Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anders Almskou-Dahlgaard

Ledende jordbrugstekniker

Profile photo

Anders Almskou-Dahlgaard

Ledende jordbrugstekniker

 • Institut for Agroøkologi - Markforsøg Flakkebjerg
Postaddresse:
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
Danmark

E-mail: apad@agro.au.dk

Mobil: +4524839713

Telefon: +4587154773

Curriculum Vitae

Anders Almskou-Dahlgaard

Uddannelse

Landbrugstekniker, økonomisk-merkantil linie
1993-1995 Nordisk landboskole
Markedsføring I., II. og III. ( merkonom i markedsføring)
Regnskab enkeltfag
1993-95 Vestfyns Handelsskole, (undervist på Nordisk landboskole)
Driftsleder med grønt bevis.
1990 Nordisk landboskole
Sprøjtecertifikat.
1990 Nordisk landboskole
Pelsdyrinseminør (ræve)
1987 Nordfox, (KVL og Dansk Pelsdyravlerforening)
Landbrugets Grundskole.
1985 Korinth landbrugsskole
Folkeskolens 9. klasse.
1984 Toubroskolen

Erhvervserfaring

Ledende Jordbrugstekniker
2001-Nu. I Danmark JordbrugsForskning.
Konstruktion og administration af databaser, primært i Access.
ARM(Agricultural Research Management) håndtering af forsøgsdata og overførsel til databaser.
Webansvarlig for afd. for Plantebeskyttelse.
Herbicidafprøvning.

Jordbrugstekniker
1996-2001. I Danmark JordbrugsForskning.
Arbejder på Forskningscenter Flakkebjerg i afdeling for plantebeskyttelse, i den gruppe der står for afprøvning af nye herbicider. Databasekonstruktør, superbruger af øvrig EDB-software i forbindelse med opgørelse af forsøgsdata og almindelige kontorfunktioner. Forsøgsarbejde i marken i sæsonen, herunder overførsel af data fra håndterminal til PC.

Traktorfører
1992-1993 / 1995-1996 26 mdr. på Giesegård gods, Sjælland.
Markarbejde på 1500 hektar ager og arbejde med får og fedekvæg. Vigtigste arbejdsopgave var at sprøjte med en 24 meters Lindus trailersprøjte med Kyndestofte luftudstyr, og det ca. 4000 hektar per sæson. Sæsonarbejde i juletræer.

Traktorfører og staldafløser.
1990-1991 18 mdr. på Steensgaard gods, Sydfyn.
Især markarbejde på 300 hektar af diverse slags og vedligeholdelse af bygninger og maskiner samt afløsning i en 100 køers Jersey besætning( Danmarks ældste stambesætning)

Landbrugsmedhjælper
1988-1989 12 mdr. hos Gdr. Jørgen Guldbrandt, Ørsted, Jylland.
Markarbejde på 82 hektar og pasning af 45 SDM køer + opdræt. Der blev gået meget op i at tage på dyrskue med de bedste individer af kvæget.

Landbrugsvikar
1988 5 mdr. på Djursland.
Blandet arbejde på mange brug med enten kvæg, svin, pelsdyr eller mark.

Pelsdyrinseminør.
1987-1988 2 sæsoner(feb.-apr.) som selvstændig pelsdyrinseminør.
Her kørte jeg rundt til egnens ræveavler for at inseminere deres ræve.

Landbrugsmedhjælper
1985-1987 24 mdr. hos min far John Almskou-Dahlgaard på Djursland.
39 hektar mark i traditionel drift med en sobesætning på 50 søer. 30 hjorte og en pelsdyrfarm med 600 minktæver, 10 ildertæver og 150 rævetæver + opdræt.

Landbrugsmedhjælper
1985 6 mdr. hos Poul Petersen i Fladstrup, Djursland.
38 hektar mark, 30 årssøer og 30 SDM malkekøer. Mest arbejde med køerne samt noget med fjerkræ.

Specialer

 • 12 års erfaring med ukrudtsforsøg
 • 10 års erfaring som hobby biavler (1984-1994)
 • 10 års erfaring som webmaster
 • 13 års erfaring som apportør på godsjagter
 • 6 års erfaring som hundetræner

Efteruddannelse

GPS, Forsøgsplanlægning og design
2008 Bygholm, Horsens
Projektlederuddannelse
2008 Handelsskolen Syd, Næstved
Programming a Microsoft SQL Server Database
2003 4-D Konsulenterne, København
Quering Microsoft SQL Server Database with Transact-SQL
2003 4-D Konsulenterne, København
Administering a Microsoft SQL Server Database
2003 4-D Konsulenterne, København
Access 2000 VBA programering
2000 4-D Konsulenterne, København
Access Grundkursus, Vidergående, Programering(grundlægende VBA)
1998-1999 Høje Tåstrup Dataskole
Statestikkursus
2001 Agroforum
MAG-Reperationssvejsning( CO2.).
1992 AMU-Fyn
Kursus i samarbejdstræning.
1989 Nordisk landboskole
Kvægets Pasning og plantedyrkning
1989 Landboungdommen i Århus amt
Værnepligtig i brandtjenesten med udvidet førstehjælpskursus.
1988 Civilforsvaret, (Thisted kasserne).
Motorsavskursus,(skovarbejde I.).
1984 Liberalt OplysningsForbund

Kompetence

 • Databaseadministration og konstruktion, samt opbygning af brugerflader i Access
 • ARM (Agricultural Research Management) Forsøgsoprettelse, Databehandling og dataoverførsel til og fra håndterminal(Psion) og PDA, samt overførsel til Excel eller Databaser.
 • Webmaster, HTML programmering.
 • Herbicidafprøvning; Forsøgsanlæggelse, forsøgsbehandling, dataopsamling.
 • Computer Hardware og software vedligeholdelse og installation.
 • Rutine i brug af en lang række af computerprogrammer.

Netværk

 • Flakkebjerg Web group
 • DS-484 implementerings on Flakkebjerg