• Jens Chr. Skous Vej 3, 1451, 531

  8000 Aarhus C

  Danmark

1984 …2025

Publikationer pr. år

Personlig profil

Emneord

 • Evolution
 • Ritualer
 • Kognitionsteoretiske tilgange
 • Kultur- og symbolantrpologiske ritualstudier
 • Ritualstudier
 • Jødedom
 • Diasporajødedom
 • Jødedom i Anden Tempelperiode
 • Jødisk apologetik
 • Qumran - Dødehavsskrifter
 • Myter og ritualer
 • Ritualteori
 • Religionsfænomenologi
 • Hvad er hellige tekster
 • Karisma/karismatikere
 • Bibelen
 • Forskningsmetoder
 • Forskningshistorie 19. og 20. århundrede
 • Klassisk retorik og epistolografi
 • Kultur- og socialantropologiske tilgange
 • Religionssemiotik
 • Ritualteori
 • Religionsforskningens forskningshistorie
 • Den religionshistoriske Skole
 • Myth and Ritual School
 • Roy A. Rappaport
 • Kristendom
 • Kristen apologetik
 • Kristendommens selvstændiggørelse som religion
 • Martyrlitteratur
 • Tidlig kristen askese
 • Tidlig kristendom
 • Tidlige kirkefædre
 • Jesus
 • Den historiske Jesus
 • Kanon
 • Kanoniseringsprocessen
 • Ny Testamente
 • Det Nye Testamentes tilblivelse
 • Paulus
 • Ny Paulusforståelse
 • Gud
 • Gudsforestillinger i nutiden
 • Multireligiøsitet
 • Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom
 • Feministisk filosofi
 • Køns- og seksualitetsopfattelser i antikken
 • Historisk metode og forskningsteknik
 • Mentalitetshistorie
 • Bevidsthedshistorie i forhold til antikken
 • teoretiske muligheder for bevidsthedshistorie i forhold til antikken
 • Andre dyre- og menneskearters liv før og nu
 • Biologisk psykologi
 • Kognitionspsykologi
 • Kultur og kognition
 • Ritualer
 • Kulturteori
 • Køn
 • Klassik retorik

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anders Klostergaard Petersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller