Psykologisk Institut

Alejandra Zaragoza Scherman

Adjunkt

Januar 2022

Kære specialestuderende i Psykologi,

Jeg skriver dette brev for at informere dig om måden, som jeg er vejleder på. Det er vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af mig, og hvad jeg forventer af dig.

I første forsøg har du ret til 15 vejledningstimer, og du kan forventer at jeg vejleder dig i alle faser af specialeskrivningsprocessen. Jeg forventer til gengæld, at du som aftalt forbereder dig til vores møder fordi det er her vejledningen finder sted. Bemærk at vejledningstimer inkluderer min forberedelse samt selve vejledningen (og korrespondancen via e-mail).

Til første møde forventer jeg, at du har læst formalia om speciale i studieordningen. Jeg anbefaler også, at du tager kurserne om litteratursøgning og Refworks, EndNote, eller lignende, som biblioteket står for. Det er også en god idé at kigge på de bedste specialer i psykologi på hjemmesiden, hvis du vil se nogle eksempler herpå.

Når jeg møder specialestuderende første gang, har mange allerede valgt et emne til Specialet og har læst meget om det. De har valgt emnet fordi a) de har taget et kursus om emnet, b) emnet var relevant for deres praktik og/eller c) emnet er relevant for fremtidig jobsøgning indenfor psykologi. Andre studerende vælger emnet baseret på personlige interesser.

Hvis du ikke har valgt et emne til dit speciale, i første fase af processen, så skal du finde ud af, hvad du er rigtig interesseret i at skrive om og hvilken type speciale du vil skrive (klassisk speciale, empirisk speciale, eller artikelspeciale). Ligeledes hvordan du afgrænser og formulerer denne interesse i en realistisk problemformulering. Undervejs i denne fase tager vi også fat på at planlægge hele forløbet, så du kan blive færdig med specialet til tiden.

Mere præcist, indeholder første fase...

• interesseafklaring
• afgrænsning af emnet
• problemformulering
• disposition
• tidsplanlægning, også med afleveringsdatoer og vejledningsmøder

I denne første fase mødes vi en, to eller tre gange (ca. en time per gang), indtil du er klar til at begynde selve opgaveskrivningen. Hvor mange gange vi mødes kommer an på, hvor langt du er i den tidligere nævnte proces.

I anden fase af processen vil indholdet i vejledningsmøderne primært bestå af sparring (ca. 6-8 møder) og feedback på dit speciale. Senest 2 dage før vores møde skal du sende mig den pågældende tekst, og en kort beskrivelse af hvad jeg skal fokuserer min læsning på. Du kan for eksempel, komme med tvivlsspørgsmål i forbindelse med idéer, tekstkvalitet, udformning eller indhold i teksten. Jeg anbefaler, at du før mødet laver en dagsorden, og efter mødet laver et kort referat af de arbejdsopgaver, som vi har aftalt på mødet.

I forhold til tekstkvalitet, vejleder jeg primært på strukturen og på enkeltafsnit. Jeg læser ikke korrektur på dansk. Bemærk at jeg kun læser ca. 3-5 sider pr. gang. Jeg læser ikke hele specialet under vejledningen, da jeg også sammen med en ekstern censor bedømmer specialet, når det afleveres.

Det er også vigtigt for mig, at du finder glæde ved specialearbejdet, og at du har tid til at tænke fagligt dybt over dit specialeemne i psykologi. Tænk på specialet som din mulighed for at bidrage med psykologisk viden om det som du brænder for.

Send en e-mail til mig, så kan vi begynde processen.

Mvh.

Alejandra

Relevante links:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/bachelorprojekt-og-speciale/speciale/

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/110099/Speciale

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/bachelorprojekt-og-speciale/speciale/de-bedste-specialer/