Center for Rusmiddelforskning

Samfund og politik › Hverdagslivet (regulering og styring) › Kriminalitet

Tilbage til søgning

  1. Kammersgaard, Tobias

    Kriminalitet (Decriminalization, Discourse analysis, Drug policy, Ethnography, Foucault, Harm reduction, Marginalization, Policing, Problematizations, Urban studies)

    • Frank, Vibeke Asmussen

      Kriminalitet, Deltagerobservation (Kvalitative interview, Kvalitative metoder), Etnografi (Kønsperspektiver, ritualer), Forbrug og kultur (brugerperspektiver, Kønsperspektiver, metadonbehandling, stofmisbrugsbehandling i fængsler, unge og alkohol), Interview, Kvalitative metoder, Myter og ritualer, Ritualer, Rusmidler, misbrug og afhængighed