Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alf B. Josefson

Marine områder - Åbne farvande - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Marin Økologi
Denne rapport beskriver miljøtilstanden i de danske farvande i 1997, samt udvikling og årsagssammenhænge i de åbne farvande, med henblik på at belyse effekter af Vandmiljøplanen. Fosforkoncentrationerne i overfladevandet er faldet signifikant i perioden 1989-97 i takt med udbygning af spildevandsrensningen. I de indre farvande ses i samme periode et fald i kvælstofkoncentrationerne svarende til udviklingen i nedbør og afstrømning. I overensstemmelse med de faldende næringsstofkoncentrationer viser udviklingen i fyto- og zooplanktonbiomassen og primærproduktionen en klar nedgang i de frie vandmassers biologiske aktivitet, ligesom ålegræssets dybdeudbredelse steg i 1997. I de åbne farvande var iltforholdene ligesom i 1996 relativt gode, mens den ekstremt varme og stille sensommer 1997 medførte udbredte iltsvind i fjordene. De lave kvælstoftilførsler i 1996 og 1997 var betinget af meget lav nedbør. Dette naturens eksperiment viser imidlertid, at hvis de diffuse kvælstofkilder reduceres til det niveau, som er forudsat i Vandmiljøplanen, får man under normale meteorologiske forhold en markant forbedring af miljøtilstanden i de danske farvande.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider248
StatusUdgivet - 1998
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Vol/bind254

    Forskningsområder

  • vandmiljø, marin, miljøtilstand, overvågning, eutrofiering, Vandmiljøplanen

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12449053