Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2013
 2. Udgivet

  Notat vedrørende bestemmelse af grises alder. / Jensen, Karin Hjelholt; Thodberg, Karen.

  Nr. 1149316, 2013. 6 s., dec. 13, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet
 4. Udgivet

  Svar vedrørende Høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler j.nr. MST-600-00026. / Enkegaard, Annie.

  Nr. 1144969, 2013. 1 s., dec. 06, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 5. Udgivet

  Høringssvar over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr (J.nr.: 2013-15-2301-01358/KISE). / Damgaard, Birthe Marie; Herskin, Mette S.

  Nr. 1123195, 2013. 1 s., dec. 03, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 6. Udgivet

  Vedrørende udnyttelseskrav ved sammenblanding af hygiejniseret minkgylle og anden gylle. / Sørensen, Peter.

  Nr. 1139521, 2013. 2 s., dec. 03, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed. / Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Olsen, Preben; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Fløjgaard; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Krogh, Paul Henning; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Johansen, Anders; Jensen, Søren Krogh; Gylling, Morten; Bojesen, Mikkel.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 127 s. (DCA rapport; Nr. 033).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 8. Udgivet

  Evaluering af mellemafgrøders effekt i forhold til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 43 s. (DCA rapport; Nr. 34).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 9. Udgivet

  Udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011. Evaluering af implementerede virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt en fremskrivning af planlagte virkemidlers effekt frem til 2015. / Børgesen, Christen Duus; Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Schelde, Kirsten; Grant, Ruth; Vinther, Finn Pilgaard; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Sørensen, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 153 s. (DCA rapport; Nr. 031).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 10. Udgivet

  Statusnotat vedrørende den faglige udvikling på AU specielt i relation til gartneriområdet. / Williams, Michelle H.

  Nr. 1133709, 2013. 3 s., nov. 25, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 11. Udgivet

  Redegørelse vedrørende forskellige spørgsmål om blåbær. / Jensen, Martin.

  Nr. 1133176, 2013. 5 s., nov. 22, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 12. Udgivet

  Group housing of mink. / Møller, Steen Henrik; Malmkvist, Jens; Hansen, Steffen W.

  2013. 22 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 13. Udgivet
 14. Udgivet

  Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn. / Jensen, Peter Kryger.

  Nr. 1175998, 2013. 6 s., nov. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet
 16. Udgivet

  Miljøpositivliste producentorganisationers driftsfonde - Økologi. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Jensen, Peter Kryger; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116207, 2013. 5 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 17. Udgivet

  Undersøgelse af miljøpositivliste for producentorganisationers driftfonde til teknologier, der støttes med 50 % fra EU. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Grevsen, Kai; Hartvig, Peter; Jensen, Peter Kryger; Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Ottosen, Carl-Otto; Petersen, Karen Koefoed; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116193, 2013. 18 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 18. Udgivet

  Besvarelse af de opfølgende spørgsmål i forbindelse med arealer, hvor det skønnes muligt at oprette en økologisk bigård. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard.

  Nr. 125115, 2013. 3 s., okt. 30, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. Udgivet
 20. Udgivet

  Svar på høring over forslag til Lov om ændring af hundeloven/ j.nr. 2013- 15-25-06552. / Jensen, Karin Hjelholt.

  Nr. 1152599, 2013. 2 s., okt. 17, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 21. Udgivet

  Vurdering af vægte for EFA-elementer. / Olesen, Jørgen E.

  Nr. 1107054, 2013. 3 s., okt. 17, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 22. Udgivet

  Analyse af miljø- og klimamæssige konsekvenser ved et pløjeforbud på visse permanente græsarealer. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft; Eriksen, Jørgen; Heckrath, Goswin Johann; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 1099002, 2013. 6 s., okt. 04, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet

  Dyrevelfærd i relation til månegrisstalden. / Pedersen, Lene Juul; Jensen, Karin Hjelholt; Jørgensen, Erik; Oudshoorn, Frank Willem; Rasmussen, Morten Dam.

  Nr. 1098965, 2013. 9 s., okt. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 24. Udgivet

  Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Steen; Kristensen, Kristian; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik.

  Nr. 62716, 2013. 19 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet

  Vedrørende fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian; Kristensen, Erik Steen.

  Nr. 1093058, 2013. 6 s., sep. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  Miljøeffekter af EFA-elementer. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1093008, 2013. 11 s., sep. 17, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet

  Kvalitativ vurdering af EFA-arealers effekt på biodiversiteten. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 1093008, 2013. 5 s., sep. 11, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet

  Notat om miljøeffekter af braklægning. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy.

  Nr. 1091144, 2013. 3 s., sep. 11, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet

  Undersøgelse af danske forbrugeres kendskab til sundhedsskadelige stoffer i fødevarer. / Volke Christensen, Katrine; Hansen, Inge Hummelshøj; Grunert, Klaus G.

  2013. 105 s. (DCA rapport; Nr. 032).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 30. Udgivet

  Hvor meget hel halm udgør tilstrækkeligt beskæftigelses- og rodemateriale til svin. / Pedersen, Lene Juul; Herskin, Mette S; Forkman, Bjørn.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 38 s. (DCA rapport; Nr. 30).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 31. Udgivet

  Miljøteknologier i det primære jordbrug : Driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Hansen, Michael Jørgen; Nyord, Tavs; Hansen, Line Block; Martinsen, Louise; Hasler, Berit; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Thomsen, Anton Gårde; Poulsen, Hanne Damgaard; Lund, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Ottosen, Carl-Otto; Andersen, Lillie.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 82 s. (DCA rapport; Nr. 29).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 32. Udgivet

  Vedrørende brug af jordforbedringsmidler på randzonearealer. / Rubæk, Gitte Holton; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 1086879, 2013. 2 s., aug. 30, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Honningbiers trækvalg i relation til energitæthed af blomstrende arealer og arealernes afstand fra bistade. / Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard.

  Nr. 1083335, 2013. 7 s., aug. 22, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 34. Udgivet

  Kortlægning af mulige områder til økologisk biavl i Danmark. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1083338, 2013. 6 s., aug. 22, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet
 36. Udgivet
 37. Udgivet
 38. Udgivet

  Avl for ressource- og miljøeffektivitet hos husdyr. / Lassen, Jan.

  Nr. 1162309, 2013. 17 s., aug. 07, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 39. Udgivet
 40. Udgivet

  Vedr: Genansøgning om ministeriel anerkendelse af Dansk Connemara Pony Selskab som avlsforening. / Sørensen, Anders Christian.

  Nr. 1072668, 2013. 2 s., jul. 25, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet
 42. Udgivet

  Vedrørende ansøgning om anerkendelse som avlsforbund af Dansk Miniature Heste Forening, DMHF. / Sørensen, Anders Christian.

  Nr. 1072615, 2013. 6 s., jul. 25, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Notat vedrørende definitioner af karakterisering af gamle husdyrracer. / Nielsen, Vivi Hunnicke.

  Nr. 1069928, 2013. 4 s., jul. 17, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Kvælstofudnyttelse og udvaskning i forbindelse med anvendelse af hygiejniseret minkgylle. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 1069018, 2013. 2 s., jul. 09, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet

  Ernærings- og sundhedsanprisninger - forståelse og anvendelse blandt danske forbrugere. / Aachmann, Kristina; Hansen, Inge Hummelshøj; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 124 s. (DCA rapport; Nr. 26).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 46. Udgivet
 47. Udgivet

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1991/92-2011/12. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 26 s. (DCA rapport; Nr. 25).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 48. Udgivet

  Høringssvar over udkast til Bekendtgørelse om Salmonella hos kvæg m.m., J.nr. 2013-28-2301-01288. / Jensen, Karin Hjelholt; Kudahl, Anne Braad; Vestergaard, Mogens .

  Nr. 1079281, 2013. 1 s., jun. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 49. Udgivet

  Oplæg til klima- og miljømæssige effekter af energiafgrøder til biogas. / Jørgensen, Uffe; Møller, Henrik Bjarne.

  Nr. 1054489, 2013. 9 s., jun. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 50. Udgivet

  Handelsgødnings indflydelse på afgrøders indhold af arsen, bly, cadmium, krom, kviksølv og nikkel. / Christensen, Bent Tolstrup; Elsgaard, Lars.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 40 s. (DCA rapport; Nr. 24).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 51. Udgivet

  Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet dødelighed hos økologiske pattegrise. / Sørensen, Jan Tind; Pedersen, Lene Juul.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 19 s. (DCA rapport; Nr. 21).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 52. Udgivet

  Test af væskeafløb fra markstak. / Hjorth, Maibritt; Nielsen, Peter Storegård.

  2013. 7 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 53. Udgivet
 54. Udgivet
 55. Udgivet

  Høringssvar vedrørende ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. / Nyord, Tavs.

  Nr. 1040137, 2013. 2 s., maj 13, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 56. Udgivet
 57. Udgivet

  Vedr. høring af bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler. / Nielsen, Steen Lykke.

  Nr. 1037233, 2013. 2 s., maj 03, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 58. Udgivet

  Danskernes forståelse af “De otte kostråd”. / Hansen, Inge Hummelshøj; Aachmann, Kristina; Lähteenmäki, Liisa; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 32 s. (DCA rapport; Nr. 022).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 59. Udgivet

  Lokalitetskortlægninger af skovrejsningsområder ved Elmelund, Ladby og Ravnholt. / Greve, Mogens Humlekrog; Rasmussen, Stig T.; Deng, Fan; Adhikari, Kabindra.

  2013. 58 s. (DCA rapport; Nr. 023).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 60. Udgivet

  Bemærkninger til: Udkast 19.04.2013 Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. / Jensen, Karl-Martin Vagn; Hansen, Lise Stengård; Lodal, Jens.

  Nr. 1048941, 2013. 3 s., apr. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 61. Udgivet
 62. Udgivet
 63. Udgivet
 64. Udgivet

  Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. (j.nr. 2013-15-2301-01204/ARP/HETA). / Jensen, Karin Hjelholt; Møller, Steen Henrik; Damgaard, Birthe Marie; Bennedsgaard, Torben Werner; Kudahl, Anne Braad.

  Nr. 1029217, 2013. 2 s., apr. 16, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 65. Udgivet

  Alternativer til efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Poul Nordemann; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Rubæk, Gitte Holton; Blicher-Mathiesen, Gitte; Grant, Ruth.

  Nr. 1030270, 2013. 13 s., apr. 09, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 66. Udgivet
 67. Udgivet

  Høringssvar over Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (krav om hylde og rør i minks miljø). (j.nr. 2013-15-261-02400/MEHUL/ANSG). / Jensen, Karin Hjelholt; Hansen, Steffen W; Malmkvist, Jens; Møller, Steen Henrik.

  Nr. 1013557, 2013. 4 s., mar. 04, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 68. Udgivet
 69. Udgivet

  Høring om EU-Kommissionens udkast til ændring af trikinforordningen, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og kontrolforordningen for animalske fødevarer. / Larsen, Mette Krogh.

  Nr. 1041841, 2013. 1 s., feb. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 70. Udgivet

  Svar til høring over forslag til "Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for Genressourcer hos Oprindelige Danske Husdyrracer". / Nielsen, Vivi Hunnicke.

  Nr. 1041835, 2013. 2 s., feb. 14, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 71. Udgivet

  Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled. / Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman.

  Aarhus Universitet : DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 42 s. (DCA rapport; Nr. 17).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 72. Udgivet

  Vedrørende udvalgsspørgsmål 150 om randzoner. / Kronvang, Brian; Heckrath, Goswin Johann.

  Nr. 1000725, 2013. 2 s., jan. 31, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 73. Udgivet

  Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter (j.nr. 2012-15-2301-01176/KISE). / Jensen, Karin Hjelholt; Damgaard, Birthe Marie.

  Nr. 998329, 2013. 1 s., jan. 25, 2013.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 74. Udgivet

  Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 994679, 2013. 30 s., jan. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Supplement til notatet ”Effekt på fosforudledning af 10 m brede randzoner” af den 25. januar 2011. / Rubæk, Gitte Holton; Heckrath, Goswin Johann; Kjærgaard, Charlotte; Kronvang, Brian; Andersen, Hans Estrup; Jensen, Poul Nordemann.

  Nr. 989534, 2013. 3 s., jan. 07, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet

  Udredning om fødevarekvalitet. / Kidmose, Ulla; Henckel, Poul; Mortensen, Grith.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 48 s. (DCA rapport; Nr. 016).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 77. Udgivet

  Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Windolf, Jørgen; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  2013. 14 s., okt. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  Collection and evaluation of relevant information on crop interception : External scientific report. / Olesen, Merete H.; Jensen, Peter Kryger.

  2013. 67 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 79. Udgivet

  Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Petersen, Søren O; Eriksen, Jørgen; Søegaard, Karen; Vinther, Finn Pilgaard; Elsgaard, Lars; Lund, Peter; Nørgaard, Jan Værum; Møller, Henrik Bjarne.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 52 s. (DCA rapport; Nr. 027).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 80. Udgivet

  Kartlägning av matsvinnet i primärproduktionen : Kortlægning af madspild i primærproduktionen . / Franke, U. ; Einarson, E.; Andresen, E. ; Svanes, E. ; Hartikainen, H.; Mogensen, Lisbeth.

  TemaNord, Nordiska Ministerrådet, 2013. 87 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 81. Udgivet

  The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme : Monitoring results May 1999-June 2011. / Brüsch, Walter Michael; Kjær, Jeanne ; Rosenbom, Annette Elisabeth; Juhler, René K.; Gudmundsson, Lasse; Plauborg, Finn; Nielsen, Carsten Brian; Olsen, Preben.

  Geological Survey of Denmark and Greenland : Geological Survey of Denmark and Greenland, 2013.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 82. Udgivet
 83. Udgivet
 84. Udgivet
 85. Udgivet

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 963526, 2013. 38 s., jan. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 86. 2012
 87. Udgivet

  Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian Morten.

  Nr. 999326, 2012. 10 s., dec. 21, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 88. Udgivet

  Copper in Mineral Fertiliser. / Jensen, John.

  Nr. 983907, 2012. 24 s., dec. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Notat vedrørende udarbejdelse af bekæmpelsesstrategi over for overvintrende genmodificerede kartofler. / Kudsk, Per.

  Nr. 983980, Nr. 25-04-12, 2012. 4 s., dec. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet

  Grænseværdier for tilsætning af kobolt i foder. / Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 983659, 2012. 2 s., dec. 10, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 91. Udgivet

  Implementation of systematic reviews in EFSA scientific outputs workflow (CFT/EFSA/AMU/2010/01). / O'Connor, A. M.; Lövei, G.; Eales, J.; Frampton, G. K.; Glanville, J. ; Pullin, A. S.; Sargeant, J.

  I: EFSA Supporting Publications, Bind 2012, Nr. EN-367, 12.2012.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelRådgivningpeer review

 92. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord - forpagtning, driftsform og afgrødetyper. / Kristensen, Inge Toft.

  2012. 20 s. (DCA rapport; Nr. 015).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 93. Udgivet
 94. Udgivet
 95. Udgivet

  Notat om antallet af bier i Danmark. / Nielsen, Steen Lykke.

  Nr. 975290, 2012. 3 s., nov. 09, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 96. Udgivet

  Notat om begrænsning af jorderosion på stærkt skrånende landbrugsarealer. / Heckrath, Goswin Johann; Olsen, Preben.

  Nr. 973132, 2012. 3 s., nov. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 97. Udgivet

  Notat om klimaaftryk for dansk kvægproduktion per produceret enhed. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Troels.

  Nr. 971114, 2012. 2 s., nov. 07, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 98. Udgivet

  Afgrøders betydning for udvaskning til brug for en sårbarhedsdifferentieret regulering. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 973521, 2012. 19 s., nov. 02, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet

  Notat om test af saftafløb fra lagret fiberfraktion. / Sørensen, Peter; Christensen, Bent Tolstrup.

  Nr. 971003, 2012. 5 s., nov. 01, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 100. Udgivet

  Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Hansen, Michael Jørgen; Nyord, Tavs; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Thomsen, Anton Gårde; Poulsen, Hanne Damgaard; Lund, Peter; Andersen, Lillie.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2012. 79 s. (DCA rapport; Nr. 012).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 101. Udgivet

  Notat om muligheder for udvikling af supplerende modul til Farm-N til beregning af udvaskning ved længere tidshorisont. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter; Kristensen, Ib Sillebak.

  Nr. 967154, Nr. 27-07-12, 2012. 9 s., okt. 17, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 102. Udgivet
Forrige 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...13 Næste