Psykologisk Institut

Mennesker og kulturer › Psykologi › Kognitionspsykologi

Tilbage til søgning

1 - 21 ud af 21Pr. side: 100
 1. Bohn, Annette

  Kognitionspsykologi, Hukommelsens psykologi (Emotionel hukommelse, Selvbiografiske erindringer, livshistorie, udvikling af livshistorier hos børn)

  • Bærentsen, Klaus B.

   Kognitionspsykologi (Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner, Kognitionens basis i livsvirksomheden, Kognitive processers funktion i virksomheden, Meditation), Almen psykologi (Dynamisk Systemteori, Kulturhistorisk psykologi, Pragmatisme, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi, Økologisk Psykologi), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Kulturhistorisk udvikling af psyken, Psykens evolution), Biologisk psykologi (Biologisk basis for psykiske fænomener, Evolutionær psykologi), Følelseslivets psykologi (Følelser og emotioner som kognitive funktion, Følelser og emotioners handlingsledende funktion), Menneske og teknologi (Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner, Interiorisering af psykiske funktioner, Intuitive brugergrænseflader, Tjenligheder og menneskelig praksis), Neuropsykologi (Dynamisk selvorganisering i neurale processer, funktionel Magnetisk Resonans Skanning, Funktionelle hjernesystemer, Hjerneprocesser under meditation), Psykologihistorie (Kulturhistorisk psykologi, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi), Tænknings- og problemløsningspsykologi (Tænkning som interioriseret handling)

   • Elmholdt, Else-Marie

    Kognitionspsykologi, Billeddannende undersøgelser (EEG, fMRI,, MEG,), Forbrug og kultur, Følelseslivets psykologi, Hjerne- og nervesystem, Hjerne- og nervesystem (Forventinger, Kognitiv neurovidenskab,, Opioid medieret analgesi, Smertemekanismer,, Smertemodulering,, Top-down kontrol,), Neuropsykologi, Organisation og metoder, Patient-behandler-forholdet (Forventinger, Nocebo,, Placebo,), Religion og kognition (Bøn,, Religiøs coping,, Religiøse overbevisninger,, Ritualer)

    • Jensen, Niels Holm

     Kognitionspsykologi (Følelser og emotioners handlingsledende funktion, Opmærksomhed, Vaner), Almen psykologi, Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Komparativ psykologi), Biologisk psykologi (Evolutionspsykologi), Eksperimentel økonomi (Adfærdsøkonomi), Hierarki og status, Socialpsykologi (Adfærdsdesign, Konformitet, Moralpsykologi, Nudging, Overtalelse)

     • Kingo, Osman Skjold

      Kognitionspsykologi (Children's Event Segmentation, Embodiment, emotion awareness, Hukommelse hos spædbørn og småbørn), Almen psykologi, Sprogpsykologi (Tidlig begrebsdannelse), Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Spædbarnsforskning)

      • Krøjgaard, Peter

       Kognitionspsykologi, Almen psykologi, Menneske og teknologi, Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Social kognition, Spædbarnsforskning, Spædbørns omverdensforståelse, Udvikling af episodisk hukommelse)

       • OToole, Mia Skytte

        Kognitionspsykologi (emotion awareness, emotionsforståelse, emotionsregulering), Klinisk psykologi - voksne (Angstlidelser, Depression, Socialfobi), Psykoterapi (Emotionsfokuseret terapi, Emotionsregulering, Kognitiv adfærdsterapi, Virkningsmekanismer), Sundhedspsykologi (psykoonkologi, pårørende)

        • Ottsen, Christina Lundsgaard

         Kognitionspsykologi ((kulturelle normer), Stereotypering), Arbejds- og organisationspsykologi (Diversitet i ledelse), International ledelse (Værdier og målsætning), Kulturpsykologi ((Mellemøsten vs. Skandinavien), Kønsidentitet)

         • Salgado, Sinué

          Kognitionspsykologi (Bias, Perception og kognition), Følelseslivets psykologi (Emotionsregularing, Fysiologisk arousal og hukommelse, Fysiology, Positivitetsbias), Hukommelsens psykologi (Aldring, Fremtidstanke, Hukommelse og identitet), Kulturpsykologi (Tværkulturel hukommelse, Tværkulturel identitet), Perceptionspsykologi (Selvet i tiden, Selvopfattelse, Tidsperception)

          • Staugaard, Søren Risløv

           Kognitionspsykologi (bevidsthed, opmærksomhedsbias), Hukommelsens psykologi (involuntære erindringer), Klinisk psykologi - voksne (socialfobi), Krise- og traumepsykologi (PTSD)

           • Svane, Riikka Pauliina

            Kognitionspsykologi, Hukommelsens psykologi (Episodisk hukommelse, Parental reminiscing, Reminiscing, Selvbiografisk hukommelse), Udviklingspsykologi (Udvikling af episodisk hukommelse, udvikling af selvbiografisk hukommelse)

            • Watson, Lynn Ann

             Kognitionspsykologi, Hukommelsens psykologi (Involuntær hukommelse, Selvbiografiske hukommelse), Klinisk psykologi - voksne (depression, kognitiv adfærdsterapi)