Psykologisk Institut

Mennesker og kulturer › Psykologi › Pædagogisk psykologi

Tilbage til søgning

1 - 7 ud af 7Pr. side: 100
 1. Madsen, Benedicte

  Pædagogisk psykologi (Voksenpædagogik), Arbejds- og organisationspsykologi (Konsulentmetoder), Socialpsykologi (Anvendt socialpsykologi, Gruppedynamik, Kommunikation og dialog)

  • Nielsen, Klaus

   Pædagogisk psykologi (Læring i praksis og mesterlære), Almen psykologi (eksistens og psykologi), Indlæringspsykologi (Krop og læring), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Interviewmetode og diskursanalyse)

   • Tønnesvang, Jan

    Pædagogisk psykologi (Dannelsespsykologi, Integration, Vitaliseringsmiljøer for læring og udvikling, Vitaliseringspædagogik), Almen psykologi (Anvendt almenpsykologi, Grundlagsproblemer i psykologien, Integrativ psykologi, Teoreibaseret praksisudvikling), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige) (Motivation og Internaliseret selvregulering, Psykologisk ilt, Selv, Identitet, Livsstræben, Tilværelseskompetence, Vitaliseringspsykologi), Personlighedspsykologi (Ledelse og organisation, Personlighedens niveauer, Religiøsitetens psykologi)