Ana Maria Sønderskov Clausen

Systemforvalter for AU's eRekrutteringsløsning

Ana Maria Sønderskov Clausen

Profil

Systemforvalter for AU's eRekrutteringsløsning, Emply Hire. 

  • Systemforvaltning
  • Projektledelse
  • Rekruttering
  • Implementering

ID: 110266994