Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. Faglig redegørelse › Rådgivning › Ikke peer reviewed
 2. Udgivet

  Validitet og pålidelighed af Øko-metoden anvendt til fjerdragtsbedømmelse hos æglæggere. / Riber, Anja Brinch; Foldager, Leslie; Tahamtani, Faye.

  Nr. 2019-760-001051, 2019. 5 s., sep. 16, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet

  Vedr. Anmodning om udtalelse om kastration af pattegrise. Departementets sagsnummer 14021. / Jensen, Karin Hjelholt; Jensen, Bent Borg; Kongsted, Anne Grete.

  Nr. 1158265, 2014. 4 s., jan. 06, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 4. Udgivet

  Vedr. ammoniaktab fra staldsystemer med lavt ammoniaktab. / Poulsen, Hanne Damgaard; Hansen, Michael Jørgen; Adamsen, Anders Peter S.

  Nr. 961781, 2012. 3 s., sep. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 5. Udgivet

  Vedr. bestillingen ”Anvendelse af Next Generation Sequencing (NGS) for at detektere virus i frugttræer”. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 2018-760-000599, 2018. 1 s., mar. 16, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Vedr. bestillingen ”Kommentering af udkast til tre konsensus dokumenter fra OECD arbejdsgruppen WG-HROB”. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2018-760-000825, 2018. 1 s., maj 17, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Vedr. bestillingen: Hvordan påvirker produktionsmiljøet husdyrracer-nes arvemasse. / Sørensen, Anders Christian; Kargo, Morten.

  Nr. 1541567, 2015. 2 s., okt. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Vedr. bestillingen: ’Vurdering af Kommissionens forslag til vejledende grænseværdier for nitrit og nitrat i foder'. / Lund, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 2017-760-000175, 2017. 14 s., feb. 03, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet

  Vedr. cikorie som efterafgrøde. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 718990, 2010. 2 s., apr. 08, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 10. Udgivet
 11. Udgivet

  Vedr. efterafgrøder og tidligt såede vinterafgrøder. / Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 719084, 2010. 3 s., apr. 06, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 12. Udgivet

  Vedr. energiafgrøder som alternativ til efterafgrøder og lovpligtige efterafgrøder hos økologer. / Jørgensen, Uffe; Sørensen, Peter; Eriksen, Jørgen; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 731972, 2010. 3 s., jul. 01, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 13. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmo-dificerede organismer (GMO)” – nr. 2-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-000943, 2019. 1 s., mar. 14, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 14. Udgivet
 15. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmo-dificerede organismer (GMO)” – nr. 4-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-001221, 2019. 1 s., maj 07, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 16. Udgivet
 17. Udgivet
 18. Udgivet
 19. Udgivet
 20. Udgivet
 21. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmodificerede organismer (GMO)” – nr. 1-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-000944, 2019. 1 s., mar. 14, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 22. Udgivet
 23. Udgivet
 24. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmodificerede organismer (GMO)” – nr. 3-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-000942, 2019. 1 s., mar. 15, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmodificerede organismer (GMO)” – nr. 5-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-001252, 2020. 1 s., jan. 09, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig risikovurdering af lægemiddel indeholdende genmodificerede organismer (GMO)” – nr. 6-2019. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2019-760-001309, 2019. 1 s., nov. 04, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet
 28. Udgivet
 29. Udgivet
 30. Udgivet
 31. Udgivet

  Vedr. levering af ”Miljømæssig vurdering af lægemiddel indeholdende genmodificerede organismer (GMO)” – GMO_EMA_9 2020. / Hendriksen, Niels Bohse.

  Nr. 2020-0133722, 2020. 1 s., okt. 29, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 32. Udgivet
 33. Udgivet

  Vedr. nedfældning af gylle i udlægsgræs. / Sørensen, Peter.

  Nr. 723312, 2010. 2 s., jun. 04, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 34. Udgivet

  Vedr. udsættelse af såtidspunkt af efterafgrøder. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 789914, 2011. 9 s., aug. 15, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet

  Vedr. udvidelse af den lovpligtige slåningsperiode på permanente græsarealer og udyrkede arealer. / Vinther, Finn Pilgaard; Søegaard, Karen.

  Nr. 738644, 2010. 1 s., feb. 10, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet

  Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Dansk Gotlands Russ. / Berg, Peer.

  Nr. 773148, 2011. 7 s., apr. 08, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. Udgivet

  Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Foreningen for Shireavl i Danmark. / Sørensen, Anders Christian.

  Nr. 798350, 2011. 6 s., okt. 10, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 38. Udgivet

  Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Pinto-Araber sektionen i Dansk Pinto Forening. / Sørensen, Anders Christian.

  Nr. 798347, 2011. 6 s., okt. 10, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 39. Udgivet
 40. Udgivet

  Vedrørende GLM-krav om forbud mod pløjning af tørvejord. / Greve, Mogens Humlekrog; Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 803802, 2011. 4 s., nov. 17, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet

  Vedrørende N/P-risikoværktøj til udpegning af randzoner. / Børgesen, Christen Duus; Rubæk, Gitte Holton; Kjærgaard, Charlotte; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 746352, 2010. 4 s., okt. 18, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. Udgivet

  Vedrørende Pest Risk Analysis på Epitrix sp. / Enkegaard, Annie.

  Nr. 820493, 2012. 19 s., jun. 15, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet
 44. Udgivet

  Vedrørende aktiviteter og tiltag inden for alternativer til dyreforsøg ved AU, Foulum. / Damgaard, Birthe Marie.

  Nr. 805511, 2012. 2 s., jan. 06, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet

  Vedrørende alternative virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 743276, 2010. 6 s., sep. 28, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 46. Udgivet

  Vedrørende ammoniakudledning og græs i grovfoder. / Lund, Peter.

  Nr. 768436, 2011. 2 s., mar. 22, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 47. Udgivet

  Vedrørende anvendelse af data fra det Generelle Landbrugsregister (GLR) i stedet for Danmarks Statistik (DST) til brug for normreduktionsberegning 2011. / Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 772698, 2011. 1 s., mar. 31, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet

  Vedrørende artikel i Jyllandsposten om kobber i gylle. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 751141, 2010. 2 s., nov. 17, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 49. Udgivet

  Vedrørende artikelserie bragt i ”Effektivt landbrug” d. 16. april 2011. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 790946, 2011. 4 s., jun. 14, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 50. Udgivet
 51. Udgivet
 52. Udgivet

  Vedrørende beregning af type 2 korrektion, kvælstof, for ammekøer. / Lund, Peter.

  Nr. 1408094, 2015. 1 s., mar. 04, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Vedrørende borghvede og honningurt som efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 772967, 2011. 3 s., apr. 05, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Vedrørende bælgplanter som efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 756816, 2011. 5 s., jan. 07, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet
 56. Udgivet

  Vedrørende definition af fodergræs. / Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 772012, 2011. 5 s., mar. 31, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet

  Vedrørende differentieret norm til vårhvede og vårbrødhvede. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 717474, 2010. 3 s., apr. 23, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet

  Vedrørende drænvandsundersøgelser i vinterhalvåret 2011/12. / Kjærgaard, Charlotte; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 816192, 2012. 6 s., dec. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 59. Udgivet

  Vedrørende dyrkning af vinterraps. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 776385, 2011. 4 s., apr. 26, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet

  Vedrørende effekten af slæt kontra afgræsning i baseline. / Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 766575, 2011. 3 s., mar. 09, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet

  Vedrørende effekter af halmnedmuldning og -afbrænding på jordens indhold af organisk stof. / Christensen, Bent Tolstrup; Schjønning, Per.

  Nr. 800599, 2011. 7 s., nov. 03, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 62. Udgivet

  Vedrørende efterafgrøder hos økologer. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 749574, 2010. 6 s., nov. 12, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet

  Vedrørende etablering af diagnostik på mellus, Bemisia. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 752308, 2010. 5 s., dec. 03, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Vedrørende etablering af efterafgrøder 2011. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 794250, 2011. 2 s., sep. 06, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet
 66. Udgivet

  Vedrørende frøgræs som mellemafgrøde. / Hansen, Elly Møller; Boelt, Birte; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 785637, 2011. 3 s., jul. 05, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet

  Vedrørende frøgræs som mellemafgrøder. / Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 791013, 2011. 3 s., aug. 22, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet

  Vedrørende genopdyrkning af udtaget jord. / Vinther, Finn Pilgaard; Lærke, Poul Erik; Kjeldsen, Jens Bonderup; Nielsen, Lisbeth.

  Nr. 740573, 2010. 2 s., sep. 13, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 69. Udgivet

  Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12. / Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Søegaard, Karen.

  Nr. 765928, 2011. 7 s., mar. 04, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 70. Udgivet

  Vedrørende håndtering af unge blåbærbuske. / Pedersen, Hanne Lindhard.

  Nr. 789052, 2011. 2 s., jul. 13, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Vedrørende høstdata for 2011. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 810543 & 810545, 2012. 1 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 72. Udgivet

  Vedrørende initiativer og forskningsprojekter i relation til klimatilpasning i landbruget. / Olesen, Jørgen E; Hansen, Jens Grønbech.

  Nr. 751522 & 751522a, 2010. 3 s., nov. 25, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  Vedrørende kvantificering af pesticidbesparelser ved brug af fugtstyring i væksthuse ved grønsagsproduktion. / Nielsen, Steen Lykke.

  Nr. 774440, 2011. 2 s., apr. 21, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Vedrørende kvælstofudvaskning fra vinterhvede i forhold til vårbyg med efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 777601, 2011. 5 s., maj 13, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Vedrørende liste med omregningsfaktorer til dyreenheder for sjældne dyrearter. / Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 779887, 2011. 2 s., jun. 06, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet

  Vedrørende muligheden for at erstatte efterafgrøder med halmnedmuldning. / Thomsen, Ingrid Kaag; Christensen, Bent Tolstrup.

  Nr. 763983, 2011. 4 s., feb. 03, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 77. Udgivet

  Vedrørende nedvisning af fodergræs. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 746890, 2010. 4 s., okt. 25, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  Vedrørende normproduktion fra goldkøer. / Lund, Peter.

  Nr. 812889, 2012. 1 s., mar. 28, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 79. Udgivet

  Vedrørende notat fra NaturErhvervstyrelsen om ”Muligheder for at ændre efterafgrødeprocenter, eftervirkning mm”. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 812946, 2012. 2 s., mar. 28, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 80. Udgivet
 81. Udgivet

  Vedrørende ny brødhvedeordning. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 731955, 2010. 10 s., jul. 12, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 82. Udgivet

  Vedrørende nyt EU-biavlsprogram for perioden 2011-2013. / Kryger, Per.

  Nr. 706398, 2010. 2 s., feb. 22, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet

  Vedrørende ompløjning af fodergræs. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 756810, 2011. 3 s., jan. 07, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 84. Udgivet

  Vedrørende omregningsfaktor mellem energiafgrøde og efterafgrøde. / Jørgensen, Uffe; Petersen, Bjørn Molt.

  Nr. 755203, 2010. 5 s., dec. 23, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 85. Udgivet

  Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder. / Vinther, Finn Pilgaard; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 807861, 2012. 6 s., feb. 03, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 86. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede majs 1507. / Boelt, Birte; Borg, Søren.

  Nr. 2222242, 2016. 2 s., aug. 29, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede majs Bt11. / Boelt, Birte; Borg, Søren.

  Nr. 2222231, 2016. 2 s., aug. 29, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 88. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede majs MON 810. / Boelt, Birte; Borg, Søren.

  Nr. 2222255, 2016. 2 s., aug. 29, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede nellike FLO-40644-6. / Petersen, Karen Koefoed; Borg, Søren.

  Nr. 2248826, 2016. 2 s., sep. 22, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet

  Vedrørende rug som efterafgrøde. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 808697, 2012. 2 s., feb. 13, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 91. Udgivet

  Vedrørende smallere randzoner. / Kjærgaard, Charlotte; Rubæk, Gitte Holton; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 746349, 2010. 7 s., okt. 18, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 92. Udgivet

  Vedrørende status på området Vildtvenlige høstmetoder. / Green, Ole.

  Nr. 800668, 2011. 8 s., nov. 07, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 93. Udgivet

  Vedrørende tidspunkt for nedvisning og/eller nedmuldning af efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 766076, 2010. 5 s., sep. 28, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 94. Udgivet

  Vedrørende udnyttelsesprocent af N-34 fyldt i gyllebeholder efter brand. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter.

  Nr. 827267, 2012. 2 s., sep. 05, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet

  Vedrørende udpegning af landdistriktsområder. / Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 776372, 2011. 13 s., maj 09, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 96. Udgivet

  Vedrørende udpegning af randzoner med risiko for overfladeafstrømning af fosfor. / Heckrath, Goswin Johann; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 749634, 2010. 5 s., nov. 08, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 97. Udgivet

  Vedrørende udvaskning fra majs. / Grant, Ruth; Blicher-Mathiesen, Gitte; Kristensen, Ib Sillebak; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen; Søegaard, Karen; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 758179, 2010. 3 s., sep. 29, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 98. Udgivet

  Vedrørende vandstande på dyrkede arealer. / Plauborg, Finn; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 964930, 2012. 1 s., okt. 15, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet

  Vedrørende øverlig jordbearbejdning efter majs ved anvendelse af eksempelvis Dalbo MaxiCut tromle. / Vinther, Finn Pilgaard; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Jørgensen, Lise Nistrup.

  Nr. 809502, 2012. 4 s., feb. 21, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 100. Udgivet

  Vedrørende ” Notat om konsekvenser ved hævning af udnyttelsesprocenten på 5 og 10 % i husdyrgødning”. / Sørensen, Peter.

  Nr. 789686, 2011. 6 s., aug. 12, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 101. Udgivet

  Vedrørende ”Notat om økologisk jordbrugs bidrag til beskyttelse af klima, natur og miljø”. / Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman.

  Nr. 819487, 2012. 3 s., jun. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse