Aarhus Universitets segl

Amanda Karlsson

Ph.d., Postdoc

Amanda Karlsson

Forskningsområder

Profil

Ph.d. projekt: Den kønnede datakrop - en socioteknisk undersøgelse af menstruation og apps.

Mit Ph.d.-projekt omhandler kvinders brug af menstruations-apps til digitalt at monitorere emotionelle- og fysiske forandringer under menstruationscyklus. Jeg er overordnet interesseret i, hvilke bevæggrunde der ligger bag kvinders brug af apps til at tracke menstruationscyklus og hvilken betydning kvinde-app-relationen har for kvinders forhold til menstruation og krop. Det undersøger jeg metodisk kvalitativt via interviewstudier med brugere og udviklere af apps, samt gennem autoetnografi for at belyse, hvilke mulige forskydninger af privathed og viden, der optræder mellem den kødelige krop og datakroppen og hvilke sociokulturelle normer og diskurser omkring kvindekroppen der er indlejret i udvikling og brug af menstruations apps.

Vis alle (5) »

Vis alle (20) »

ID: 102308220