Personlig profil

Forskning

Jeg har gennem 25 års ansættelse ved miljøforskningsinstitutioner en bred erfaring med policyanalyser på miljøområdet. Det gælder både analyser af specifikke politiske virkemidler og bredere analyser af reguleringen indenfor forskellige miljø- og klimaområder. Ofte med et fokus på reguleringens effekter på målgrupper. Jeg har været med til at hente forskningsmidler til >40 danske, nordiske og EU-forskningsprojekter, som i alt har været fundede med >€40M. Jeg har stor erfaring med projektledelse.

Rådgivning

Jeg har stor erfaring med rådgivning af nationale og EU-myndigheder

Samarbejder og Formidling

Jeg har i mine projekter samarbejdet med mere end 100 forskningsinstitutioner rundt omkring i verden, samt kommuner, regioner og private virksomheder. P.t. er jeg bl.a. med i brede internationale forskningsprojekter i Ghana om river basin management (CREAM-projektet finansieret af Danida), om naturbaserede løsninger i EU og Kina (REGREEN-projektet finansieret af EU), og om vådområdeprojekter i Sverige og Danmark (ENGAGE4WET finansieret af FORMAS).

Undervisning

Jeg har siden 2022 været ansvarlig for et 'learning programme' i 'Environmental Governance at local level' for Danida Fellowship Centre målrettet medarbejdere i lokale og regionale miljøadministrationer i Danidas partnerlande rundt omkring i verden. Jeg har siden 2013 undervist på kandidatuddannelsen i Water & Environment på Sino-Danish University i Beijing, Kina. Jeg underviser desuden på AU.

Emneord

 • Natur, miljø og landbrug
 • Politiske virkemidler i pesticidpolitikken m.v.
 • Pesticider i miljøet
 • Regulering
 • Miljø
 • Miljø- og naturpolitik
 • Samfund og borger
 • Borgerinddragelse miljø- og naturpolitik
 • Forbrugeradfærd
 • Miljø- og naturpolitikkens indflydelse på adfærd, politiske virkemidlers implementering og effektivitet
 • Borgerdeltagelse
 • Miljø- og naturpolitikken
 • Implementeringsstrategier og -traditioner
 • Adfærdspåvirkninger/-ændringer
 • Borgerinddragelse og indflydelse
 • Miljøpolitik
 • Regulering og styring
 • Virkemidler
 • Naturbeskyttelse og -forvaltning
 • Klimatilpasning
 • Regulering/tiltag
 • Klima og landbrug
 • Klimapolitik

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anders Branth Pedersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller