Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anders Branth Pedersen

Seniorforsker

Anders Branth Pedersen
Se relationer på Aarhus Universitet

Min forskning

Jeg har gennem 24 års ansættelse ved miljøforskningsinstitutioner en bred erfaring med policyanalyser på miljøområdet. Det gælder både analyser af specifikke politiske virkemidler og bredere analyser af reguleringen indenfor forskellige områder. Ofte med et fokus på reguleringens effekter på målgrupper. Jeg har været med til at hente forskningsmidler til en række forsknings- og rådgivningsprojekter og har gennem deltagelse i >40 danske og EU-forskningsprojekter stor erfaring med analyser af miljøregulering. Det gælder fx spildevandsområdet, klimapolitikken, naturgenopretningstiltag, pesticidreguleringen, vandmiljøregulering, biogaspolitikken. Jeg har været projektleder for flere forskningsprojekter - fx ’Evaluering af Kloge Fødevarer’ for Miljø- og Fødevareministeriet (2016-17), Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende pesticidanvendelse (2008-2011) og Optimering af landbrugskonsulenternes rolle som virkemiddel i pesticidpolitikken – muligheder og barrierer (2010-14) under Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram. Jeg er, og har været, med i en række EU-projekter. Fx i EU-FP7-projektet BASE (2012-2016), hvor jeg var koordinator for casestudier vedrørende landbrugets klimatilpasning i Tjekkiet, Spanien, Portugal og Danmark. For EU's DG Environment analyserede jeg i 2016-17, og igen i 2019-21, erfaringer med grønne afgifter i EU. Jeg var ligeledes del af EU-projekterne Coherent policies and governance of the Baltic Sea Ecosystems (Go4Baltic, 2015-2018) og Policy tools for Baltic Sea nutrient management (TOOLS2SEA, 2018-20). Jeg er p.t. del af the European Environment Agency's Topic Centre on Climate Adaptation (2019-2023), hvor jeg arbejder med 'just resilience'. Jeg er med i EU-projekterne 'Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems' (ACCESS), REGREEN - Nature-based Solutions (- 2024) og 'Coast to Coast Climate Challenge' (2017-2022). I et internationalt projekt (PEER-samarbejdet) om FN's bæredygtighedsmål (2018-2021) var jeg WP-leder for casestudier. I perioden 2019-2023 er jeg del af CREAM - et DANIDA-projekt vedr. River Basin Management i Ghana. Jeg underviser på både Aarhus Universitet og Graduate University of Chinese Academy of Sciences i Beijing (Kina) om implementeringsproblemer indenfor natur- og miljøpolitik.

Projektdeltagelse 2008-2021

 • Sustainable climate neutral Nordic municipalities. Finansieret af Nordisk Ministerråd.
 • REGREEN - Nature-based Solutions. Finansieret af EU Horizon.
 • COAST2COAST - Climate Challenge. Finansieret af EU LIFE (2021-2022)
 • Projekt for EU-Kommissionen, DG Environment (2019-2021): Mapping objectives in the field of environmental taxation and budgetary reform: Internalisation of environmental external costs. 
 • CREAM – Building Climate-Resilience into Basin Water Management in Ghana (2019-2024). Projekt finansieret af DANIDA.
 • ACCESS - Advancing Communities towards Low-Carbon Energy Smart Systems (2019-2022) for EU-Kommissionen (Interreg)
 • Tackling and managing risks with Sustainable Development Goals (PEER-TRISD) for Partnership for European Environmental Research (2018-2021)
 • European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (2019-2023) for European Environment Agency.
 • TOOLS2SEA - Policy tools for Baltic Sea nutrient management (2018-2020) for EU Baltic Sea Region Programme
 • Flooding Impacts on Nature and Farmland (FINA) – socio-economic and policy implications and solutions (2018)
 • Projekt for Miljøstyrelsen (2015-19): Evaluering af effekterne af den omlagte pesticidafgift.
 • Co-Projektleder for projekt for Miljøstyrelsen (2017-18) - Valgeksperiment affaldssortering.
 • Projekt for EU (Horizon 2020) (2016-2020): DECISIVE - A Decentralised management scheme for innovative valorization of urban biowaste.
 • Projekt for Innovationsfonden (2017-2020) - RoboWeedMaPS – Automated Weed Detection, Mapping and Variable Precision Control of Weeds.
 • Projektleder for projekt for Miljø- Og Fødevareministeriet (2016-2017): Evaluering af Kloge Fødevarer (offentlige lokale/økologiske fødevareindkøb)
 • Projekt for EU Kommissionen (DG Environment) (2015-2016): Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform.
 • Projektet GO4BALTIC (2015-2018) finansieret gennem BONUS, the joint Baltic Sea research and development programme vil bl.a. undersøge hvor sammenhængende de politiske virkemidler (akvatisk, landbrug, klima) er for Østersøen og hvordan de kan reformeres for at opnå større sammenhæng og synergi.
 • Integreret biogasplanlægning i kommunerne (2015-16) for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
 • Projektleder for projektet Brugerundersøgelse og videreudvikling af rådgivning for Kloge Fødevareindkøb. For NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet (2015).
 • Undervisning og medansvar for opbygning af kursus i Water Policies, Legislation and Planning in China and the European Union på University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, for Sino-Danish Center for Education and Research, Beijing (2013-19).
 • Projekt under EU's 7. rammeprogram (2012-16): Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe (BASE). Projektet afdækker bl.a. klimatilpasningstiltag gennem en række case studies - herunder i København og to danske landkommuner.
 • Projekt for Miljøstyrelsen (2013-15): Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget.
 • Projektleder på projekt under Pesticidforskningsprogrammet (2010-13): Optimering af landbrugskonsulenternes rolle som virkemiddel i pesticidpolitikken - muligheder og barrierer. Formålet med projektet er at afdække muligheder og barrierer for at forbedre effekten af danske landbrugskonsulenters rådgivningsindsats i forhold til at opnå en reduktion af landmændenes anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
 • Projekt under EU's 7. rammeprogram: Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe (2011-2013). Projektet vurderer bl.a. effekten af den danske pesticidafgift.
 • Projekt under Det Strategiske Forskningsprogram (2010-13): BIOSOC. Projektets hovedformål er at analysere, hvilken rolle jura, policy og etik spiller i forsøget på at fremme nye bioteknologier med henblik på at sikre en god og bæredygtig regulering af bioenergi.
 • Projekt for EUs Baltic Sea Region Programme (2009-11): WATERPRAXIS. Internationalt projekt som bl.a. analyserer implementeringen af Vandrammedirektivet i Østersølandene via konkrete casestudier. Bl.a. med fokus på offentlighedens inddragelse i implementeringsfasen.
 • Projektleder på projekt under Pesticidforskningsprogrammet (2008-10): Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende reduceret pesticidanvendelse. Projektet analyserer, hvilke barrierer der er på målgruppeniveauet i forhold til at få de nuværende danske politiske virkemidler på bekæmpelsmiddelområdet til at fungere mere effektivt. Analyserne er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse med mere end 1100 landmandsbesvarelser. Projektet kommer også med anbefalinger til ændringer i de politiske virkemidler på området.
 • Projekt for den danske miljøstyrelse (2010): Tilsyn og håndhævelse af virksomheders miljøregulering. Formålet med projektet er bl.a. at fremkomme med anbefalinger til Miljøministeriet om, hvordan tilsyn og håndhævelse målrettet erhvervslivet kan tilrettelægges på en samfundsøkonomisk optimal måde.
 • Projekt for EUs miljøagentur (2010): Water Economics and Ecosystem Accounts.
 • Projekt for den svenske miljøstyrelse (2009-10): Baltic Survey. Internationalt projektet som bl.a. undersøger befolkningernes holdning til, og brug af, Østersøen.
 • Projekt under Pesticidforskningsprogrammet (2006-10): EUs landbrugsordninger og pesticidpolitikken. Formålet med projektet er gennem scenarieanalyser at belyse muligheden for at understøtte målene i den danske pesticidpolitik med EUs landbrugsordninger.
 • Projekt for Partnership for Environmental Research (PEER) (2008-2009): Climate Policy Integration, Coherence and Governance. Internationalt projekt som analyserer, hvor godt klimapolitikken er integreret i seks forskellige europæiske lande.
 • Projekt for Miljøministeriet (2008-2009): Miljøtilstandsrapporten 2009. Rapporten udkommer hvert fjerde år og giver en samlet vurdering af naturens og miljøets tilstand i Danmark.
 • Projekt for Nordisk Ministerråd (2008): An Analysis of the Gothenburg Protocol. Projektet analyserer, fra en nordisk synsvinkel, hvordan Göteborgprotokollen vedrørende luftemissioner (NOx, SOx, NH3, VOC) har fungeret. Projektet ser bl.a. nærmere på, hvilke politiske virkemidler der har været taget i brug i de forskellige nordiske lande, og på hvor omkostningseffektive tiltagene har været.
 • Projekt for den svenske miljøstyrelse (2008): Economic Marine Information. Internationalt projekt som analyserer, hvilke økonomiske fordele der vil være ved at forbedre vandmiljøet i Østersøområdet. Projektet har et særligt fokus på, hvordan turismeindustrien påvirkes af miljøtilstanden.
 • Undervisning i miljøpolitik (2001-), Aarhus Universitet.
 • Beskikket censor(2009-), Københavns Universitet.
 • Beskikket censor (2014-), Aalborg Universitet.

Vis alle (160) »

Vis alle (40) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 10669204