Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alf B. Josefson

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling: NOVA 2003

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Marin Økologi
SAMMENFATNING Denne rapport giver en landsdækkende beskrivelse af miljøtilstanden i de danske farvande i 2000 samt en oversigt over udviklingen siden Vandmiljøplanens iværksættelse. Det marine miljø var i 2000 præget af iltsvind i de indre farvande af en udstrækning og varighed der ikke er set siden 1980erne. På flere områder er miljøtilstanden dog bedret i løbet af de sidste 10-20 år. Planteplanktonets primærproduktion og klorofylkoncentrationen er faldet, sigtdybden er steget og fosfortilførslen er reduceret kraftigt, mens tilførslen af kvælstof til de marine områder har været moderat faldende. Dog er der i perioden siden 1989 sket en reduktion af ålegræssets dybdegrænse i de indre dele af fjordene. Siden midten af 1990erne er bundfaunaens individtæthed faldet. Koncentrationen af tungmetaller svarer i de fleste områder til ubetydeligt til moderat forurenet. Koncentrationerne af de miljøfremmede stoffer TBT og PAH er så høje at der må forventes at kunne forekomme effekter heraf. Kun et fåtal af de undersøgte områder opfyldte i 2000 de fastsatte målsætninger. Opfyldelse af målsætningerne og væsentlige og varige forbedringer i miljø- og naturforholdene forudsætter at tilførslerne af næringsstoffer, især kvælstof fra diffuse kilder, samt i visse farvandsområder TBT og miljøfremmede stoffer, reduceres yderligere.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider110
StatusUdgivet - 2001
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Vol/bind375

    Forskningsområder

  • vandmiljø, marin, hav, fjord, miljøtilstand, eutrofiering, Vandmiljøplanen, overvågning, iltsvind, miljøfremmede stoffer, tungmetaller

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12484790