Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2021
 2. Udgivet
 3. Udgivet

  Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet. / Plauborg, Finn; Skjødt, Maja Hørning; Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 47 s. (DCA rapport; Nr. 190).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 4. Udgivet

  Synthesis report from the project MMM on woodchip bioreactors, dansk sammen-drag. / Plauborg, Finn; Skjødt, Maja Hørning; Audet, Joachim; Hoffmann, Carl Christian; Jacobsen, Brian H.

  Nr. 2019-760-001120, 2021. 7 s., jun. 28, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

 5. Udgivet

  Analyser i pilotprojekt om biomasse på baggrund af data fra forsøgsår 2020. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Mortensen, Anders Krogh; Larsen, Rene; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2021-0206943, 2021. 18 s., maj 05, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Fordeling af målrettede efterafgrøder til beregning af kvælstofudvaskning fra økologi. / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2021-0220851, 2021. 9 s., (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Notat om drivhusgasudledningen, kvælstofudvaskningen og ammoniak-fordampningen ved reduktion af husdyrproduktion og ved reduceret foderimport til Danmark. / Jørgensen, Uffe; Børsting, Christian Friis; Lund, Peter; Mikkelsen, Mette Hjorth; Kristensen, Troels.

  Nr. 2021-0223359, 2021. 26 s., apr. 15, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Ammoniak-reducerende teknologiers betydning for klima i kæden. / Mikkelsen, Mette Hjorth; Albrektsen, Rikke.

  Nr. 2020-0166157, 2021. 4 s., mar. 22, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet

  Controlling late blight in susceptible and resistant potato cultivars with BlightManager. / Abuley, Isaac Kwesi; Hansen, Jens Grønbech; Hansen, Hans Henning.

  Applied Crop Protection 2020. red. / Lise Nistrup Jørgensen; Thies Marten Heick; Isaac Kwesi Abuley; Peter Kryger Jensen; Helene Saltoft Kristjansen; Andrius Hansen. Tjele : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. s. 92-96 (DCA rapport; Nr. 187).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 10. Udgivet
 11. Udgivet

  Vurdering af vandingskrav ift. forhøjet N-norm på JB1-4. / Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0209710, 2021. 10 s., mar. 16, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 12. Udgivet

  Kvalitetsindeks 2020 : Fokus på holdninger til kød og kødalternativer. / Hesselberg, Julie; Skjøt, Sebastian Hall; Grønhøj, Alice; Bech-Larsen, Tino.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 68 s. (DCA rapport; Nr. 182).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 13. Udgivet
 14. Udgivet

  Opgørelse over antal bifamilier klar til indvintring i Danmark, 2020. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2020-0158035, 2021. 3 s., mar. 26, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet

  Analyse af effekter og mulig udførelse af biomasseslæt på kulstofrige omdriftsjorde. / Heckrath, Goswin Johann; Lærke, Poul Erik.

  Nr. Journal 2020-0168957, 2021. 13 s., jan. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 16. Udgivet

  Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget. / Hesselberg, Julie; Skjøt, Sebastian Hall; Lähteenmäki, Liisa; Bech-Larsen, Tino; Grønhøj, Alice.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 60 s. (DCA rapport; Nr. 180).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 17. Udgivet

  Sustainable biogas - climate and environmental effects of biogas production. / Olesen, Jørgen E; Møller, Henrik Bjarne; Petersen, Søren O; Sørensen, Peter; Nyord, Tavs; Sommer, Sven Gjedde.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 85 s. (DCA rapport; Nr. 181).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 18. 2020
 19. Udgivet

  Dyrkningsaspekter ved produktion af medicinsk cannabis. / Ottosen, Carl-Otto; Steenberg, Tove; Nicolaisen, Mogens; Madsen, Mette Vestergård; Enkegaard, Annie.

  Nr. 2019-760-001307, 2020. 58 s., nov. 30, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 20. Udgivet
 21. Udgivet

  Oversigtsskema over sideeffekter på klima ved ammoniaktiltag. / Nyord, Tavs; Adamsen, Anders Peter S.

  Nr. 2020-0117207, 2020. 4 s., aug. 31, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 22. Udgivet

  Revurdering af betingelser for energiafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder. / Jørgensen, Uffe; Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2020-0123563, 2020. 3 s., aug. 31, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet
 24. Udgivet
 25. Udgivet

  Uddybning af fagligt grundlag for sammensætningen af pileflis i minivådområde med filtermatrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2020-0103741, 2020. 2 s., jun. 29, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet
 27. Udgivet

  Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret udbringningspraksis for urea og svovlsur ammoniak. / Hutchings, Nick; Sommer, Sven Gjedde.

  Nr. 2020-0086461, 2020. 6 s., jun. 19, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet
 29. Udgivet

  Exposing Deep Roots : A Rhizobox Laboratory. / Thorup-Kristensen, Kristian; Halberg, Niels; Nicolaisen, Mette H.; Olesen, Jørgen E; Dresbøll, Dorte Bodin.

  I: Trends in Plant Science, Bind 25, Nr. 4, 04.2020, s. 418-419.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 30. Udgivet
 31. Udgivet

  Antallet af bistader med bifamilier i Danmark, opgjort september til december 2019. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2020-0062644, 2020. 2 s., mar. 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 32. Udgivet
 33. Udgivet

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2). / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2019-0010977, 2020. 7 s., jan. 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 34. 2019
 35. Udgivet

  Miljø- og klimaforbedringer ved omlægning til frugttræer. / Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2019-0029887, 2019. 2 s., dec. 19, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet

  Fejl om udbredelse af organiske jorde – Del 2. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev; Gyldenkærne, Steen.

  Nr. 2019-760-001321, 2019. 5 s., nov. 21, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. Udgivet
 38. Udgivet

  Redegørelse for fejl i arealangivelse af organiske jorde. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2019-760-001312, 2019. 23 s., sep. 05, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 39. Udgivet

  Vurdering af Calcium chelate (Ca-IDHA) som handelsgødning. / Jensen, Nikolaj Bjerring.

  Nr. 2019-0007197, 2019. 3 s., nov. 04, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Screening af afgrøder, som Landbrugsstyrelsen skal have fokus på i planlagte kontroller af mulig forekomst af ikke-godkendt GMO i udsæd. / Borg, Søren; Petersen, Karen Koefoed.

  Nr. 2019-760-001304, 2019. 11 s., okt. 07, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet

  Model til udarbejdelse af en prognose for høstdatoer. / Pullens, Johannes Wilhelmus Maria; Olesen, Jørgen E; Grøn Sørensen, Claus.

  Nr. 2019-760-001085, 2019. 2 s., sep. 25, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. Udgivet

  Modelbaseret prognose for høstdato i korn for 2019. / Olesen, Jørgen E; Pullens, Johannes Wilhelmus Maria.

  Nr. 2019-760-001085, 2019. 7 s., jul. 15, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Beskrivelse af setup for vidensindsamling og måling af NDVI-værdi i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Nyholm Jørgensen, Rasmus; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2019-760-001283, 2019. 3 s., jul. 03, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet
 45. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål vedr. vidensgrundlag for minivådområder med matrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2019-760-001273, 2019. 3 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 46. Udgivet

  Klima- og miljømæssige effekter ved læhegn og småbiotoper. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2018-760-001280, 2019. 2 s., jun. 26, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 47. Udgivet

  Opdatering af potentialekort for minivådområder med nyt ådalstema. / Børgesen, Christen Duus; Iversen, Bo Vangsø; Bach, Eva Overby; Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 2019-760-001215, 2019. 18 s., jun. 24, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet

  Vurdering af omdriftstid på lavskov. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik; Ejrnæs, Rasmus.

  Nr. 2019-760-001255, 2019. 5 s., jun. 17, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 49. Udgivet
 50. Udgivet

  Fastsættelse af NDVI-krav i pilotprojektet om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2019-760-001133, 2019. 8 s., maj 22, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet

  CAP2020 analyse om muligheder for beskyttelse af tørvejorde. / Olesen, Jørgen E; Greve, Mogens Humlekrog; Elsgaard, Lars; Lærke, Poul Erik; Dalgaard, Tommy.

  Nr. 2019-760-001097, 2019. 13 s., apr. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 52. Udgivet
 53. Udgivet

  Scenarier for skovlandbrug i Danmark - effekter på miljø, klima og biodiversitet. / Dalgaard, Tommy; Jensen, Martin; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe; Krogh, Paul Henning; Strandberg, Beate; Pedersen, Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne G.; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2019-760-001226, 2019. 17 s., mar. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Opdateret jordbundskort. / Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2019-760-001089, 2019. 2 s., mar. 29, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet

  Fastlæggelse af dyrkningsperiode for landbrugsafgrøder under danske forhold. / Thomsen, Ingrid Kaag; Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller; Olesen, Jørgen Eivind; Sørensen, Jørn Nygaard; Kristensen, Troels.

  Nr. 2019-760-001228, 2019. 12 s., mar. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 56. Udgivet

  NLES5 - behov for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. / Olesen, Jørgen Eivind; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2019-760-001239, 2019. 1 s., mar. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 57. Udgivet

  Vintersæd efter efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Heckrath, Goswin Johann; Schjønning, Per.

  Nr. 2019-760-001233, 2019. 10 s., mar. 22, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet

  Planårsopdatering og udbygning af GIS-modellen til regulering af økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 2019-760-001145, 2019. 12 s., mar. 20, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 59. Udgivet

  Effekt af skovlandbrug på miljø, klima og biodiversitet – del 1. / Jensen, Martin; Kongsted, Anne Grete; Krogh, Paul Henning; Pedersen, Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne G.; Jørgensen, Uffe.

  Nr. 2019-760-001216, 2019. 5 s., feb. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet

  Levering på bestillingen ”Kommentering af OECD konsensusdokument om Malus domestica Borkh.'s biologi”. / Bertelsen, Marianne G.; Petersen, Karen Koefoed; Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2019-760-001218, 2019. 1 s., feb. 27, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Spørgsmål til poppellavskov. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 2019-760-001217, 2019. 2 s., jan. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet

  Bidrag til oplysning af MOF spm. 265-267. / Knudsen, Marie Trydeman; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Kongsted, Anne Grete; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000948, 2019. 5 s., jan. 10, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Faglig redegørelse vedrørende teknologiliste 2019 til brug i forbindelse med ordningen om tilskud til investeringer i nye miljøteknologier. / Kai, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Melander, Bo; Ottosen, Carl-Otto; Børsting, Christian Friis; Bertelsen, Marianne G.; Petersen, Karen Koefoed; Jensen, Peter Kryger.

  Nr. 2019-760-001067, 2019. 55 s., okt. 09, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet
 66. Udgivet

  Markforsøg med efterafgrøder: Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Larsen, Rene; Gislum, René.

  Nr. 2019-760-001110, 2019. 10 s., apr. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet

  Notat om sukkerindhold i danske kartoffelsorter. / Edelenbos, Merete.

  Nr. 2019-760-001230, 2019. 6 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet
 69. 2018
 70. Udgivet

  Estimation of the number of honey bee colonies in Denmark. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2018-760-000886, 2018. 2 s., dec. 20, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Afsøgning og vurdering af nye datasæt til supplering af den eksisterende model til regulering af økologisk biavl. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2018-760-000919, 2018. 9 s., dec. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 72. Udgivet

  Gødningsværdi af forfor i restprodukter. / Rubæk, Gitte Holton; Askegaard, Margrethe; Christiansen, Nina Høj.

  2018. 126 s. (DCA rapport; Nr. 141).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 73. Udgivet

  Hvor mange andre træer er der plads til i frugt- og bærplantager og i lavskove uden at produktionsafgrøden i væsentlig grad bliver hæmmet? / Jensen, Martin; Bertelsen, Marianne G.; Pedersen, Hanne Lindhard; Jørgensen, Uffe; Ejrnæs, Rasmus.

  Nr. 2018-760-000916, 2018. 7 s., nov. 19, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Roddybder for væksthusgrøntsager. / Kristensen, Hanne Lakkenborg; Petersen, Karen Koefoed; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 2018-760-000900, 2018. 14 s., nov. 08, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Træer i svinefolde. / Kongsted, Anne Grete; Lambertsen, Lars ; Jakobsen, Malene; Hermansen, John Erik; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove ; Jørgensen, Uffe.

  2018. 36 s. (DCA rapport; Nr. 132).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 76. Udgivet

  Vurdering af forhold omkring flis i forbindelse med etablering af minivådområder med filtermatrice. / Plauborg, Finn.

  Nr. 2018-760-000903, 2018. 2 s., okt. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 77. Udgivet
 78. Udgivet

  Request for data on agricultural land parcel size. / Greve, Mette Balslev; Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2018-760-000884, 2018. 4 s., sep. 24, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 79. Udgivet
 80. Udgivet

  Estimering af kulstoflagringsværdier på afgrødeniveau for økologiske bedrifter. / Christensen, Bent Tolstrup; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000727, 2018. 3 s., sep. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 81. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Olesen, Jørgen Eivind; Petersen, Søren O.; Lund, Peter; Jørgensen, Uffe; Kristensen, Troels; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Lassen, Jan.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 119 s. (DCA rapport; Nr. 130).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 82. Udgivet

  Spørgsmål til AU ang. tørken og efterafgrøder m.m. / Thomsen, Ingrid Kaag; Andersen, Mathias Neumann; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000870, 2018. 8 s., aug. 06, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet

  Kortlægning af drænede arealer i Danmark. / Møller, Anders Bjørn; Børgesen, Christen Duus; Bach, Eva Overby; Iversen, Bo Vangsø; Moeslund, Bjarne.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 123 s. (DCA rapport; Nr. 135).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 84. Udgivet
 85. Udgivet

  Vidensyntese om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug. / Brinch-Pedersen, Henrik (Redaktør); Gregersen, Per L.; Holme, Inger; Hebelstrup, Kim; Hougs, Lotte; Boelt, Birte; Petersen, Karen Koefoed; Gylling, Morten.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 155 s. (DCA rapport; Nr. 127).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 86. Udgivet

  Kort redegørelse for klimapotentialet for conservation agriculture i Danmark. / Christensen, Bent Tolstrup; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000720, 2018. 2 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet

  Comments on OECD's first draft consensus document on the biology of Malus Domestica Borkh. / Bertelsen, Marianne G.; Petersen, Karen Koefoed; Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2018-760-000826, 2018. 4 s., maj 25, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 88. Udgivet
 89. Udgivet
 90. Udgivet

  Miljøpositivliste for producentorganisationers drifts-fonde til støtteberettigede teknologier til frugt- og grønsagssektoren. / Sørensen, Jørn Nygaard; Ottosen, Carl-Otto; Petersen, Karen Koefoed; Bertelsen, Marianne G.; Pedersen, Hanne Lindhard; Grevsen, Kai; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Nørremark, Michael.

  2018. 83 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 91. Udgivet

  Opdatering af nektarværdien for afgrødekoder i 2018. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 2018-760-000790, 2018. 1 s., apr. 13, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 92. Udgivet

  Estimation of the number of honey bee colonies in Denmark. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2018-760-000548, 2018. 1 s., mar. 14, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 93. Udgivet

  Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Dorca-Preda, Teodora; Nielsen, Nicolaj Ingemann; Kristensen, Ib Sillebak; Kristensen, Troels.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 133 s. (DCA rapport; Nr. 116).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 94. Udgivet

  Kort over ”robuste” områder til økologisk biavl samt opgørelser i ha. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 2018-760-000534, 2018. 2 s., feb. 23, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet
 96. Udgivet

  The gross- and net-irrigation requirements of crops and model farms with different root zone capacities at ten locations in Denmark 1990-2015. / ten Damme, Loraine; Andersen, Mathias Neumann.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 93 s. (DCA rapport; Nr. 112).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 97. Udgivet
 98. Udgivet

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels; Jacobsen, Brian H.; Jensen, Jørgen Dejgård; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 99. Udgivet

  Nitrogen distribution as affected by stocking density in a combined production system of energy crops and free-range pigs. / Jørgensen, Uffe; Thuesen, Janni; Eriksen, Jørgen; Horsted, Klaus; Hermansen, John Erik; Kristensen, Kristian; Kongsted, Anne Grete.

  I: Agroforestry Systems, Bind 92, Nr. 4, 2018, s. 987-999.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 100. 2017
 101. Udgivet

  Risk of unintended presence of transgenes in ornamental plants. / Borg, Søren; Petersen, Karen Koefoed.

  Nr. 2017-760-000511, 2017. 6 s., dec. 08, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 102. Udgivet
 103. Udgivet
 104. Udgivet
 105. Udgivet

  Protocol for bicarbonate extraction of inorganic phosphate from agricultural soils. / Rubæk, Gitte Holton; Kristensen, Kristian.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 58 s. (DCA rapport; Nr. 102).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 106. Udgivet
 107. Udgivet
 108. Udgivet
 109. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau. Revideret version. / Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000042, 2017. 16 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 110. Udgivet

  GIS-model for de fastlagte kriterier for udmøntning af reglerne for økologisk biavl for 2017. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000227, 2017. 11 s., apr. 04, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 111. Udgivet
 112. Udgivet

  Besvarelse - Opdatering af vejledende kort over arealer godkendt til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000076, 2017. 2 s., mar. 15, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 113. Udgivet
 114. Udgivet

  Green biomass - protein production through biorefining. / Hermansen, John Erik; Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik; Manevski, Kiril; Boelt, Birte; Jensen, Søren Krogh; Weisbjerg, Martin Riis; Dalsgaard, Trine Kastrup; Danielsen, Marianne; Asp, Torben; Ambye-Jensen, Morten; Sørensen, Claus Aage Grøn; Jensen, Mikkel Vestby ; Gylling, Morten; Lindedam, Jane; Lübeck, Mette; Fog, Erik .

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 72 s. (DCA rapport; Nr. 93).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 115. Udgivet
 116. Udgivet
 117. Udgivet
 118. Udgivet
 119. 2016
 120. Udgivet
 121. Udgivet
 122. Udgivet

  Fælleseuropæiske virkemidler på klimaområdet. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 148801, 2016. 12 s., nov. 28, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 123. Udgivet
 124. Udgivet
 125. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede nellike FLO-40644-6. / Petersen, Karen Koefoed; Borg, Søren.

  Nr. 2248826, 2016. 2 s., sep. 22, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 126. Udgivet

  Yderligere kriterier og opdatering af tidligere levering ”Notat om GIS-analyser til økologisk biavl". / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 18 s., aug. 26, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 127. Udgivet

  Faglig vurdering af SEGES rapport om klimaaftrykket fra dansk dyrket raps til biodiesel. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 2028598, 2016. 2 s., jun. 30, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 128. Udgivet

  Notat om GIS-analyser til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 7 s., jun. 13, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 129. Udgivet

  Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik.

  Nr. 1641064, 2016. 4 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 130. Udgivet

  Vedrørende udarbejdelse af tekst til dansk landeside på Global Research Alliance hjemmeside. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 640208, 2016. 3 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 131. Udgivet

  Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser. / Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1640637, 2016. 8 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 132. Udgivet

  Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 1614927, 2016. 2 s., feb. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 133. Udgivet
 134. Udgivet
 135. Udgivet
 136. Udgivet

  Green Biomass : Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016. 38 s. (DCA rapport; Nr. 073).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 137. 2015
 138. Udgivet

  Virkemidlers udbredelsespotentiale. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Børgesen, Christen Duus; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1566273, 2015. 9 s., nov. 27, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 139. Udgivet

  Periodisering af effekten ved trinvis udfasning af normreduktionen. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 1563150, 2015. 5 s., nov. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 140. Udgivet
 141. Udgivet

  Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion. / Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; H. Jacobsen, Brian.

  Nr. 1560327, 2015. 7 s., nov. 16, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 142. Udgivet
 143. Udgivet

  Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1553201, 2015. 9 s., nov. 10, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 144. Udgivet

  Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder. / Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1550098, 2015. 2 s., nov. 06, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 145. Udgivet
 146. Udgivet

  Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1545368, 2015. 10 s., okt. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 147. Udgivet

  Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgasudledninger. / Olesen, Jørgen Eivind; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1514552, 2015. 3 s., sep. 18, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 148. Udgivet

  Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer. / Jensen, Poul Nordemann; Kronvang, Brian; Blicher-Mathiesen, Gitte; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1501779, 2015. 3 s., sep. 01, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 149. Udgivet

  Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 36 s. (DCA rapport; Nr. 068).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 150. Udgivet

  Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse af afgasset biomasse. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 46 s. (DCA rapport; Nr. 065).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 151. Udgivet

  Vejrets påvirkning af kornhøsten 2015. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1498712, 2015. 2 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 152. Udgivet

  Effects of biochar on potential nitrification and LAS ecotoxicity in agricultural soil. / Elsgaard, Lars; Khanal, Gunadhish C.; Nissen, R.

  2015. Abstract fra International Biochar Symposium 2015, Potsdam, Tyskland.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 153. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftform 2014. / Kristensen, Inge Toft.

  2015. 16 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 154. Udgivet

  Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1436608, 2015. 4 s., apr. 22, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 155. Udgivet
 156. Udgivet

  Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1421405, 2015. 7 s., mar. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 157. Udgivet

  Faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved at øge arealstørrelsen på GLM beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m². / Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1416954, 2015. 6 s., mar. 20, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 158. Udgivet
 159. Udgivet
 160. Udgivet

  Vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1387894, 2015. 7 s., feb. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 161. Udgivet
 162. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 163. Udgivet

  Metan som luftforurening. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1377871, 2015. 4 s., jan. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 164. Udgivet
 165. Udgivet

  IIASAs metode til at estimere ammoniakemissioner. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1361703, 2015. 20 s., jan. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 166. Udgivet

  The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme : Monitoring results May 1999 - June 2013. / Brüsch, Walter; Rosenbom, Annette E.; Badawi, Nora; Gudmundsson, Lasse; von Platen-Hallermund, Frants; Nielsen, Carsten Brian; Plauborg, Finn; Laier, Troels; Olsen, Preben.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 167. 2014
 168. Udgivet

  Forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1287013, 2014. 7 s., sep. 12, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 169. Udgivet
 170. Udgivet

  Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. / Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Askegaard, Margrethe; Kristensen, Kristian; Olesen, Jørgen E.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 58, 2014, s. 18-27.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 171. 2013
 172. Udgivet

  Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed. / Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Olsen, Preben; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Fløjgaard; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Krogh, Paul Henning; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Johansen, Anders; Jensen, Søren Krogh; Gylling, Morten; Bojesen, Mikkel.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 127 s. (DCA rapport; Nr. 033).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 173. Udgivet
 174. Udgivet

  Miljøpositivliste producentorganisationers driftsfonde - Økologi. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Jensen, Peter Kryger; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116207, 2013. 5 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 175. Udgivet

  Undersøgelse af miljøpositivliste for producentorganisationers driftfonde til teknologier, der støttes med 50 % fra EU. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Grevsen, Kai; Hartvig, Peter; Jensen, Peter Kryger; Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Ottosen, Carl-Otto; Petersen, Karen Koefoed; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116193, 2013. 18 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 176. Udgivet

  Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Steen; Kristensen, Kristian; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik.

  Nr. 62716, 2013. 19 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 177. Udgivet

  Vedrørende fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian; Kristensen, Erik Steen.

  Nr. 1093058, 2013. 6 s., sep. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 178. Udgivet

  Miljøteknologier i det primære jordbrug : Driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Hansen, Michael Jørgen; Nyord, Tavs; Hansen, Line Block; Martinsen, Louise; Hasler, Berit; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Thomsen, Anton Gårde; Poulsen, Hanne Damgaard; Lund, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Ottosen, Carl-Otto; Andersen, Lillie.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 82 s. (DCA rapport; Nr. 29).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 179. Udgivet
 180. Udgivet
 181. Udgivet

  Alternativer til efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Poul Nordemann; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Rubæk, Gitte Holton; Blicher-Mathiesen, Gitte; Grant, Ruth.

  Nr. 1030270, 2013. 13 s., apr. 09, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 182. Udgivet

  Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled. / Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman.

  Aarhus Universitet : DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 42 s. (DCA rapport; Nr. 17).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 183. Udgivet

  Airborne pollutant emissions from naturally ventilated buildings: Proposed research directions. / Takai, Hisamitsu; Nimmermark, S; Banhazi, T; Norton, T; Jacobson, L D; Calvet, S; Hassouna, M; Bjerg, Bjarne; Zhang, Guoqiang; Pedersen, Søren; Kai, Peter; Wang, K; Berckmans, D.

  I: Biosystems Engineering, Bind 116, 2013, s. 214-220.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 184. Udgivet

  Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Windolf, Jørgen; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  2013. 14 s., okt. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

 185. Udgivet

  Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Petersen, Søren O; Eriksen, Jørgen; Søegaard, Karen; Vinther, Finn Pilgaard; Elsgaard, Lars; Lund, Peter; Nørgaard, Jan Værum; Møller, Henrik Bjarne.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 52 s. (DCA rapport; Nr. 027).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 186. Udgivet

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 963526, 2013. 38 s., jan. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 187. 2012
 188. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord - forpagtning, driftsform og afgrødetyper. / Kristensen, Inge Toft.

  2012. 20 s. (DCA rapport; Nr. 015).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 189. Udgivet
 190. Udgivet
 191. Udgivet

  Afgrøders betydning for udvaskning til brug for en sårbarhedsdifferentieret regulering. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 973521, 2012. 19 s., nov. 02, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 192. Udgivet

  Kommentarer til de foreslåede indikatorer for “Sustainable management of natural resources and climate action”. / Schjønning, Per; Heckrath, Goswin Johann; Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 823489, 2012. 4 s., jul. 10, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 193. Udgivet
 194. Udgivet

  Modelling the carbon and nitrogen balances of direct land use changes from energy crops in Denmark : a consequential life cycle inventory. / Hamelin, Lorie; Jørgensen, Uffe; Petersen, Bjørn Molt; Olesen, Jørgen E.

  I: GCB Bioenergy, Bind 4, Nr. 6, 2012, s. 889-907.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 195. Udgivet

  The inhibiting effect of sulfate on thermophilic anaerobic digestion of cattle and pig waste slurry. / Moset, V.; Cambra-Lopez, M.; Møller, Henrik Bjarne.

  I: American Society of Agricultural and Biological Engineers. Transactions, Bind 55, Nr. 6, 2012, s. 2309-2317.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 196. 2011
 197. Udgivet

  Chemical Evaluation of Odor Reduction by Soil Injection of Animal Manure. / Feilberg, Anders; Nyord, Tavs; Hansen, M N; Lindholst, S.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 40, Nr. 5, 09.2011, s. 1674-1682.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 198. Udgivet

  Debat : Miljømål for landbruget kan realiseres. / Petersen, Søren O; Olesen, Jørgen E.

  I: Ingenioeren, 12.08.2011.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

 199. Udgivet

  Assessing effect of wind tunnel sizes on air velocity and concentration boundary layers and on ammonia emission estimation using computational fluid dynamics (CFD). / Saha, Chayan Kumer; Wu, Wentao; Zhang, Guoqiang; Bjerg, B.

  I: Computers and Electronics in Agriculture, Bind 78, Nr. 1, 08.2011, s. 49-60.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 200. Udgivet

  Transient N2O accumulation and emission caused by O2 depletion in soil after liquid manure injection. / Markfoged, Rikke; Nielsen, Lars Peter; Nyord, Tavs; Ottosen, Lars Ditlev Mørck; Revsbech, Niels Peter.

  I: European Journal of Soil Science, Bind 62, Nr. 4, 08.2011, s. 541-550.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 201. Udgivet

  Potent. Udnyt styrken i de biologiske systemer : Analyse . / Jørgensen, Uffe; Olesen, Jørgen E.

  I: Politiken, 09.07.2011.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 202. Udgivet

  CFD Analyses of Methods to Improve Air Quality and Efficiency of Air Cleaning in Pig Production. / Bjerg, B; Zhang, Guoqiang; Kai, Peter.

  Chemistry, Emission Control, Radioactive Pollution and Indoor Air Quality. red. / Nicolas Mazzeo. www.intechopen.com : InTech, 2011. s. 639-654.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

 203. Udgivet

  Crop-climate models need an overhaul. / Rötter, Reimund P; Carter, Timothy R; Olesen, Jørgen E; Porter, John R.

  I: Nature Climate Change, Bind 1, 07.2011, s. 175-177.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatForskningpeer review

 204. Udgivet

  The effect of slurry treatment including ozonation on odorant reduction measured by in-situ PTR-MS. / Liu, Dezhao; Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter; Jonassen, K E N.

  I: Atmospheric Environment, Bind 45, Nr. 23, 07.2011, s. 3786-3793 .

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 205. Udgivet

  The potential of fish and fish oil waste for bioenergy generation: Norway and beyond. / Ward, Alastair James; Løes, A-K.

  I: Biofuels, Bind 2, Nr. 4, 07.2011, s. 375-387.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 206. Udgivet
 207. Udgivet

  Wheat Rust Toolbox Related to New Initiatives on Yellow Rust. / Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul.

  2011. Abstract fra International Wheat Stripe Rust Symposium, Aleppo, Syrien.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 208. Udgivet

  ICT as an aid to horse management? / Lindstrøm, Johanne; Bildsøe, Pernille; Green, Ole.

  2011. Abstract fra NJF seminar 437: Housing and management of horses in Nordic and Baltic climate, Reykjavik, Island.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 209. Udgivet

  Future Farm management information systems. / Sørensen, Claus Aage Grøn; Fountas, S; Nash, E; Pesonen, L; Bochtis, Dionysis; Bildsøe, Pernille; Pedersen, S M; Basso, B; Blackmore, S.

  2011. Poster session præsenteret ved CIGR/NJF seminar 441 – Automation and system technology in plant production , Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 210. Udgivet

  Svenske gødningsforsøg i energipil. / Larsen, Søren Ugilt; Jørgensen, Uffe; Aronsson, P; Rosenqvist, H.

  2011.

  Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

 211. Udgivet

  Landbrugets kvælstofproblem kan løses. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  I: LandbrugsAvisen, Nr. 20, 20.05.2011, s. 19-19.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatFormidling

 212. Udgivet

  Genetic analysis of Phytophthora infestans populations in the Nordic European countries reveals high genetic variability. / Brurberg, May Bente; Elameen, Abdelhameed; Le, Ving Hong; Nærstad, Ragnhild; Hermansen, Arne; Lehtinen, Ari; Hannukkala, Asko; Nielsen, Bent J; Hansen, Jens Grønbech; Andersson, Bjørn; Yuen, Jonathan.

  I: Fungal Biology, Bind 115, Nr. 4-5, 01.05.2011, s. 335-342.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 213. Udgivet

  Epidemiology and integrated control of potato late blight in Europe. / Cooke, L R; Schepers, H T A M; Hermansen, A; Bain, R A; Bradshaw, N J; Shaw, D S; Evenhuis, A; Kessel, G J T; Wander, J G N; Anderson, B; Hansen, Jens Grønbech; Nukkala, A; Nærstad, R; Nielsen, Bent J.

  I: Potato Research, Bind 54, 05.2011, s. 183-222.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 214. Udgivet

  Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug. / Møller, Henrik Bjarne; Ward, Alastair James; Falconi, Sebastiano; Mejnertsen, P.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2011. 11 s. (Intern rapport; Nr. 105).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 215. Udgivet

  Relating soil microbial activity to water content and tillage-induced differences in soil structure. / Schjønning, Per; Thomsen, Ingrid Kaag; Petersen, Søren O; Kristensen, Kristian; Christensen, Bent Tolstrup.

  I: Geoderma, Bind 163, Nr. 3-4, 05.2011, s. 256-264.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 216. Udgivet

  Mapping Land Use Changes for the Kyoto Reporting. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2011. Paper præsenteret ved 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sydney, Australien.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 217. Udgivet

  Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. / Petersen, Søren O; Schjønning, Per; Ambus, Per.

  I: LandbrugsAvisen, Bind 13, 01.04.2011, s. 16-16.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 218. Udgivet

  A microbiological-based air cleaning system using a two-step process for removal of ammonia in discharge air from a pig rearing building. / Ogawa, H; Dahl, Preben Jensen; Suzuki, T; Kai, Peter; Takai, Hisamitsu.

  I: Biosystems Engineering, Bind 109, 04.2011, s. 108-119.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 219. Udgivet

  Extrusion as a pretreatment to increase biogas production. / Hjorth, Maibritt; Gränitz, K; Adamsen, Anders Peter; Møller, Henrik Bjarne.

  I: Bioresource Technology, Bind 102, Nr. 8, 04.2011, s. 4989-4994.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 220. Udgivet

  Gylle, affald, energi og klima. / Olesen, Jørgen E.

  I: Teknik & Miljø : stads og havneingeniøren, Bind 4, 04.2011, s. 86-88.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 221. Udgivet

  Mass transfer processes of odorants in aerial boundary layers. / Saha, Chayan Kumer.

  Århus Universitet, 2011. 201 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

 222. Udgivet

  Multifunktionelle energiafgrøder : Miljøforbedring, bioenergi, foder og materialer. / Jørgensen, Uffe.

  I: Teknik & Miljø : stads og havneingeniøren, Nr. 4, 04.2011, s. 84-85.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 223. Udgivet

  Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige pH værdier. / Nyord, Tavs; Kristensen, Kristian.

  Forskningscenter Foulum, 2011. 13 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 224. Udgivet

  Benefits versus risks of growing biofuel crops: the case of Miscanthus. / Jørgensen, Uffe.

  I: Current Opinion in Environmental Sustainability, Bind 3, Nr. 1-2, 03.2011, s. 24-30.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 225. Udgivet

  Key factors driving ammonia emissions from a pig house slurry pit. / Ye, Z; Zhu, S; Kai, Peter; Li, B; Blanes-Vidal, V; Pan, J; Wang, C; Zhang, Guoqiang.

  I: Biosystems Engineering, Bind 108, Nr. 3, 03.2011, s. 195 - 203.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 226. Udgivet

  Kvælstof kan kvæle produktionen af biogas. / Møller, Henrik Bjarne; Sutaryo, Sutaryo.

  I: Forskning i Bioenergi - FIB, Bind Marts 2011, Nr. 35, 03.2011, s. 8-11.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 227. Udgivet

  Ny metode til bestemmelse af gaspotentialet i biomasse. / Triolo, J M; Sommer, Sven Gjedde; Møller, Henrik Bjarne.

  I: Forskning i Bioenergi - FIB, Bind Marts 2011, Nr. 35, 03.2011, s. 6-7.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 228. Udgivet

  Similarity criteria for estimating gas emission from scale models. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guoqiang; Ni, J; Ye, Z.

  I: Biosystems Engineering, Bind 108, Nr. 3, 03.2011, s. 227 - 236.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 229. Udgivet

  Ikke-termisk plasma for fjerning av lukt. / Andersen, Kristin Barkve.

  I: Massenytt, Nr. 1, 02.2011, s. 4-5.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 230. Udgivet

  Validation of CFD simulation for ammonia emissions from an aqueous solution Submitted to Computers and Electronics in Agriculture. / Rong, Li; Elhadidi, B; Khalifa, H E; Nielsen, P V; Zhang, Guoqiang.

  I: Computers and Electronics in Agriculture, Bind 75, Nr. 2, 06.01.2011, s. 261-271 .

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 231. Udgivet

  Application of PTR-MS for measuring odorants from livestock production. / Feilberg, Anders; Saha, Chayan Kumer; Adamsen, Anders Peter; Liu, Dezhao; Hansen, Michael Jørgen.

  2011. Poster session præsenteret ved 5th International Conference on Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry and its Applications, Obergurgl, Østrig.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 232. Udgivet

  Bruk av PTR-MS for å evaluere forskjellige absorbentrør for analyse av metantiol. / Andersen, Kristin Barkve; Beukes, J A; Feilberg, Anders.

  2011. Poster session præsenteret ved 14th Norwegian Winter Meeting in Mass Spectrometry, Lillehammer, Norge.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 233. Udgivet

  Estimation of Mass Transfer Coefficients of Volatile Sulfur Compounds in Biofilters Measured by Proton-Transfer-Reaction Mass Spectrometry. / Liu, Dezhao; Feilberg, Anders; Andreasen, R R; Poulsen, T G; Nielsen, Anders Michael.

  2011. Poster session præsenteret ved 5th International PTR-MS Conference 2011, Obergurgl, Østrig.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 234. Udgivet

  Evaluation of near infrared spectroscopy and software sensor methods for determination of total alkalinity in anaerobic digesters. / Ward, Alastair James; Hobbs, P J; Holliman, P J ; Jones, D L.

  I: Bioresource Technology, Bind 102, 01.2011, s. 4083-4090.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 235. Udgivet

  Fjerning av sjenerende lukt fra grisehus ved bruk av et kke-termisk plasmasystem. / Andersen, Kristin Barkve; Beukes, J A; Feilberg, Anders.

  2011. Abstract fra 14th Norwegian Winter Meeting in Mass Spectrometry, Lillehammer, Norge.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 236. Udgivet

  Impacts of Climate Change on Yield and Soil Nitrogen Losses in Winter Wheat from Northern Europe. / Patil, Ravi.

  University of Copenhagen. Faculty of Life Sciences, 2011. 38 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

 237. Udgivet

  Næringsstoftab efter omlægning fra omdrift til dyrkning af flerårige energiafgrøder : Status på viden om produktion på høj- og lavbundsjord. / Jørgensen, Uffe; Schelde, Kirsten.

  2011. (Intern rapport - markbrug nr. 31; Nr. 24 pp).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 238. Udgivet

  Sådan påvirkes gaspotentialet i gødning af staldsystem, fodring, separation og forbehandling. / Møller, Henrik Bjarne; Hjorth, Maibritt; Weisbjerg, Martin Riis.

  2011. Abstract fra Plantekongres 2011, Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

 239. Udgivet

  Virkningen af forsuring af gylle under udbringning (SyreN). / Nyord, Tavs.

  2011. Abstract fra Plantekongres 2011, Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

 240. Udgivet
  AM884906 Bacillus sp. ADS9 partial 16S rRNA gene, strain ADS9 : Molecular characterization of microorganisms isolated from AD hydrolysis tank. Ravella, S (Producent); Bhadra, B (Producent); Ward, Alastair James (Producent); Hobbs, P (Producent). 2011.

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformDatasætForskning

 241. Udgivet
  AM884907. Bacillus sp. ADS12 partial 16S rRNA gene, strain ADS12 : Molecular characterization of microorganisms isolated from AD hydrolysis tank. Ravella, S (Producent); Bhadra, B (Producent); Ward, Alastair James (Producent); Hobbs, P (Producent). 2011.

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformDatasætForskning

 242. Udgivet
  AM884908. Clostridium sp. ADS23 partial 16S rRNA gene, strain ADS23 : Molecular characterization of microorganisms isolated from AD hydrolysis tank. Ravella, S (Producent); Bhadra, B (Producent); Ward, Alastair James (Producent); Hobbs, P (Producent). 2011.

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformDatasætForskning

 243. Udgivet
  AM884909. Propionibacterium sp. ADS25 partial 16S rRNA gene, strain ADS25 : Molecular characterization of microorganisms isolated from AD hydrolysis tank. Ravella, S (Producent); Bhadra, B (Producent); Ward, Alastair James (Producent); Hobbs, P (Producent). 2011.

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformDatasætForskning

 244. Udgivet
  AM884910. Eubacterium sp. ADS17 partial 16S rRNA gene, strain ADS17 : Molecular characterization of microorganisms isolated from AD hydrolysis tank. Ravella, S (Producent); Bhadra, B (Producent); Ward, Alastair James (Producent); Hobbs, P (Producent). 2011.

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformDatasætForskning

 245. Udgivet

  Ammonia and nitrous oxide interactions: Roles of manure organic matter management. / Petersen, Søren O; Sommer, Sven Gjedde.

  I: Animal Feed Science and Technology, Bind 166-167, 2011, s. 503-513.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 246. Udgivet

  Annual variation in δ13C values of maize and wheat: Effect on estimates of decadal scale soil carbon turnover. / Christensen, Bent Tolstrup; Olesen, Jørgen E; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  I: Soil Biology & Biochemistry, Bind 43, Nr. 9, 2011, s. 1961-1967.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 247. Udgivet

  Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel. / Nielsen, Bent J; Hansen, Hans ; Bødker, Lars; Hansen, Jens Grønbech; Pedersen, Henrik.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2011. s. 235-236.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 248. Udgivet

  Bioenergy: opportunities and trade-offs. / Olesen, Jørgen E; Smith, Pete.

  Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions. red. / Katherine Richardson; Will Steffen; Diana Liverman. Cambridge University Press, 2011. s. 433-435.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 249. Udgivet

  Biomasseproduktion i danske pilemarker sammenholdt med dyrkningsbetingelser. / Sevel, Lisbeth; Raulund-Rasmussen, Karsten; Ingerslev, Morten; Jørgensen, Uffe.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 200-200.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 250. Udgivet

  Bruk av PTR-MS for å evaluere forskjellige absorbentrør for analyse av metantiol. / Andersen, Kristin Barkve; Beukes, J A; Feilberg, Anders.

  2011. Abstract fra 14th Norwegian Winter Meeting in Mass Spectrometry, Lillehammer, Norge.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 251. Udgivet

  Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Distribution in Particle Size–Fractionated. / Peters, K; Hjorth, Maibritt; Jensen, L S; Magid, J.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 40, 2011.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 252. Udgivet

  Cereal yield and quality as affected by N availability in organic and conventional crop rotations in Denmark. / Doltra, Jordi; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 34, Nr. 2, 2011, s. 83-95.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 253. Udgivet

  Characteristics of CH4 emission from liquid manure stared in under floor pit of pig house in winter. / Ye, Z; Li, B; Zhang, Guoqiang; Pan, J; Zheng, R; Zhu, S.

  I: Nongye Jixie Xuebao, Bind 42, Nr. 4, 2011, s. 184-189.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 254. Udgivet

  Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Olesen, Jørgen E; Audet, Joachim; Søndergaard, Martin; Hoffmann, Carl Christian; Andersen, Hans Estrup; Lauridsen, Torben Linding; Liboriussen, Lone; Larsen, Søren Erik; Beklioglu, Meryem; Meerhoff, Mariana; Özen, Arda; Ozkan, Korhan.

  I: Hydrobiologia, Bind 663, Nr. 1, 2011, s. 1-21.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisReviewForskningpeer review

 255. Udgivet

  Comparison of near infra-red spectroscopy, neutral detergent fibre assay and in-vitro organic matter digestibility assay for rapid determination of the biochemical methane potential of meadow grasses. / Raju, Chitra Sangaraju; Ward, Alastair James; Nielsen, L; Møller, Henrik Bjarne.

  I: Bioresource Technology, Bind 102, Nr. 17, 2011, s. 7835-7839 .

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 256. Udgivet

  Denmark. / Hutchings, Nicholas John; Andersen, Helle Vibeke; Hertel, Ole; Gyldenkærne, Steen; Frohn, Lise; Nielsen, K.E.; Løfstrøm, Per; Ellermann, Thomas; Skjøth, Carsten Ambelas; Geels, Camilla; Buchwald, Erik; Bjerregaard, Henriette; Olesen, Jørgen.

  Final Report COST 729. Assessing and managing nitrogen fluxes in the atmosphere-biosphere system in Europe. red. / Albert Bleeker; Jan Willem Erisman. Wageningen Academic Publishers, 2011. s. 98-104 (ESSEM COST Action; Nr. 729).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

 257. Udgivet

  Development and Sensitivity Analysis of a Dynamic Model for Estimating Ammonia Emissions from Naturally Ventilated Dairy Cattle Buildings. / Wang, C; Li, B; Zhang, Guoqiang; Cao, W; Shi, Z.

  2011. Paper præsenteret ved ASABE Annual International Meeting, 2010, Pittsburgh, USA.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 258. Udgivet

  Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde : hvad betyder jordbundsforhold og anvendelse? / Petersen, Søren O; Hoffmann, Carl Christian.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 194-196.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 259. Udgivet

  Dyrkning af søsalat på gylle - Ulva lactuca. / Nielsen, Mette; Bruhn, Annette; Olesen, Birgit; Rasmussen, Michael Bo; Gerlich, Kitte Linding; Quottrup, Tanja ; Frandsen, Egon Randa; Møller, Henrik Bjarne.

  2011. Poster session præsenteret ved 16. Danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 260. Udgivet

  Effect of wetland restoration on methane and nitrous oxide fluxes: methodological approach. / Audet, Joachim; Hoffmann, Carl Christian; Elsgaard, Lars; Kjærgaard, Charlotte; Kronvang, Brian.

  2011. Poster session præsenteret ved Joint Meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland Biogeochemistry Symposium, Prague, Tjekkiet.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 261. Udgivet

  Energiafgrøder - en joker? / Jørgensen, Uffe; Schelde, Kirsten.

  I: moMentum, Bind 9, Nr. 1, 2011, s. 32-34.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 262. Udgivet

  Farm nitrogen balances in European landscapes. / Dalgaard, Tommy; Durand, P; Dragosits, U.; Hutchings, Nicholas John; Kedziora, A; Bienkowski, J; Frumau, A; Bleeker, A; Magliulo, E; Olesen, Jørgen E; Theobald, M R; Drouet, J L; Cellier, P.

  Proceedings from the International conference on "Nitrogen & Global Change, Key findings - future challenges". 2011.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 263. Udgivet

  Frilandsgrise i energiafgrøder. / Sørensen, Janni Merete; Jørgensen, Uffe; Kongsted, Anne Grete.

  Temamøde om Økologisk og Konventionel Frilandssvineproduktion. red. / J T Sørensen; J E Hermansen. 106. udg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2011. s. 13-17.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 264. Udgivet

  How (not) to produce detailed farm management inventories for landscape scale nitrogen modelling. / Dragosits, U; Dalgaard, Tommy; Hutchings, Nicholas John; Durand, P; Bienkowski, J; Magliulo, V; Frumau, K F A; McDonald, C; Murray, S; Luk, J; Olesen, Jørgen E; Pugesgaard, Siri; Drouet, J L; Akkal, N; Cellier, P.

  Proceedings from the International conference on "Nitrogen & Global Change, Key findings - future challenges". 2011. s. 1-2.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 265. Udgivet

  Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning. / Munkholm, Lars Juhl; Mutegi, James; Petersen, Bjørn Molt; Petersen, Søren O; Hansen, Elly Møller.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 97-99.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 266. Udgivet

  Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. / Olesen, Jørgen E; Trnka, M; Kersebaum, K C; Skjelvåg, A O; Seguin, B; Peltonen-Saino, P; Rossi, F; Kozyra, J; Micale, F.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 34, Nr. 2, 2011, s. 96-112.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 267. Udgivet

  Interaction of different irrigation strategies and soil textures on the nitrogen uptake of field grown potatoes. / Ahmadi, S.H.; Andersen, Mathias Neumann; Lærke, Poul Erik; Plauborg, Finn; Sepaskhah, A.R.; Jensen, Christian Richardt; Hansen, Søren.

  I: International Journal of Plant Production, Bind 5, Nr. 3, 2011, s. 263-274.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 268. Udgivet

  Klimaforandringer : Så aktuelle som nogensinde. / Olesen, Jørgen E.

  I: Kirke - Klima - Miljø, Nr. 4, 2011, s. 1.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 269. Udgivet

  Klimaregnskab for danske kvægbedrifter. / Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth; Madsen, B E; Aaes, O.

  2011, KvægInfo 2193.

  Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

 270. Udgivet

  Klimavenlig planteproduktion under hensyntagen til driftsøkonomien. / Ørum, Jens Erik; Lægdsmand, Mette.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 100-102.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 271. Udgivet

  Kvæg og klima : Udledning af klimagasser fra kvægbedriften med fokus på metan emission. / Kristensen, Troels (Redaktør); Lund, Peter (Redaktør).

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2011. 100 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 272. Udgivet

  Livestock and greenhouse gas emissions : The importance of getting the numbers right. / Herrero, M; Gerber, P; Vellinga, T; Garnett, T; Leip, A; Opio, C; Westhoek, H J; Thornton, P K; Olesen, Jørgen E; Hutchings, Nicholas John; Montgomery, H; Soussana, J-F; Steinfeld, H; McAllister, T A.

  I: Animal Feed Science and Technology, Bind 166-167, 2011, s. 779-782.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 273. Udgivet

  Model-based analysis of spatially explicit N management at landscape scale. / Olesen, Jørgen E; Duretz, S; Durand, P; Drouet, J L; Hutchings, Nicholas John; Theobald, M R; Dalgaard, Tommy; Dragosits, U.; Cellier, P.

  Proceedings from the International conference on "Nitrogen & Global Change, Key findings - future challenges". 2011.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 274. Udgivet

  Modelling the interactions between regional farming structure, nitrogen losses and environmental regulation. / Happe, Kathrin; Hutchings, Nick; Dalgaard, Tommy; Kellermann, Konrad.

  I: Agricultural Systems, Bind 104, Nr. 3, 2011, s. 281-291.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 275. Udgivet

  Multielemental Fingerprinting as a Tool for Authentication of Organic Wheat, Barley, Faba Bean, and Potato. / Laursen, Kristian Holst; Schjørring, Jan Kofod; Olesen, Jørgen E; Askegaard, Margrethe; Halekoh, Ulrich; Husted, Søren.

  I: Journal of Agricultural and Food Chemistry, Bind 59, Nr. 9, 2011, s. 4385-4396.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 276. Udgivet

  N-udnyttelse i økologiske planteavlssædskifter. / Olesen, Jørgen E; Askegaard, Margrethe.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 169-171.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 277. Udgivet

  N-udvaskning fra økologiske planteavlssædskifter. / Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 110-111.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 278. Udgivet

  N-utilization in non-inversion tillage systems. / Hansen, Elly Møller; Munkholm, Lars Juhl; Olesen, Jørgen E.

  I: Soil & Tillage Research, Bind 113, 2011, s. 55-60.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 279. Udgivet

  Nitrate leaching from organic arable crop rotations is mostly determined by autumn field management. / Askegaard, M; Olesen, Jørgen E; Rasmussen, Ilse Ankjær; Kristensen, Kristian.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 142, Nr. 3-4, 2011, s. 149-160.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 280. Udgivet

  Nitrogen as a threat to European soil quality. / Velthof, Gerard; Barot, Sébastian; Bloem, Jaap; Butterbach-Bahl, Klaus; de Vries, Wrim; Kros, Johannes; Lavelle, Patrick; Olesen, Jørgen E; Oenema, Oene.

  The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, 2011. s. 495-512.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 281. Udgivet

  Nitrogen flows and fate in rural landscapes. / Cellier, Pierre ; Durand, Patrick; Hutchings, Nicholas John; Dragosits, Ulli; Theobald, Mark ; Drouet, Jean-Louis; Oenema, Oene; Bleeker, Albert; Breuer, Lutz; Dalgaard, Tommy; Duretz, Sylvia; Kros, Johannes; Loubet, Benjamin; Olesen, Jørgen E; Mérot, Phillippe ; Viaud, Valérie; de Vries, Wim; Sutton, Mark A.

  The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, 2011. s. 229-248.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 282. Udgivet

  Nitrogen flows in farming systems across Europe. / Jarvis, Steve; Hutchings, Nicholas John; Brentrup, Frank; Olesen, Jørgen E; van der Hoek, Klaas W.

  The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, 2011. s. 211-228.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 283. Udgivet

  Optimer din dosering af ukrudtsmidlerne vha. kendskab til additiver, klima og blandinger. / Mathiassen, Solvejg K.

  Planteavlskonference. 2011. s. 28-32.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 284. Udgivet

  PTR-MS continuous measurement of VOC emitted from freshly cut onion. / Løkke, Mette Marie; Feilberg, Anders; Edelenbos, Merete.

  2011. Abstract fra 5th International PTR-MS Conference 2011, Obergurgl, Østrig.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 285. Udgivet

  Post cold-storage conditioning time affects soil denitrifying enzyme activity. / Chirinda, Ngoni; Olesen, Jørgen E; Porter, John R.

  I: Communications in Soil Science and Plant Analysis, Bind 42, Nr. 17, 2011, s. 2160-2167.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 286. Udgivet

  Putting Ug99 on the map: An update on current and future monitoring. / Hodson, D P; Nazari, K; Park, R F; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Arista, J; Fetch, T; Houmøller, Mogens Støvring; Jin, Y; Pretorius, Z A; Sonder, K.

  Proceedings BGRI 2011 Technical Workshop. red. / Robert McIntosh. 2011. s. 3-13.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 287. Udgivet

  Rapid Assessment of Mineral Concentration in Meadow Grasses by Near Infrared Reflectance Spectroscopy. / Ward, Alastair James; Nielsen, A L; Møller, Henrik Bjarne.

  I: Sensors, Bind 11, Nr. 5, 2011, s. 4830-4839.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 288. Udgivet

  Real time monitoring of a biogas digester with gas chromatography, near-infrared spectroscopy, and membrane-inlet mass spectrometry. / Ward, Alastair James; Bruni, E; Lykkegaard, M K; Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter; Jensen, A P; Poulsen, A K.

  I: Bioresource Technology, Bind 102, 2011, s. 4098-4103.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 289. Udgivet

  Recording of volatile chemicals released by bed bugs during and after blood-feeding and mating by PTR-MS. / Kilpinen, Ole Østerlund; Liu, Dezhao; Adamsen, Anders Peter.

  2011. Poster session præsenteret ved 5th International PTR-MS Conference 2011, Obergurgl, Østrig.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 290. Udgivet

  Scenarier for et drivhusgas : neutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050. / Dalgaard, Tommy; Jørgensen, Uffe; Petersen, Søren O; Petersen, Bjørn Molt; Kristensen, Troels; Hutchings, Nicholas John; Hermansen, John Erik; Olesen, Jørgen E.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 207-208.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 291. Udgivet

  Seasonal methane dynamics in three temperate grasslands on peat. / Schäfer, Carolyn; Elsgaard, Lars; Conrad, Ralf; Petersen, Søren O.

  Geophysical Research Abstracts. Bind 13 EGU2011-9447. udg. 2011.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 292. Udgivet

  Simulating crop rotations, fertilization and field operations at a European scale for use in complex dynamic models. / Hutchings, Nicholas John; Wattenbach, M; Reinds, G J; Leip, A; Bienkowski, J; Dalgaard, Tommy; Dragosits, U.; Drouet, J L; Durand, P; Frumau, K F A; Magliulo, V; Maury, O; de Vries, W.

  Proceedings from the International conference on "Nitrogen & Global Change, Key findings - future challenges". 2011.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 293. Udgivet

  Simulating soil N2O emissions and heterotrophic CO2 respiration in arable systems using FASSET and MoBiLE-DNDC. / Chirinda, Ngonidzashe; Kracher, Daniela; Lægdsmand, Mette; Porter, John Roy; Olesen, Jørgen E; Petersen, Bjørn Molt; Doltra, Jordi; Kiese, Ralf; Butterbach-Bahl, Klaus.

  I: Plant and Soil, Bind 343, Nr. 1-2, 2011, s. 139-160.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 294. Udgivet

  Simulation of the redistribution of cotaminants from soil-injected animal manure using HYDRUS-2D. / Amin, Mostofa; Simunek, J; Lægdsmand, Mette.

  2011. Abstract fra W-2188 Technical Committee Annual Meeting - Characterizing mass and energy transport at different vadose zone scales, Las Vegas, USA.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 295. Udgivet

  Simulation of winter wheat yield and its variability in different climates of Europe: A comparison of eight crop growth models. / Palosuo, Taru ; Kersebaum, Kurt Christian; Angulo, Carlos; Hlavinka, Petr; Moriondo, Marco; Olesen, Jørgen E; Patil, Ravi; Ruget, Francoise; Rumbaur, Christian; Takác, Jozef; Trnka, Miroslav; Bindi, Marco; Caldag, Baris; Ewert, Frank; Ferrise, Roberto; Mirschel, Wilfried; Saylan, Levent; Siska, Bernard; Rötter, Reimund.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 35, Nr. 3, 2011, s. 103-114.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 296. Udgivet

  Stability of odorants from pig production in sampling bags for olfactometry. / Hansen, Michael Jørgen; Adamsen, Anders Peter; Feilberg, Anders; Jonassen, K E N.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 40, 2011, s. 1096-1102.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 297. Udgivet

  Strategies for measuring flows of reactive nitrogen at the landscape scale. / Theobald, M.R.; Akkal, N.; Bienkowski, J.; Bleeker, A.; Boegh, E.; Boissy, J.; Braban, C.F.; Dalgaard, Tommy; Decuq, C.; Dragosits, U.; Drouet, J.-L.; Durand, B.; Durand, P.; Fauvel, Y.; Flechard, C.; Frumal, K.F.A.; Hamon, Y.; Hensen, A.; Janku, K.; Kedziora, A.; Kulek, B.; Magliulo, E.; Magliulo, P.; Masson, S.; Maury, O.; Nowak, M.; Olesen, Jørgen E; Oliva, M.; Palumbo, I.; Pugesgaard, Siri; Schelde, Kirsten; Szczepanski, M.; Vitale, L.; Vogt, E.; Sutton, M.A.; Cellier, P.

  Proceedings from the International conference on "Nitrogen & Global Change": Key findings - future challenges. 2011.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 298. Udgivet

  The nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse gas balance. / Sutton, M A; Nemitz, E; Skiba, U M; Beier, C; Butterbach-Bahl, K; Cellier, P; de Vries, W; Erisman, J W; Reis, S; Bleeker, A; Bergamaschi, P; Calanca, P L; Cotrufo, M F; Dalgaard, Tommy; Duyzer, T; Gundersen, P; Hensen, A; Kros, J; Leip, A; Olesen, Jørgen E; Owen, S; Rees, R M; Sheppard, L J; Smith, P; Zechmeister-Boltenstern, S; Soussana, J F; Theobald, M R; Twigg, M; van Oijen, M; Veldkamp, T; Vesala, T; Winiwarter, W; Carter, M S; Dragosits, U; Flechard, C; Helfter, C; Kitzler, B; Rahn, K H; Reinds, G J; Schleppi, P.

  Centre for Ecology & Hydrology, 2011. 44 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 299. Udgivet

  The responses of agriculture in Europe to climate change. / Bindi, Marco; Olesen, Jørgen E.

  I: Regional Environmental Change, Bind 11, Nr. 1, 2011, s. 151-158.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 300. Udgivet

  Tillage effects on N2O emissions as influenced by a winter cover crop. / Petersen, Søren O; Mutegi, James; Hansen, Elly Møller; Munkholm, Lars Juhl.

  I: Soil Biology & Biochemistry, Bind 43, Nr. 7, 2011, s. 1509-1517.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 301. Udgivet

  Udbytte af græs på engarealer med forskellig pleje. / Larsen, S U; Nielsen, L; Hald, A B; Lærke, Poul Erik.

  I: Oversigt over Landsforsoegene, Bind 2010, 2011, s. 188-190.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 302. Udgivet

  Usavršavanja u određivanju evapotranspiracije biljaka na primjeru odnosa izmedju indeksa lisne povrsine (LAI) i biljnog koeficijenta. / Cerekovic, Natasa; Vujicic, S; Todorovic, Mladen; Snyder, Richard L.

  Collection of Papers From First International Scientific Conference CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS. University for Business Studies, Banja Luka, 2011. s. 635-646.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 303. Udgivet

  Winter wheat yield response to climate variability in Denmark. / Kristensen, Kristian; Schelde, Kirsten; Olesen, Jørgen E.

  I: Journal of Agricultural Science, Bind 149, Nr. 01, 2011, s. 33-47.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 304. Udgivet

  Økologiske planteavlssædskifter : jordfrugtbarhed og miljø. / Olesen, Jørgen E; Chirinda, Ngonidzashe; Brozyna, Michal Adam.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 112-115.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 305. Udgivet

  Økologiske planteavlssædskifter : erfaringer og produktivitet. / Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.

  Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2011. s. 166-168.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 306. 2010
 307. Udgivet

  Husdyrgødning kan give mere gas. / Møller, Henrik Bjarne.

  I: Forskning i Bioenergi, Nr. 34, 12.2010, s. 9-11.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 308. Udgivet

  Causes of winter wheat yield changes since 1990. / Petersen, Jens; Knudsen, Leif; Haastrup, Morten; Olesen, Jørgen E.

  Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark. red. / J Petersen; M Haastrup; L Knudsen; J E Olesen. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 11-24 (DJF Report Plant Science; Nr. 147).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportForskning

 309. Udgivet

  Environmental changes and impacts on yield of winter wheat. / Olesen, Jørgen E; Wollenweber, Bernd.

  Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark. red. / J Petersen; M Haastrup; L Knudsen; J E Olesen. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 35-52 (DJF Report Plant Science; Nr. 147).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportForskning

 310. Udgivet

  Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas : Fase 1: Forundersøgelse. / Fredenslund, A M; Gudmundsson, E; Møller, Henrik Bjarne; Fafner, K; Hjort-Gregersen, K; Kjær, L L ; Madsen, P H; Danielsen, S; Christensen, T B; Kjær, T.

  2010. 77 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 311. Udgivet

  Scale Issues in the Assessment of Pesticide Leaching Vulnerability for Loamy Structured Soils in Denmark. / van der Keur, Peter ; Iversen, Bo Vangsø; Hollis, John; Greve, Mette Balslev; Rosenbom, Annette Elisabeth; Kjær, Jeanne; Greve, Mogens Humlekrog; Jørgensen, Lise Nistrup; Sonnenborg, Torben Obel; Rasmussen, Per; Christensen, Ole B.; Olesen, Jørgen E; Nygaard, Erik.

  2010. Poster session præsenteret ved ASA, CSSA, and SSSA 2010 International Annual Meetings, Long Beach, CA, USA.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 312. Udgivet

  Centimeter Scale Anoxic Sites and N2O Dynamics in Soil. / Markfoged, Rikke; Nielsen, Lars Peter; Nyord, Tavs; Ottosen, Lars Ditlev Mørck; Revsbech, Niels Peter.

  2010. Abstract fra ISME 13 - 13th International Symposium on Microbial Ecology, Seattle, WA, USA.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 313. Udgivet

  Diffust luftindtag - ISOVER 37 Diffusrulle 2 X 45 MM OG 3 X 45 MM - ISOVER 40 Diffusrulle 2 X 50 MM OG 3 X 50 MM : Teknisk rapport 002. / Strøm, Jan Søberg.

  DJF Teknisk rapport, 2010. 14 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 314. Udgivet
 315. Udgivet

  Influence of cropping systems on greenhouse gas emissions. / Chirinda, Ngonidzashe.

  University of Copenhagen, 2010. 47 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

 316. Udgivet

  Hovednotat – opfølgning vedrørende implementering af nye regler i gødskningsloven. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Ib Sillebak; Jørgensen, Uffe; Hansen, Elly Møller; Sørensen, Peter; Kristensen, Inge Toft; Søegaard, Karen; Kjærgaard, Charlotte; Petersen, Bjørn Molt; Børgesen, Christen Duus; Petersen, Jens.

  Nr. 713003, 2010. 25 s., mar. 25, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 317. Udgivet

  Evaluation of Biological Air Filters for Livestock Ventilation Air by Membrane Inlet Mass Spectrometry. / Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter S.; Lindholst, S; Lyngbye, M; Schäfer, A.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 39, 22.02.2010, s. 1085-1096.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 318. Udgivet

  A Novel Acoustic Sensor Approach to Classify Seeds Based on Sound Absorption Spectra. / Tortajada, Vicent Gassó; Ward, Alastair James; Mansur, Hasib; Brøchner, Torben; Sørensen, Claus Aage Grøn; Green, Ole.

  I: Sensors, Bind 10, Nr. 11, 2010, s. 13.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 319. Udgivet

  A comprehensive approach to soil-atmosphere trace gas flux estimation with static chambers. / Pedersen, Asger Roer; Petersen, Søren O.; Schelde, Kirsten.

  I: European Journal of Soil Science, Bind 61, Nr. 6, 2010, s. 888-902.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 320. Udgivet

  A new procedure for soil-atmosphere trace gas estimation with static chambers. / Pedersen, Asger Roer; Petersen, Søren O; Schelde, Kirsten.

  2010. Poster session præsenteret ved Greenhouse Gases and Animal Agriculture 2010, Banff, Canada.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 321. Udgivet

  A sequential wet scrubber using re-circulated and biological processed water for purification of discharge air from pig houses. / Kai, Peter; Takai, Hisamitsu.

  2010. Abstract fra XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering, Quebec, Canada.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 322. Udgivet

  A user-centric approach for information modelling in arable farming. / Sørensen, Claus Aage Grøn; Pesonen, L; Fountas, S; Suomi, P; Bochtis, Dionysis; Bildsøe, Pernille; Pedersen, S.M.

  I: Computers and Electronics in Agriculture, Bind 73, Nr. 1, 2010, s. 44-55.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 323. Udgivet

  Abating odour nuisance from pig production units by the use of a non-thermal plasma system. / Barkve Andersen, Kristin; Feilberg, Anders; Beukes, Jon Are.

  NOSE2010: International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control. red. / Renato Del Rosso. Bind 232 1. udg. AIDIC, 2010. (Chemical Engineering Transactions, Vol. 23).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

 324. Udgivet

  Agrarian Livelihoods and Climate Change. / Olesen, Jørgen E.

  Reducing Poverty, Protecting Livelihoods, and Building Assets in a Changing Climate: Social Implications of Climate Change for Latin America and the Caribbean. red. / Dorte Verner. World Bank Publications, 2010. s. 93-122.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 325. Udgivet

  Airflow and Concentration Characterisation and Ammonia Mass Transfer Modelling in a Wind Tunnel Study. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang; Ni, J-Q.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye high-tech forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning (Opening of new research facilities), Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 326. Udgivet

  Airflow and concentration characterisation and ammoniamass transfer modelling in wind tunnel studies. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang; Ji-Qin, N.

  I: Biosystems Engineering, Bind 107, 2010, s. 3 2 8 - 3 4 0.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 327. Udgivet

  Ammonia Removal Limited by Inhibition of Metabolism and Growth. / Ottosen, Lars Ditlev Mørck; Juhler, Susanne; Schramm, Andreas; Revsbech, Niels Peter; Feilberg, Anders; Guldberg, Lise; Nielsen, Lars Peter.

  2010. Abstract fra ISME 13 - 13th International Symposium on Microbial Ecology, Seattle, WA, USA.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 328. Udgivet

  Ammonia and nitrous oxide interactions - importance of organic matter management. / Petersen, Søren O; Sommer, Sven G.

  2010. Abstract fra Greenhouse Gases and Animal Agriculture 2010, Banff, Canada.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 329. Udgivet

  An improved data base for the description of dairy cows in the German agricultural emission model GAS-EM. / Dämmgen, Ulrich; Haenel, Hans-Dieter; Rösemann, Claus; Brade, Wilfried; Müller-Lindenlauf, Maria; Eurich-Menden, Brigitte; Döhler, Helmut; Hutchings, Nick.

  I: Landbauforschung, Bind 60, 2010, s. 87-100.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 330. Udgivet

  Anaerobic digestion and digestate utilization in Europe. / Körner, I; Amon, B; Bade, O; Balsari, P; Bioteau, T; Dabert, P; Dach, J; Deipser, A; Kupper, T; Fabbri, C; M Ferreira, L; Møller, Henrik Bjarne; Schnürer, A; Soldano, M; Ward, Alastair James.

  2010. Paper præsenteret ved Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 331. Udgivet

  Annual emissions of N2O from eight organic soils under contrasting management. / Petersen, Søren O; Elsgaard, Lars; Hoffmann, Carl Christian; Schäfer, Carolyn; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance: Open Science Conference. 2010. s. 28-28.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 332. Udgivet

  Bekæmpelse af kartoffelskimmel. / Nielsen, Bent J; Bødker, Lars; Hansen, Hans; Hansen, Jens Grønbech; Pedersen, Henrik.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 202-204.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 333. Udgivet

  Beyond Kyoto : Addressing the Challenges of Climate Change. Science meets Industry, Policy and Public. / Basse, Ellen Margrethe; Svenning, J.-C.; Olesen, Jørgen E.

  I: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Bind 8, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 334. Udgivet

  Biler, brød eller natur? / Olesen, Jørgen E.

  I: Hedeselskabets tidsskrift, Bind Tema: Bioenergi, Nr. 3/2010, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 335. Udgivet

  Biobrændstoffer - en simpel nødvendighed? / Olesen, Jørgen E.

  Energinoter & Energistatistik 2009/10. Energi- og olieforum, 2010. s. 22-23.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportFormidling

 336. Udgivet

  Biogas potential of fish wax (stearin) with cattle manure. / Ward, Alastair James.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. 11 s. (Internal report, Animal science; Nr. 23).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 337. Udgivet

  Can non-inversion tillage and straw retainment reduce N leaching in cereal based crop rotations? / Hansen, Elly Møller; Munkholm, Lars Juhl; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E.

  I: Soil & Tillage Research, Bind 109, Nr. 1, 2010, s. 1-8.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 338. Udgivet

  Causes of yield stagnation in Danish winter wheat. / Olesen, Jørgen E; Petersen, Jens; Haastrup, Morten; Knudsen, Leif.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 116-117.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 339. Udgivet

  Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark. / Petersen, Jens (Redaktør); Haastrup, M (Redaktør); Knudsen, L (Redaktør); Olesen, Jørgen E (Redaktør).

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. 150 s. (DJF report Plant Science; Nr. 147).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 340. Udgivet

  Challenges for sustainable crop production in Northern Europe under climate change. / Olesen, Jørgen E.

  I: NJF Report, Nr. 1, 2010, s. 13-14.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 341. Udgivet

  Coincidence of variation in yield and climate in Europe. / Peltonen-Sainio, P; Jauhiainen, L; Trnka, M; Olesen, Jørgen E; Calanca, P; Eckersten, H; Eitzinger, J; Gobin, A; Kersebaum, C; Kozyra, J; Kumar, S; Marta, A D; Micale, F; Schaap, F; Seguin, B; Skjelvåg, A; Orlandini, Simone.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 139, Nr. 4, 2010, s. 483-489.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 342. Udgivet

  Control of potato late blight using a dose model to adjust fungicide input. / Nielsen, Bent J; Bødker, Lars; Hansen, Jens Grønbech.

  I: PPO-Special Report, Nr. 14, 2010, s. 187-192.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 343. Udgivet

  Crop growth and nitrogen turnover under increased temperatures and low autumn and winter light intensity. / Thomsen, Ingrid Kaag; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 139, Nr. 1-2, 2010, s. 187-194.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 344. Udgivet

  Derfor er udslippet af drivhusgasser helt afgørende for det fremtidige klima. / Olesen, Jørgen E.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 382-383.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 345. Udgivet

  Design of a slurry injector for use in a growing cereal crop. / Nyord, Tavs; Kristensen, Erik Fløjgaard; Munkholm, Lars Juhl; H. Jørgensen, Martin.

  I: Soil & Tillage Research, Nr. 107, 2010, s. 26-35.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 346. Udgivet

  Det europæiske fødevaresystem og fremtidens scenarier for landbrug. / Porter, John Roy; Porter, H R B; Olesen, Jørgen E.

  I: Geografisk Orientering, Bind 40, 2010, s. 478-482.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 347. Udgivet

  Determination of air-liquid partitioning of volatile organic sulfur compounds in biotrickling liquids. / Liu, Dezhao; Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter; Nielsen, Anders Michael; Pedersen, Claus Lunde.

  2010. Poster session præsenteret ved 2010 Duke-UAM Conference On Biofiltration For Air Pollution Control, Washington DC, USA.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 348. Udgivet

  Dynamics of mineral N, water-soluble carbon and potential nitrification in band-steamed arable soil. / Elsgaard, Lars.

  I: Biology and Fertility of Soils, Bind 46, Nr. 8, 2010, s. 883-889.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 349. Udgivet

  Effect of soil warming and rainfall patterns on soil N cycling in Northern Europe. / Patil, Ravi; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 139, Nr. 1-2, 2010, s. 195-205.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 350. Udgivet

  Effect of ventilation control strategies, pen partition and slurry pit location on ammonia emission in a model pig house. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang.

  AgEng 2010 - Book of Abstracts. 2010. s. 44-44.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 351. Udgivet

  Effect of ventilation control strategies, pen partition and slurry pit location on ammonia emission in a model pig house. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang.

  2010. Paper præsenteret ved AgEng 2010 - Towards Environmental Technologies, Clermont-Ferrand, Frankrig.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 352. Udgivet

  Effects of CO2 gas as leaks from geological storage sites on agro-ecosystems. / Patil, Ravi; Colls, Jeremy J; Steven, Michael D.

  I: Energy, Bind 35, Nr. 12, 2010, s. 4587-4591.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 353. Udgivet

  Effects of a partial pit ventilation system on indoor air quality and ammonia emission from a fattening pig room. / Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang; Kai, Peter; Bjerg, Bjarne.

  I: Biosystems Engineering, Bind 105, Nr. 3, 2010, s. 279-287.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 354. Udgivet

  Effects of airflow on odorant emissions in a model pig house - A laboratory study using PTR-MS. / Saha, Chayan Kumer; Feilberg, Anders; Zhang, Guo-Qiang; Adamsen, Anders Peter S.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye high-tech forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning (Opening of new research facilties), Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 355. Udgivet

  Effects of air Exchange, Temperature and slurry management on odorant Emissions from pig Production units and slurry tanks studied by Proton-Transfer-Reaction mass spectometry (PTR-MS). / Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter S.; Liu, Dezhao; Hansen, Michael Jørgen; Bildsøe, Pernille.

  2010. Paper præsenteret ved World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Québec City, Canada.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 356. Udgivet

  Effects of band-steaming on microbial activity and abundance in organic farming soil. / Elsgaard, Lars; Jørgensen, Martin Heide; Elmholt, Susanne.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 137, Nr. 3-4, 2010, s. 223-230.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 357. Udgivet

  Effects of slurry pre-treatment and application technique on short-term N2O emmissions as determind by a new non-linear approach. / Thomsen, Ingrid K; Pedersen, Asger R; Nyord, Tavs; Petersen, Søren O.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 136, Nr. 3-4, 2010, s. 227-235.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 358. Udgivet

  Effects of spatio-temporal heterogeneity on modelling and upscaling agricultural N-losses and greenhouse gas emissions in European landscapes. / Dalgaard, Tommy; Dragosits, U; Hutchings, Nicholas John; Olesen, Jørgen E; Happe, K; Drouet, J L; Cellier, P.

  2010. Abstract fra NitroEurope Open Science Conference, Solothurn, Schweiz.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 359. Udgivet

  Eine neue Internetplattform zur Verbreitung aktuellen Wissens zur integrierten Krankheitsbekämpfung in Winterweizen in Europa. / Jørgensen, Lise Nistrup; Hovmøller, Mogens Støvring; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Clark, Bill; Bayles, Rosemary; Rodemann, Bernd; Jahn, Marga; Flath, Kerstin; Goral, Tomasz; Czembor, Jerzy; du Cheyron, Philipe; Maumene, Claude; de Pope, Claude; Nielsen, Ghita C.

  2010. Poster session præsenteret ved Deutsche Pflanzenschutztagung, Tyskland.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 360. Udgivet
 361. Udgivet

  Emissions of nitrous oxide from arable organic and conventional cropping systems on two soil types. / Chirinda, Ngoni; Carter, Mette Sustmann; Alberg, Kristian R; Ambus, Per; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy; Petersen, Søren O.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 136, Nr. 3-4, 2010, s. 199-208.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 362. Udgivet

  Emissions of sulfur-containing odorants, ammonia, and methane from pig slurry : Effects of dietary methionine and benzoic acid. / Eriksen, Jørgen; Adamsen, Anders Peter S.; Nørgaard, Jan Værum; Poulsen, Hanne Damgaard; Jensen, Bent Borg; Petersen, Søren O.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 39, 2010, s. 1097-1107.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 363. Udgivet

  Energieffektiv styringsvenlig staldventilator-unit. / Andersen, H; Svendsen, P; Nicolaisen, C G; Strøm, Jan Søberg; Sørensen, K; Götke, C; Sørensen, L C; Morsing, S.

  Teknologisk Institut, 2010. 59 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 364. Udgivet

  Environmental fate of manure-borne estrogens and pathogens applied to agricultural land : Effect of slurry separation. / Amin, Mostofa; Forslund, Anita; Bech, Tina Bundgaard; Petersen, Søren O; Lægdsmand, Mette.

  2010. Paper præsenteret ved ASA, CSSA & SSSA 2010 International Annual Meetings, Long Beach, California, USA.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 365. Udgivet

  Epidemics and control of late blight in 2009 in European countries. / Hansen, Jens Grønbech.

  2010. Abstract fra EuroBlight, Arras, Frankrig.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 366. Udgivet

  EuroBlight tool for the comparison of late blight sub-models - Status and perspectives. / Hansen, Jens Grønbech; Kessel, G; Narstad, R; Schepers, H; Nielsen, Bent J; Lassen, Poul.

  I: PPO-Special Report, Nr. 14, 2010, s. 67-74.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 367. Udgivet

  EuroWheat.org - A Support to Integrated Disease Management in Wheat. / Jørgensen, Lise Nistrup; Hovmøller, Mogens Støvring; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Clark, Bill; Bayles, Rosemary; Rodemann, Bernd; Jahn, Margot; Flath, Kerstin; Goral, Tomasz; Czembor, Jerzy; du Cheyron, Philippe; Maumene, Claude; de Pope, Claude; Nielsen, Ghita C.

  I: Outlooks on Pest Management (Print), Bind 21, Nr. 4, 2010, s. 173-176.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 368. Udgivet

  EuroWheat.org: a new research-based website supporting integrated disease management in wheat. / Jørgensen, Lise Nistrup; Hovmøller, Mogens Støvring; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Clark, Bill; Bayles, Rosemary; Rodemann, Bernd; Jahn, Margot; Flath, Kerstin; Goral, Tomasz; Czembor, Jerzy; du Cheyron, Philippe; Maumene, Claude; de Pope, Claude; Nielsen, Ghita C.

  I: From Science to Field - Wheat Case Study Guide, Nr. 3, 2010, s. 1-4.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 369. Udgivet

  Eurowheat - Information on Mycosphaerella graminicola in an European perspective. / Jørgensen, Lise Nistrup; Houmøller, Mogens Støvring; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Clark, Bill; Bayles, Rosemary; Rodemann, Bernd; Jahn, Margot; Flath, Kerstin; Goral, Tomasz; Czembor, Jerzy ; du Cheyron, Philippe; Maumene, Claude; de Pope, Claude; Bán, Rita; Nielsen, Ghita C; Berg, Gunilla.

  EPPO Workshop on Azole fungicides and Septoria leaf blotch control - summaries of presentations and posters. 2010. s. 35.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 370. Udgivet

  Eurowheat - Supporting IPM in wheat, including information on Fusarium head blight. / Jørgensen, Lise Nistrup; Hansen, Jens Grønbech; Bayles, R; Rodemann, B; Goral, T; Cheyron, P.

  Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy, Pathogenicity and Host Resistance. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzikov, 2010. s. 323.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 371. Udgivet

  Experience with MoVeTracker for optimization of maize and grass harvest. / Jensen, Allan Leck; Pesonen, Liisa.

  Proceedings of Nordunet Agro Seminar on Mobile internet services for online support of agricultural machinery: Internal report Agricultural Science. Bind 28 2010. s. 46-71.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 372. Udgivet

  Experimental and Numerical Study on Effects of Airflow and Aqueous Ammonium Solution Temperature on Ammonia Mass Transfer Coefficient. / Rong, Li; Nielsen, Peter V; Zhang, Guo-Qiang.

  I: Journal of the Air and Waste Management Association, Bind 60, 2010, s. 419-428.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 373. Udgivet

  Extreme thermophilic pre-treatment of manures for improved biogas production. / Ward, Alastair James; Møller, Henrik Bjarne; Raju, Chitra Sangaraju.

  2010. Paper præsenteret ved Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 374. Udgivet

  Extreme thermophilic pre-treatment of manures for improved biogas production. / Ward, Alastair James; Møller, Henrik Bjarne; Raju, Chitra Sangaraju.

  2010. Poster session præsenteret ved Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 375. Udgivet

  Flocculation mechanism at solid-liquid separation of animal slurry. / Hjorth, Maibritt.

  2010. Poster session præsenteret ved LIFE Conference/Expert Meeting 2010. Manure management: Innovative management and environmental improvement, Zaragoza, Spanien.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 376. Udgivet

  Food Security : Focus on Agriculture. / Porter, John Roy; Challinor, Andrew; Ewert, F; Fallon, Pete; Fischer, T; Gregory, P; van Ittersum, Martin K; Olesen, Jørgen E; Moore, K J; Rosenzweig, Cynthia; Smith, Pete.

  I: Science, Bind 328, Nr. 5975, 2010, s. 172-173.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisLetterForskningpeer review

 377. Udgivet

  Forbud mod gødskning og jordbearbejdning i perioden fra høst til 1. april. / Rubæk, Gitte Holton; Kjærgaard, Charlotte; Jørgensen, Uffe; Jacobsen, Brian H.

  I: Fosfor og Virkemidler, Bind 1, Nr. A5, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 378. Udgivet

  Future farm management information system. / Sørensen, Claus Aage Grøn; Fountas, S; Nash, E; Pesonen, L; Bochtis, Dionysis; Bildsøe, Pernille; Pedersen, S M; Basso, B; Blackmore, S B.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning (Opening of new research facilities), Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 379. Udgivet

  Future farm management information system. / Sørensen, Claus Aage Grøn; Fountas, S; Nash, E; Pesonen, L; Bochtis, Dionysis; Bildsøe, Pernille; Pedersen, S M; Basso, B; Blackmore, S B.

  2010. Poster session præsenteret ved Netværksmøde om IT i landbruget, Foulum, .

  Publikation: KonferencebidragPosterRådgivning

 380. Udgivet

  Fødevarer fra kvægproduktionen er "jaget vildt" i klimadebatten. / Therkildsen, Margrethe.

  I: Ny KvægForskning, Bind 8, Nr. 1, 2010, s. 2-3.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 381. Udgivet

  Fødevarer fra kvægproduktionen er "jaget vildt" i klimadebatten. / Therkildsen, Margrethe.

  I: Kalveproducenten, Nr. 2, 2010, s. 14-15.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 382. Udgivet

  Fødevarernes andel af klimabelastningen. / Olesen, Jørgen E.

  Vores mad og det globale klima: Etik til en varmere klode. Etisk Råd, 2010. s. 21-32.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportFormidling

 383. Udgivet

  Fødevarernes klimabelastning. / Hermansen, John Erik; Mogensen, Lisbeth.

  I: Kartoffelproduktion, Bind 36, Nr. 1, 2010, s. 22-23.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 384. Udgivet

  Global Cereal Rust Monitoring System - New Tools for Old Diseases. / Hodson, David; Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Hovmøller, Mogens Støvring; Arista, Juan; Nazari, Kumarse; Park, Robert.

  2010. Abstract fra 8th International Wheat Conference (IWC), St. Petersburg, Rusland.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 385. Udgivet

  Greenhouse gas (GHG) emission from bioenergy production on fen peat soils : Focus on net CO2 exchange in the soil-plant-atmosphere system. / Kandel, Tanka Prasad.

  1st International Conference and Exploratory Workshop on Soil Architecture and Physico-Chemical Functions "CESAR". Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 163-163.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 386. Udgivet

  Greenhouse gas emisssions from Danish agriculture 2050. / Dalgaard, Tommy; Hermansen, John Erik; Petersen, Søren O; Petersen, Bjørn Molt; Kristensen, Troels; Hutchings, Nicholas John; Olesen, Jørgen E.

  2010. Abstract fra NitroEurope Open Science Conference, Solothurn, Schweiz.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 387. Udgivet

  Growth and yield response of winter wheat to soil warming and rainfall patterns. / Patil, Ravi; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy.

  I: Journal of Agricultural Science, Bind 148, Nr. 5, 2010, s. 553-566.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 388. Udgivet

  Grøn mad - klimavenlig mad. / Edelenbos, Merete.

  I: moMentum, Nr. 3, 2010, s. 24-26.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 389. Udgivet

  Hvor meget biomasse er der til rådighed til bioenergi i Europa? / Jørgensen, Uffe.

  2010.

  Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

 390. Udgivet

  Hvordan var klimaet i 2009? / Sørensen, Birgit; Lindhard Pedersen, Hanne.

  I: Vinpressen, Nr. 1+2, 2010, s. 4-5.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 391. Udgivet

  Hydrothermal vents in Lake Tanganyika harbor spore-forming thermophiles with extremely rapid growth. / Elsgaard, Lars; Prieur, Daniel.

  I: Journal of Great Lakes Research, Bind 37, Nr. 1, 2010, s. 203-206.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 392. Udgivet

  Injection of animal slurry to winter cereals - effects on emissions of odour, ammonia, and crop yield. / Hansen, M N ; Nyord, Tavs; Birkmose, T.

  2010. Abstract fra Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 393. Udgivet

  Klima og Mad. / Olesen, Jørgen E.

  Bedre mad. Kokkenes klimakogebog. red. / S Gudmundsen-Holmgreen. 2010. s. 13-21.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 394. Udgivet

  Klima og landbrug. / Olesen, Jørgen E.

  3 udg. Naturhistorisk Museum, 2010.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

 395. Udgivet

  Klimabelastningen ved produktion af oksekød. / Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik.

  I: Landbrugsinfo, Nr. 2072, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 396. Udgivet

  Klimaændringers betydning for afgrødeproduktionen i Europa. / Olesen, Jørgen E.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 146-147.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 397. Udgivet
 398. Udgivet

  Leaching and distribution of tetracycline resistant bacteria from injected manure at a field scale experiment. / Bech, Tina Bundgaard; Amin, Mostofa; Lægdsmand, Mette; Petersen, Søren O; Olsen, Preben; Kjær, Jeanne; Jacobsen, C S.

  I: American Society for Microbiology. Abstracts of the General Meeting, Bind 1, Nr. 110, 2010, s. 944-944.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceabstrakt i tidsskriftForskning

 399. Udgivet

  Leaching of mineral N and E. coli from slurry applied to intact soil columns as affected by slurry type and application method. / Amin, Mostofa; Lægdsmand, Mette.

  1st International Conference and Exploratory Workshop on Soil Architecture and Physico-Chemical Functions "CESAR". Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 25-28.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 400. Udgivet

  Management effects on European cropland respiration. / Eugster, W.; Moffat, A.; Ceschia, E.; Aubinet, M.; Ammann, C.; Osborne, B.; Davis, P.A.; Smith, P.; Jacobs, C.; Moors, E.; Le Dantec, V.; Béziat, P.; Saunders, M.; Jans, W.; Grünwald, T.; Rebmann, C.; Kutsch, W.; Czerny, R.; Janous, D.; Moureaux, C.; Dufranne, D.; Carrara, A.; Magliulo, E.; di Tommasi, P.; Olesen, Jørgen E; Schelde, Kirsten; Olioso, A.; Bernhofer, C.; Cellier, P.; Larmanou, E.; Loubet, B.; Wattenbach, M.; Marloie, O.; Sanz, M.J.; Søgaard, Henrik; Buchmann, N.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 139, Nr. 3, 2010, s. 346-362.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 401. Udgivet

  Management of agricultural nitrogen losses in European landscapes : An ecosystem modelling case study. / Dalgaard, Tommy; Hutchings, Nicholas John; Kjeldsen, Chris.

  Modelling for environment's sake: Proceedings of the fifth biennial conference of the International Environmental Modelling and Software Society. Bind 1 International Environmental Modelling and Software Society, 2010. s. 650-657.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

 402. Udgivet

  Measurement of potential methane oxidation and analyses of microbial community structure using DGGE in livestock slurry surface crusts. / Duan, Yun-Feng (Kevin); Petersen, Søren O; Boon, N; Elsgaard, Lars.

  2010. Poster session præsenteret ved Greenhouse Gases and Animal Agriculture 2010, Banff, Canada.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 403. Udgivet

  MoVeTracker. / Jensen, Allan Leck; Hammarberg, Jerker; Dobers, Raphael.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye high-tech forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning, Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 404. Udgivet

  Mobile internet services for online support of agricultural machinery : Proceedings of NORDUNET Agro Seminar 10th and 11th June 2010 in Helsinki and Vihti, Finland. / Jensen, Allan Leck (Redaktør); Pesonen, Liisa.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. 151 s. (Intern rapport - Markbrug; Nr. 28).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 405. Udgivet

  Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde : Delrapport 2. Metode til at karakterisere varme- og køleudvekslingen mellem gulvelement og grisekrop. / Strøm, Jan Søberg; Kristensen, Jens Kristian; Ravn, Peter.

  Foulum : Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. 16 s. (DJF Intern rapport; Nr. Husdyrbrug nr. 26).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 406. Udgivet

  Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde : Delrapport 3. Termisk karakterisering af kølet gulvelement i slagtesvinestald. / Strøm, Jan Søberg; Kai, Peter; Kristensen, Jens Kristian; Larsen, H.

  Foulum : Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. 15 s. (DJF Intern rapport; Nr. Husdyrbrug nr. 25).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 407. Udgivet
 408. Udgivet

  Molecular diversity of Phytophthora infestans populations at local and regional scales. / Cooke, David; Leers, Alison; Hansen, Jens Grønbech; Birch, Paul.

  The Royal Netherlands Society of Plant Pathology conference. 2010.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 409. Udgivet

  Muligheder for at reducere lugtgener efter udbringning af gylle. / Feilberg, Anders.

  2010. Paper præsenteret ved Plantekongres 2010 - produktion, miljø og natur, Herning Kongrescenter, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

 410. Udgivet

  Multitracer and filter-separated half-cell method for measuring solute diffusion in undisturbed soil. / Lægdsmand, Mette; Møldrup, Per; Schjønning, Per.

  I: Soil Science Society of America Journal, Bind 74, Nr. 4, 2010, s. 1084-1091.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 411. Udgivet

  Nitrous Oxide Emissions and Controls as Influenced by Tillage and Crop Residue Management Systems. / Mutegi, James; Munkholm, Lars Juhl; Petersen, Bjørn Molt; Hansen, Elly Møller; Petersen, Søren O.

  I: NJF Report, Nr. 1, 2010, s. 67-67.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceabstrakt i tidsskriftForskning

 412. Udgivet

  Nitrous oxide emissions and controls as influenced by tillage and crop residue management strategy. / Mutegi, James; Munkholm, Lars Juhl; Petersen, Bjørn Molt; Hansen, Elly Møller; Petersen, Søren O.

  I: Soil Biology & Biochemistry, Bind 42, Nr. 10, 2010, s. 1701-1711.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 413. Udgivet

  Nitrous oxide hotspots and hot moments in soil. / Markfoged, R; Nielsen, L P; Nyord, Tavs; Ottosen, L D M; Revsbech, N P.

  2010. Abstract fra Enzymology and Ecology of the Nitrogen Cycle, Birmingham, Storbritannien.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 414. Udgivet
 415. Udgivet

  Odorant Emissions from Intensive Pig Production Measured by Online Proton-Transfer-Reaction Mass Spectrometry. / Feilberg, Anders; Liu, Dezhao; Adamsen, Anders Peter; Hansen, Michael Jørgen; Jonassen, K E N.

  I: Environmental Science & Technology (Washington), Bind 44, Nr. 15, 2010, s. 5894–5900.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 416. Udgivet

  Odour emissions following land spreading of animal slurry assessed by proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS). / Feilberg, Anders; Dorno, Nadia; Nyord, Tavs.

  NOSE2010: International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control. Bind 23 1. udg. AIDIC, 2010. (Chemical engineering transactions, Bind 23).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

 417. Udgivet

  Ophør med omdrift på højbundsjord (braklægning). / Rubæk, Gitte Holton; Jørgensen, Uffe; Hasler, Berit.

  I: Fosfor og Virkemidler, Bind 1, Nr. B1, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 418. Udgivet

  Optimal Control of Natural Ventilaton in Livestock Building. / Xiong, Shen; Wu, Wentao; Saha, Chayan Kumer; Zhang, Guo-Qiang; Bjerg, B.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye high-tech forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning (Opening of new research facilities), Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 419. Udgivet

  Oversigt of høstudstyr og de vigtigste fokuspunkter. / Kjeldsen, Jens Bonderup.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 234-235.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 420. Udgivet

  Oversigt over høstudstyr og de vigtigste fokuspunkter. / Kjeldsen, Jens Bonderup.

  Energipil - produktion, miljø, økonomi. Vestjysk landboforening, 2010. s. 15-16.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportFormidling

 421. Udgivet

  Pathotype tracker. / Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul; Hovmøller, Mogens Støvring.

  2010, Internetapplication.

  Publikation: AndetAndet bidragForskning

 422. Udgivet

  Pils miljøpåvirkning i forhold til konventionelle afgrøder. / Jørgensen, Uffe.

  Energipil - produktion, miljø, økonomi. Vestjysk landboforening, 2010. s. 20-26.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportFormidling

 423. Udgivet

  Quantifying the effect of interactions between disease control, nitrogen supply and land use change on the greenhouse gas emissions associated with wheat production. / Berry, P M; Kindred, D R; Olesen, Jørgen E; Jørgensen, Lise Nistrup; Paveley, N D.

  I: Plant Pathology, Bind 59, Nr. 4, 2010, s. 753-763.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 424. Udgivet

  Redistribution of contaminants from pig slurry after direct injection into soil. / Amin, Mostofa; Bech, T B; Forslund, A; Petersen, Søren O; Lægdsmand, Mette.

  International Conference on Agricultural Engineering - AgEng 2010: towards environmental technologies, Clermont-Ferrand, France, 6-8 September 2010. 2010. s. 41-41.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 425. Udgivet

  Reduce Emission by Applying Pit Exhaust in Naturally Ventilated Livestock Production Buildings : Feasibility Studies Based on Wind Tunnel Investigations. / Wu, Wentao; Kai, Peter; Zhang, Guo-Qiang.

  XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), Book of Abstracts. 2010. s. 133.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 426. Udgivet

  Report of subgroup epidemiology and decision support systems. / Kessel, Geert J T; Hansen, Jens Grønbech.

  I: PPO-Special Report, Nr. 14, 2010, s. 159-160.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 427. Udgivet

  SKOV udsugningsenhed type DA 600-LPC : Teknisk rapport 001. / Strøm, Jan Søberg.

  DJF Teknisk rapport, 2010. 14 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 428. Udgivet

  Searching the critical soil organic carbon treshold for satisfactory tilth conditions - test of the Dexter clay:carbon hypothesis. / Schjønning, Per; de Jonge, Lis Wollesen; Møldrup, Per; Christensen, Bent Tolstrup; Olesen, Jørgen E.

  1st International Conference and Exploratory Workshop on Soil Architecture and Physico-Chemical Functions "CESAR". Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 341-346.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 429. Udgivet

  Significance and types of energy crops in the Nordic countries. / Nesheim, L; Jørgensen, Uffe.

  Modelling of biomass utilisation for energy purpose. red. / Anna Grzybek. Bind 5 6. udg. Bioforsk, 2010. s. 7-14.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 430. Udgivet

  Simulation of nitrogen leaching from a fertigated crop rotation in a Mediterranean climate using the EU-Rotate_N and Hydrus-2D models. / Doltra, Jordi; Nuñoz, P.

  I: Agricultural Water Management, Bind 97, Nr. 2, 2010, s. 277-285.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 431. Udgivet

  Skovrejsning på landbrugsjord på højbund. / Rubæk, Gitte Holton; Jørgensen, Uffe; Gundersen, Per; Hasler, Berit.

  I: Fosfor og Virkemidler, Bind 1, Nr. B2, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 432. Udgivet

  Soil and plant nitrogen dynamics of a tomato crop under different fertilization strategies. / Doltra, Jordi; Muñoz, P; Antón, A; Ariño, J.

  I: Acta Horticulturae, Bind 852, 2010, s. 241-248.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskningpeer review

 433. Udgivet

  Soil properties, crop production and greenhouse gas emissions in organic and conventional cropping systems. / Chirinda, Ngonidzashe; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy; Schjønning, Per.

  I: Agriculture, Ecosystems & Environment, Bind 139, Nr. 4, 2010, s. 584-594.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 434. Udgivet

  Solute and water flow at the soil/root interface interferes with water uptake by decreasing apparent root hydraulic conductivity in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). / Razzaghi, Fatemeh; Ahmadi, Seyed Hamid; Adolf, Verena Isabelle; Jensen, Christian Richardt; Jacobsen, Sven-Erik; Andersen, Mathias Neumann.

  1st International Conference and Exploratory Workshop on Soil Architecture and Physico-Chemical Functions "CESAR". Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 311-316.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 435. Udgivet

  Stability of volatile reduced sulphur compounds in the dilution system of an olfactometer. / Hansen, Michael Jørgen; Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter S.

  NOSE2010: International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control. red. / Renato Del Rosso. Bind 23 1. udg. AIDIC, 2010. (Chemical Engineering Transactions Vol. 23).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

 436. Udgivet

  Synergies between mitigation of, and adaptation to, climate change in agriculture. / Smith, P; Olesen, Jørgen E.

  I: Journal of Agricultural Science, Bind 148, 2010, s. 543-552.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 437. Udgivet

  Særligt pesticidfølsomme lerområder : Datagrundlag og mulige veje mod zonering. / Gravesen, Peter (Redaktør); Rosenberg, Per (Redaktør); Nilsson, Bertel; Iversen, Bo Vangsø; Nygaard, Erik; Klint, Knud Erik; Greve, Mogens Humlekrog; Jacobsen, Ole S.; Jacobsen, Peter Roll; van der Keur, Peter; Torp, Søren Bent; Ernstsen, Vibeke; Brüsch, Walther.

  København : Klima- og Energiministeriet, 2010.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 438. Udgivet

  Teknik til nedfældning af gylle i voksende kornafgrøder. / Nyord, Tavs.

  2010. Paper præsenteret ved Plantekongres 2010, Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

 439. Udgivet

  The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme : Monitoring results May 1999-June 2009. / Rosenbom, Annette Elisabeth; Brüsch, Walter Michael; Juhler, Rene K.; Ernstsen, Vibeke; Gudmundsson, Lasse; Kjær, Jeanne; Plauborg, Finn; Grant, Ruth; Nyegaard, Per; Olsen, Preben.

  København : Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, 2010. 129 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 440. Udgivet

  The development and control of Late Blight (Phytophthora infestans) in Europe in 2009. / Hansen, Jens Grønbech; Anderson, Bjorn; Bain, Ruairidh; Lees, Alison; Bugiano, Riccardo ; Ritchie, Faye; Bucena, Linda; Kildea, Steven ; Cooke, Louise; Dubois, Ludovic; Filippov, Alexey; Hannukkala, Asko; Hausladen, Hans ; Hausvater, Ervin; Heldak, Jan; Hermansen, Arne; Narstad, Ragnhild; Kapsa, Jozefa; Koppel, Mati; Musa, Tomke; Ronis, Antanas; Schepers, Huub; Vogelaar, Kees; Vanhaverbeke, Pieter.

  I: PPO-Special Report, Nr. 14, 2010, s. 17-34.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 441. Udgivet

  The effect of wind tunnel heights on aerodynamic characteristics and ammonia mass transfer process. / Saha, Chayan Kumer; Wu, Wentao; Zhang, Guo-Qiang; Bjerg, B; Rong, L; Xiong, Shen.

  2010. Poster session præsenteret ved Indvielse af nye high-tech forskningsfaciliteter til jordbrugsforskning (Opening of new research facilities), Foulum, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 442. Udgivet

  Time Delay for Aerial Ammonia Concentration Measurements in Livestock Buildings. / Rom, Hans Benny; Zhang, Guo-Qiang.

  I: Sensors, Bind 10, Nr. 5, 2010, s. 4634-4642.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 443. Udgivet

  Transport and Distribution of Salmonella enterica Serovar Typhimurium in Loamy and Sandy Soil Monoliths with Applied Liquid Manure. / Bech, Tina B; Johnsen, Kaare; Dalsgaard, Anders; Lægdsmand, Mette; Jacobsen, Ole Hørbye; Jacobsen, Carsten Suhr.

  I: Applied and Environmental Microbiology, Bind 76, Nr. 3, 2010, s. 710-714.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 444. Udgivet

  Udbytte af pil fra 15 års forsøg. / Lærke, Poul Erik; Jørgensen, Uffe; Kjeldsen, Jens Bonderup.

  Plantekongres 2010: Sammendrag af indlæg. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 232-233.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 445. Udgivet

  Udyrkede bræmmer og randzoner langs vandløb og søer. / Kronvang, Brian; Ejrnæs, Rasmus; Schou, Jesper S.; Jørgensen, Uffe; Børgesen, Christen Duus.

  I: Fosfor og Virkemidler, Bind 1, Nr. B3, 2010.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 446. Udgivet

  Uncertainty Analysis of Using CO2 Production Models by Cows to Determine Ventilation Rate in Naturally Ventilated Buildings. / Zhang, Guo-Qiang; Pedersen, Søren; Kai, Peter.

  XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), Book of Abstracts. 2010. s. 133.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 447. Udgivet

  Uncertainty Analysis of Using CO2 Production Models by Cows to Determine Ventilation Rate in Naturally Ventilated Buildings. / Zhang, Guo-Qiang; Pedersen, Søren; Kai, Peter.

  2010. Paper præsenteret ved World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), Sustainable biosystems through engineering, Quebec, Canada.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 448. Udgivet

  Use of Gas Concentration Data for Estimation of Methane and Ammonia Emission from Naturally Ventilated Livestock Buildings. / Bjerg, B; Zhang, Guo-Qiang; Madsen, J; Rom, Hans Benny.

   XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), Book of Abstracts. 2010. s. 171.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 449. Udgivet

  Using near infrared spectroscopy to predict acetic and propionic acids in biogas processes utilizing different feedstocks. / Ward, Alastair James; Raju, Chitra Sangaraju; Møller, Henrik Bjarne.

  2010. Abstract fra Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 450. Udgivet

  Using near infrared spectroscopy to predict acetic and propionic acids in biogas processes utilizing different feedstocks. / Ward, Alastair James; Møller, Henrik Bjarne; Raju, Chitra Sangaraju.

  2010. Paper præsenteret ved Ramiran 2010 - Treatment and use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 451. Udgivet

  Valg af tekniske løsninger, når målet også er optimering af energipotentialet. / Hjorth, Maibritt.

  2010. Paper præsenteret ved Plantekongres 2010 - produktion, miljø og natur, Herning Kongrescenter, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

 452. Udgivet

  Wet soil N2O production and emission is controlled by surface to volume dynamics. / Markfoged, Rikke; Nielsen, Lars Peter; Nyord, Tavs; Ottosen, Lars Ditlev Mørck; Revsbech, Niels Peter.

  2010. Poster session præsenteret ved 13th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-13), Seattle, USA.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 453. Udgivet

  What controls the diffusivity of solutes in intact soil? / Lægdsmand, Mette; Schjønning, Per; Møldrup, Per.

  1st International Conference and Exploratory Workshop on Soil Architecture and Physico-Chemical Functions "CESAR". Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 209-212.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 454. Udgivet

  Why do we need more biomass, how can we produce it sustainably, and what are the ideals traits of a bioenergy crop? / Jørgensen, Uffe.

  Plant Biotech Denmark: Annual meeting 2010. 2010. s. 27-27.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 455. Udgivet

  Årsager til udbyttestagnation i dansk vinterhvede. / Olesen, Jørgen E; Petersen, Jens; Haastrup, Morten; Knudsen, Leif.

  Ikke angivet. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2010. s. 114-115.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 456. 2009
 457. Udgivet

  Effekten af økologisk driftsmetoder på ler-dispergering i kulstof-udpinte jorde. / Schjønning, Per; de Jonge, Lis Wollesen; Olesen, Jørgen E; Greve, Mogens Humlekrog.

  I: ICROFS nyt, Nr. 4, 01.12.2009, s. 5-7.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 458. Udgivet

  Kvælstofdynamik i økologisk sædskifte. / Petersen, Søren O; Brozyna, Michal Adam.

  I: ICROFS nyt, Nr. 4, 01.12.2009, s. 8-9.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 459. Udgivet

  Nitrogen dynamics in organic crop rotations. / Petersen, Søren O; Brozyna, Michal Adam.

  I: ICROFS News, Nr. 4, 01.12.2009, s. 6-7.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 460. Udgivet

  Organic farming effects on clay dispersion in carbon-exhausted soils. / Schjønning, Per; de Jonge, Lis Wollesen; Olesen, Jørgen E; Greve, Mogens Humlekrog.

  I: ICROFS News, Nr. 4, 01.12.2009, s. 8-10.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 461. Udgivet

  Vores forbrug af fødevare har stor betydning for klimaet. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hermansen, John Erik.

  I: Grøn Hverdag, Nr. 4, 01.12.2009, s. 20-22.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 462. Udgivet

  Biomasse kan kun dække 20% af energibehovet - hvad gør vi? / Henningsen, Jørgen; Olesen, Jørgen E.

  I: Ingenioeren, 27.11.2009.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 463. Udgivet

  Klima, vand og jord. / Olesen, Jørgen E; Obel Sonnenborg, Torben; Jeppesen, Erik.

  I: Vand og Jord, Bind 16, Nr. 4, 04.11.2009, s. 122.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 464. Udgivet

  Klimavenligt og klimatilpasset landbrug. / Olesen, Jørgen E.

  I: Vand og Jord, Bind 16, Nr. 4, 04.11.2009, s. 149-152.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 465. Udgivet

  Landbrugets arealanvendelse i et varmere klima. / Schelde, Kirsten; Børgesen, Christen Duus; Olesen, Jørgen E.

  I: Vand og Jord, Bind 16, Nr. 4, 04.11.2009, s. 140-144.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 466. Udgivet

  Landbrugets næringsstoftab under klimaændringer. / Børgesen, Christen Duus; Heckrath, Goswin; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E; Andersen, Hans Estrup.

  I: Vand og Jord, Bind 16, Nr. 4, 04.11.2009, s. 145-148.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 467. Udgivet

  Landbrugets og fødevareproduktionens klimapåvirkning. / Hermansen, John Erik; Olesen, Jørgen E.

  I: Vand og Jord, Bind 16, Nr. 4, 04.11.2009, s. 137-139.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 468. Udgivet

  Skinger og skæv klimareportage. / Olesen, Jørgen E.

  I: Jyllands-Posten, 12.09.2009, s. 20-20.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 469. Udgivet

  Tør vi løbe risikoen? / Olesen, Jørgen E.

  I: Jyllands-Posten, 26.08.2009.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - KronikFormidling

 470. Udgivet

  Sådan kan økologisk planteavl sænke udledningen af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E.

  I: LandbrugsAvisen, 05.06.2009, s. 20-20.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 471. Udgivet

  Forskere mistænkes - og journalisten digter. / Dubgaard, Alex; Olesen, Jørgen E.

  I: Politiken, 18.03.2009, s. 9-9.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 472. Udgivet

  Humusbilanz leidet unter Strohabfuhr : Konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat im maritimen Klima Dänemarks. / Deike, Stephan; Melander, Bo.

  I: Landwirtschaft ohne Pflug, Nr. 1, 05.02.2009, s. 20-25.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 473. Udgivet

  Økonomisk optimering af foderrationen i relation til NorFor - behov og tilgange. / Østergaard, Søren.

  Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret påNorFor Plan. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009. s. 7-12.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportForskning

 474. Udgivet

  A Method for Estimating Mass-Transfer Coefficients in a Biofilter from Membrane Inlet Mass Spectrometer Data. / Nielsen, Anders Michael; Nielsen, Lars Peter; Feilberg, Anders; Christensen, Knud Villy.

  I: Air & Waste Management Association. Journal, Bind 59, Nr. 2, 2009, s. 155-162.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 475. Udgivet

  A comparison of nitrous oxide emissions from arable organic and conventional cropping systems. / Chirinda, Ngonidzashe; Olesen, Jørgen E; Petersen, Søren O; Porter, John Roy.

  2009. Poster session præsenteret ved Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 476. Udgivet

  A quantitative approach to developing more mechanistic gas exchange models for field grown potato : A new insight into chemical and hydraulic signalling. / Ahmadi, Seyed Hamid; Andersen, Mathias N; Poulsen, Rolf T; Plauborg, Finn; Hansen, Søren.

  I: Agricultural and Forest Meteorology, Bind 149, Nr. 9, 2009, s. 1541-1551.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 477. Udgivet

  A simplified modelling approach for quantifying tillage effects on soil carbon stocks. / Chatskikh, D; Hansen, S; Olesen, J E; Petersen, B M.

  I: European Journal of Soil Science, Bind 60, Nr. 6, 2009, s. 924-934.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 478. Udgivet

  Adaptation to climate change in developing countries. / Mertz, Ole; Halsnæs, Kirsten; Olesen, Jørgen E; Rasmussen, Kjeld.

  I: Environmental Management (New York), Bind 43, Nr. 5, 2009, s. 743-752.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 479. Udgivet

  Aggressiveness of Phytophthora infestans on detached potato leaflets in four Nordic countries. / Lehtinen, A; Andersson, B; Le, V H; Nærstad, R; Rastas, M; Ketoja, E; Hannukkala, A O; Hermansen, A; Nielsen, B J; Hansen, J G; Yuen, J.

  I: Plant Pathology, Bind 58, Nr. 4, 2009, s. 690-702.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 480. Udgivet

  Airflow characteristics at the surface of manure in a storagepit affected by ventilation rate, floor slat opening, and headspace height. / Ye, Z; Zhang, Guo-Qiang; Seo, I-H; Kai, Peter; Saha, Chayan Kumer; Wanga, C; Li, B.

  I: Biosystems Engineering, Bind 104, 2009, s. 97-105.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 481. Udgivet

  Ammonia Policy Context and Future Challenges. / Spranger, Till; Klimont, Zbigniew; Sponar, Michael; Raes, Caroline; Baker, Samantha M.H.; Sutton, Mark A.; Gillespie, Collin; Sim Tang, Y.; Andersen, Helle Vibeke; Ellermann, Thomas; Flechard, Chris; Hutchings, Nicholas John.

  Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environemtal impacts. Results of an expert workshop under the convention on longrange transboundary air pollution. red. / Mark Sutton; Stefan Reis; Samantha Baker. Springer Science+Business Media, 2009. s. 433-443.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 482. Udgivet

  Ammonia removal limited by inhibition of metabolism and growth : Part of Session 2: Biological processes in air filters. / Ottosen, L D M; Juhler, S; Guldberg, Lise Bonne; Nielsen, L P; Schramm, A; Feilberg, Anders; Revsbech, N P.

  Bilag til CEBONA International Workshop. 2009. s. 13.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 483. Udgivet

  Application of NIR in the measurement of quality parameters for biogas production - with focus on Danish meadow grasses. / Raju, Chitra Sangaraju; Ward, Alastair James; Møller, Henrik B.; Shetty, Nisha; Gislum, René.

  2009. Poster session præsenteret ved NJF Seminar: Agricultural application of NIRS and NIT, Slagelse, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 484. Udgivet

  Application of NIR in the measurement of quality parameters for biogas production - with focus on Danish meadows grasses. / Raju, Chitra Sangaraju; Ward, Alastair James; Møller, Henrik B.; Shetty, Nisha; Gislum, René.

  Ikke angivet. NJF, 2009. s. 42-42.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 485. Udgivet

  Artssammensætningen i græsmarken afgør mineralindholdet i afgrøden. / Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth; Sehested, Jakob.

  I: Ny KvægForskning, Bind 7, Nr. 3, 2009, s. 2-3.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 486. Udgivet

  Bemærkninger til udkast til forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder). / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 609282, 2009. 1 s., okt. 13, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 487. Udgivet

  Beregning af klimaaftryk for middagsretter til klimakogebog. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hermansen, John Erik.

  Nr. 609139, 2009. 19 s., okt. 02, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 488. Udgivet

  Beregning af klimaaftryk for middagsretter til klimakogebog. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hermansen, John Erik.

  Nr. 657434, 2009. 19 s., okt. 22, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 489. Udgivet

  Biogas af husdyrgødning som en klimaløsning. / Olesen, Jørgen E.

  Nr. 610852, 2009. 3 s., sep. 17, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 490. Udgivet

  Biogas potentials of meadow grasses with different harvesting regimes using rapid determination methods. / Raju, Chitra Sangaraju; Ward, Alastair James; Møller, Henrik B.; Nielsen, L.

  2009. Poster session præsenteret ved NJF seminar: Energy conversion from biomass production - EU-AgroBiogas, Viborg, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 491. Udgivet

  Biogas potentials of meadow grasses with different harvesting regimes using rapid determination methods. / Raju, Chitra Sangaraju; Ward, Alastair James; Møller, Henrik B.; Nielsen, L.

  Energy conversion from biomass production: - EU AgroBiogas. Bind 5 NJF, 2009. s. 47.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 492. Udgivet

  Biogaspotentiale i centrifugeret gylle. / Møller, Henrik B.; Nakakubo, Ryoh.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009. 7 s. (DJF Intern rapport; Nr. Husdyrbrug nr.18).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 493. Udgivet

  Brug slætprognosen og optimer dit udbytte og kvalitet i 1. slæt græs. / Søegaard, Karen; Nielsen, Karsten A.; Mikkelsen, Martin.

  I: Landbrugsinfo, Nr. 174, 2009.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 494. Udgivet

  CFD investigation of methods to measure emissions from natural ventilated livestock buildings. / Bjerg, B S; Zhang, Guo-Qiang.

  2009. Abstract fra The American Chemical Society National Meeting & Exposition, Washington, D.C., USA.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 495. Udgivet

  Capability of the ‘Ball-Berry' model for predicting stomatal conductance and water use efficiency of potato leaves under different irrigation regimes. / Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Christian Richardt.

  I: Scientia Horticulturae, Bind 122, Nr. 3, 2009, s. 346-354.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 496. Udgivet

  Carbon dioxide as tracer gas to determine ventilation rate in open cattlebuildings. / Pedersen, Søren; Zhang, Guo-Qiang.

  2009. Paper præsenteret ved CIGR Workshop Animal Housing in Hot Climates, Shenyang, Kina.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 497. Udgivet

  Central concepts in a 'SKOV' biological air filter model : Part of Session 3: Modeling and parameterization. / Nielsen, Anders Michael.

  Bilag til CEBONA International Workshop. 2009. s. 19.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 498. Udgivet

  Certification and best available techniques for animal farms. / Pedersen, Søren.

  2009 International Workshop of Agricultural Engineering. red. / R Wentau; T Subo; Q Junwei; W Liyan; H Junming. Shenyang Agricultural University, 2009. s. 1-15.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 499. Udgivet

  Characterization of odor released during handling of swine slurry : Part I. Relationship between odorants and perceived odor concentrations. / Blanes-Vidal, V; Hansen, M N; Adamsen, A P S; Feilberg, A; Petersen, S O; Jensen, B B.

  I: Atmospheric Environment, Bind 43, 2009, s. 2997-3005.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 500. Udgivet

  Characterization of odor released during handling of swine slurry : Part II. Effect of production type, storage and physicochemical characteristics of the slurry. / Blanes-Vidal, V; Hansen, M N; Adamsen, Anders Peter S.; Feilberg, A; Petersen, Søren O; Jensen, Bent Borg.

  I: Atmospheric Environment, Bind 43, 2009, s. 3006-3014.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 501. Udgivet

  Climate Change Effects on Runoff, Catchment Phosphorus Loading and Lake Ecological State, and Potential Adaptations. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Meerhoff, Mariana; Søndergaard, Martin; Hansen, Kristina M.; Andersen, Hans Estrup; Lauridsen, Torben Linding; Liboriussen, Lone; Beklioglu, Meryem; Özen, Arda; Olesen, Jørgen E.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 38, 2009, s. 1930-1941.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 502. Udgivet

  Climate change : Impacts on nitrate leaching from Danish agriculture. / Mejlhede, Peter; Jensen, Rikke; Grant, Ruth; Andersen, Hans Estrup.

  2009. Poster session præsenteret ved Beyond Kyoto - Addressing the challenges of climate change, Århus, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 503. Udgivet

  Climate change and soil nitrogen dynamics in winter wheat. / Patil, Ravi; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy.

  I: BOKU-Met Report, Nr. 17, 2009, s. 134-137.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 504. Udgivet

  Climate change and soil nitrogen dynamics in winter wheat. / Patil, Ravi; Lægdsmand, Mette; Olesen, Jørgen E; Porter, John Roy.

  2009. Poster session præsenteret ved International Symposium on Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture, Wien, Østrig.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 505. Udgivet

  Climate change on the late blight development and control in Denmark? / Hansen, Jens Grønbech; Nielsen, Bent J; Bødker, Lars.

  I: PPO-Special Report, Nr. 384, 2009, s. 107-114.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskning

 506. Udgivet

  Climate indices for the prediction of European agricultural production in 2020 and 2040. / MacKellar, Neil; Yang, S; Olesen, Jørgen E.

  I: IOP Conference Series: Earth and Environment Science, Nr. 2, 2009.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceabstrakt i tidsskriftForskning

 507. Udgivet

  Combined energy and feed production by thermophilic digestion of grass, maize and cattle manure. / Falconi, Sebastiano; Raju, Chitra Sangaraju; Møller, Henrik B.; Ward, Alastair James.

  2009. Poster session præsenteret ved Energy conversion from biomass production, Viborg, .

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 508. Udgivet

  Combined energy and feed production by thermophilic digestion of grass, maize and cattle manure. / Falconi, Sebastiano; Raju, Chitra Sangaraju; Møller, Henrik B.; Ward, Alastair James.

  Energy conversion from biomass production: EU - AgroBiogas. Bind 5 NJF, 2009. s. 66.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 509. Udgivet

  Comparative effects of partial root-zone drying and deficit irrigation on nitrogen uptake in potatoes (Solanum tuberosum L.). / Wang, Huiqun; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Christian Richardt.

  I: Irrigation Science, Bind 27, Nr. 6, 2009, s. 443-448.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 510. Udgivet

  Comparison of the performance of net radiation calculation models. / Kjærsgaard, Jeppe Hvelplund; Cuenca, R H; Martinez-Cob, A; Gavilán, P; Plauborg, Finn; Mollerup, Mikkel; Hansen, Søren.

  I: Theoretical and Applied Climatology, Bind 98, Nr. 1-2, 2009, s. 57-66.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 511. Udgivet

  Control of Ventilation and Environments in Livestock Buildings. / Zhang, Guo-Qiang.

  Ikke angivet. red. / R Wentao; T Subo; Q Junwei; W Liyan; H Junming. Shenyang Agricultural University, 2009. s. 29-38.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

 512. Udgivet

  Crop growth and two dimensional modeling of soil water transport in drip irrigated potatoes. / Plauborg, Finn; Iversen, Bo Vangsø; Mollerup, Mikkel; Abrahamsen, Per; Ahmadi, Seyed Hamid; Andersen, Mathias Neumann; Hansen, Søren.

  International Annual Meetings of the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America: Models and Model Processes. 2009.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferenceabstrakt i proceedingsForskning

 513. Udgivet

  Crop responses to climatic variability. / Schelde, Kirsten; Kristensen, Kristian; Olesen, Jørgen E.

  2009. Poster session præsenteret ved Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste