hans Jørgen Lundager Jensen initiativtager til Ritualteoretisk Laboratorium; fra 2001-02 tillige koordinator for Ritualteoretisk og senere Religionsteoretisk Laboratorium

1994-

Medlem af Collegium Biblicum

2003-

2003-

1999-

2019-

Medlem af Dansk Religionshistorisk Selskab

Medlem af International Association for the History of Religion

Medlem af Society of Biblical Literature

Udnævt til medlem af Academia Europaea

2003-2009

Medlem af Nordic Network in Qumran Studies.

21-08-2003  -  24-08-2003

Sammen med adjunkt, Ph.d. Lars Albinus leder af seminaret "Den religiøse diskurs i metodisk og teoretisk belysning" ved den nordiske konference Litteraturen & Det Hellige, Sandbjerg 21.-24. august 2003

2004

Sammen med lektor, Ph.d. Lars Albinus tilrettelægger af Ph.d.-seminar om videnskabsteori, Sandbjerg 21.-22. oktober 2005

1999- Undervisning og forelæsninger ved følgende universiteter:

St. Andrews

CEU San Pablo University Madrid

Clare Hall, Cambridge University

Complutense University of Madrid

Hebrew University

La Sapienza, Rome

Rijksuniversiteit Groningen

Philipps Universität Marburg

Saint Louis University, Madrid Campus

Eberhard-Karls Universität Tübingen

University of Helsinkki

University of Copenhagen

Villanova University, PA

Caroly Kaspar Reformed University Budapest

Aristotle University of Thessaloniki

University of Bergen

University of Lund

Nijmegen University

Université Libre de Bruxelles

University of Turin

Stanford University