Psykologisk Institut

Mennesker og kulturer › Psykologi › Pædagogisk psykologi

Tilbage til søgning

1 - 10 ud af 10Pr. side: 100
 1. Madsen, Benedicte

  Pædagogisk psykologi (Voksenpædagogik), Arbejds- og organisationspsykologi (Konsulentmetoder), Socialpsykologi (Anvendt socialpsykologi, Gruppedynamik, Kommunikation og dialog)

  • Nielsen, Klaus

   Pædagogisk psykologi (Læring i praksis og mesterlære), Almen psykologi (eksistens og psykologi), Indlæringspsykologi (Krop og læring), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Interviewmetode og diskursanalyse)

   • Nygaard, Simon Elsborg

    Pædagogisk psykologi (Forandringsprocesser, læring, omstilling, borgerinddragelse), Socialpsykologi (integrativ teori og praksis a la Wilber, Esbjörn-Hargens, Tønnesvang, teori-praksis-udvikling, Trivsel, livskvalitet, subjektiv well-being,, økologisk bæredygtighed, økologisk bæredygtig adfærd, klima, miljø, ressourceforbrug, forbrugskultur, materialisme, alternativ livsstil, bæredygtig livsstil, psykologiske værdier, identitet, )

    • Tønnesvang, Jan

     Pædagogisk psykologi (Dannelsespsykologi, Integration, Vitaliseringsmiljøer for læring og udvikling, Vitaliseringspædagogik), Almen psykologi (Anvendt almenpsykologi, Grundlagsproblemer i psykologien, Integrativ psykologi, Teoreibaseret praksisudvikling), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige) (Motivation og Internaliseret selvregulering, Psykologisk ilt, Selv, Identitet, Livsstræben, Tilværelseskompetence, Vitaliseringspsykologi), Personlighedspsykologi (Ledelse og organisation, Personlighedens niveauer, Religiøsitetens psykologi)

     • Wellnitz, Kaare Bro

      Pædagogisk psykologi (Folkeskoleorganisering, Skole-engagement), Almen psykologi, Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Motivation, Self-Determination Theory), Socialpsykologi

      • Yde Højgaard, Jonas

       Pædagogisk psykologi (Fravær fra skole, Kommunikation, Skole praksis, System teori), Kulturteori, Kvalitative metoder (Deltagerobservation, Interviews)