Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2017
 2. Udgivet
 3. Udgivet
 4. Udgivet
 5. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau. Revideret version. / Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000042, 2017. 16 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  GIS-model for de fastlagte kriterier for udmøntning af reglerne for økologisk biavl for 2017. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000227, 2017. 11 s., apr. 04, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet
 8. Udgivet

  Besvarelse - Opdatering af vejledende kort over arealer godkendt til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000076, 2017. 2 s., mar. 15, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet
 10. Udgivet

  Green biomass - protein production through biorefining. / Hermansen, John Erik; Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik; Manevski, Kiril; Boelt, Birte; Jensen, Søren Krogh; Weisbjerg, Martin Riis; Dalsgaard, Trine Kastrup; Danielsen, Marianne; Asp, Torben; Ambye-Jensen, Morten; Sørensen, Claus Aage Grøn; Jensen, Mikkel Vestby ; Gylling, Morten; Lindedam, Jane; Lübeck, Mette; Fog, Erik .

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 72 s. (DCA rapport; Nr. 93).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 11. Udgivet
 12. Udgivet
 13. Udgivet
 14. Udgivet
 15. 2016
 16. Udgivet
 17. Udgivet
 18. Udgivet

  Fælleseuropæiske virkemidler på klimaområdet. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 148801, 2016. 12 s., nov. 28, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. Udgivet
 20. Udgivet
 21. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede nellike FLO-40644-6. / Petersen, Karen Koefoed; Borg, Søren.

  Nr. 2248826, 2016. 2 s., sep. 22, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 22. Udgivet

  Yderligere kriterier og opdatering af tidligere levering ”Notat om GIS-analyser til økologisk biavl". / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 18 s., aug. 26, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet

  Faglig vurdering af SEGES rapport om klimaaftrykket fra dansk dyrket raps til biodiesel. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 2028598, 2016. 2 s., jun. 30, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 24. Udgivet

  Notat om GIS-analyser til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 7 s., jun. 13, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet

  Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik.

  Nr. 1641064, 2016. 4 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  Vedrørende udarbejdelse af tekst til dansk landeside på Global Research Alliance hjemmeside. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 640208, 2016. 3 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 27. Udgivet

  Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser. / Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1640637, 2016. 8 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet

  Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 1614927, 2016. 2 s., feb. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet
 30. Udgivet
 31. Udgivet
 32. Udgivet

  Green Biomass : Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016. 38 s. (DCA rapport; Nr. 073).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 33. 2015
 34. Udgivet

  Virkemidlers udbredelsespotentiale. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Børgesen, Christen Duus; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1566273, 2015. 9 s., nov. 27, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet

  Periodisering af effekten ved trinvis udfasning af normreduktionen. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 1563150, 2015. 5 s., nov. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet
 37. Udgivet

  Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion. / Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; H. Jacobsen, Brian.

  Nr. 1560327, 2015. 7 s., nov. 16, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 38. Udgivet
 39. Udgivet

  Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1553201, 2015. 9 s., nov. 10, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder. / Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1550098, 2015. 2 s., nov. 06, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet
 42. Udgivet

  Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1545368, 2015. 10 s., okt. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgasudledninger. / Olesen, Jørgen Eivind; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1514552, 2015. 3 s., sep. 18, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer. / Jensen, Poul Nordemann; Kronvang, Brian; Blicher-Mathiesen, Gitte; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1501779, 2015. 3 s., sep. 01, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet

  Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 36 s. (DCA rapport; Nr. 068).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 46. Udgivet

  Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse af afgasset biomasse. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 46 s. (DCA rapport; Nr. 065).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 47. Udgivet

  Vejrets påvirkning af kornhøsten 2015. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1498712, 2015. 2 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet

  Effects of biochar on potential nitrification and LAS ecotoxicity in agricultural soil. / Elsgaard, Lars; Khanal, Gunadhish C.; Nissen, R.

  2015. Abstract fra International Biochar Symposium 2015, Potsdam, Tyskland.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 49. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftform 2014. / Kristensen, Inge Toft.

  2015. 16 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 50. Udgivet

  Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1436608, 2015. 4 s., apr. 22, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet
 52. Udgivet

  Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1421405, 2015. 7 s., mar. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved at øge arealstørrelsen på GLM beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m². / Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1416954, 2015. 6 s., mar. 20, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet
 55. Udgivet
 56. Udgivet

  Vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1387894, 2015. 7 s., feb. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet
 58. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 59. Udgivet

  Metan som luftforurening. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1377871, 2015. 4 s., jan. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet
 61. Udgivet

  IIASAs metode til at estimere ammoniakemissioner. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1361703, 2015. 20 s., jan. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 62. Udgivet

  The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme : Monitoring results May 1999 - June 2013. / Brüsch, Walter; Rosenbom, Annette E.; Badawi, Nora; Gudmundsson, Lasse; von Platen-Hallermund, Frants; Nielsen, Carsten Brian; Plauborg, Finn; Laier, Troels; Olsen, Preben.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 63. 2014
 64. Udgivet

  Forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1287013, 2014. 7 s., sep. 12, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet
 66. Udgivet

  Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. / Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Askegaard, Margrethe; Kristensen, Kristian; Olesen, Jørgen E.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 58, 2014, s. 18-27.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 67. 2013
 68. Udgivet

  Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed. / Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Olsen, Preben; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Fløjgaard; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Krogh, Paul Henning; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Johansen, Anders; Jensen, Søren Krogh; Gylling, Morten; Bojesen, Mikkel.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 127 s. (DCA rapport; Nr. 033).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 69. Udgivet
 70. Udgivet

  Miljøpositivliste producentorganisationers driftsfonde - Økologi. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Jensen, Peter Kryger; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116207, 2013. 5 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Undersøgelse af miljøpositivliste for producentorganisationers driftfonde til teknologier, der støttes med 50 % fra EU. / Andersen, Lillie; Bertelsen, Marianne G.; Grevsen, Kai; Hartvig, Peter; Jensen, Peter Kryger; Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Melander, Bo; Nørremark, Michael; Ottosen, Carl-Otto; Petersen, Karen Koefoed; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 1116193, 2013. 18 s., nov. 01, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 72. Udgivet

  Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Steen; Kristensen, Kristian; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik.

  Nr. 62716, 2013. 19 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  Vedrørende fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian; Kristensen, Erik Steen.

  Nr. 1093058, 2013. 6 s., sep. 18, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Miljøteknologier i det primære jordbrug : Driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Hansen, Michael Jørgen; Nyord, Tavs; Hansen, Line Block; Martinsen, Louise; Hasler, Berit; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Thomsen, Anton Gårde; Poulsen, Hanne Damgaard; Lund, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Ottosen, Carl-Otto; Andersen, Lillie.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 82 s. (DCA rapport; Nr. 29).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 75. Udgivet
 76. Udgivet
 77. Udgivet

  Alternativer til efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Poul Nordemann; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Rubæk, Gitte Holton; Blicher-Mathiesen, Gitte; Grant, Ruth.

  Nr. 1030270, 2013. 13 s., apr. 09, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled. / Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman.

  Aarhus Universitet : DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 42 s. (DCA rapport; Nr. 17).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 79. Udgivet

  Airborne pollutant emissions from naturally ventilated buildings: Proposed research directions. / Takai, Hisamitsu; Nimmermark, S; Banhazi, T; Norton, T; Jacobson, L D; Calvet, S; Hassouna, M; Bjerg, Bjarne; Zhang, Guoqiang; Pedersen, Søren; Kai, Peter; Wang, K; Berckmans, D.

  I: Biosystems Engineering, Bind 116, 2013, s. 214-220.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 80. Udgivet

  Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Windolf, Jørgen; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  2013. 14 s., okt. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

 81. Udgivet

  Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Petersen, Søren O; Eriksen, Jørgen; Søegaard, Karen; Vinther, Finn Pilgaard; Elsgaard, Lars; Lund, Peter; Nørgaard, Jan Værum; Møller, Henrik Bjarne.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 52 s. (DCA rapport; Nr. 027).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 82. Udgivet

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 963526, 2013. 38 s., jan. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. 2012
 84. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord - forpagtning, driftsform og afgrødetyper. / Kristensen, Inge Toft.

  2012. 20 s. (DCA rapport; Nr. 015).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 85. Udgivet
 86. Udgivet
 87. Udgivet

  Afgrøders betydning for udvaskning til brug for en sårbarhedsdifferentieret regulering. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 973521, 2012. 19 s., nov. 02, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 88. Udgivet

  Kommentarer til de foreslåede indikatorer for “Sustainable management of natural resources and climate action”. / Schjønning, Per; Heckrath, Goswin Johann; Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 823489, 2012. 4 s., jul. 10, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet
 90. Udgivet

  Modelling the carbon and nitrogen balances of direct land use changes from energy crops in Denmark : a consequential life cycle inventory. / Hamelin, Lorie; Jørgensen, Uffe; Petersen, Bjørn Molt; Olesen, Jørgen E.

  I: GCB Bioenergy, Bind 4, Nr. 6, 2012, s. 889-907.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 91. Udgivet

  The inhibiting effect of sulfate on thermophilic anaerobic digestion of cattle and pig waste slurry. / Moset, V.; Cambra-Lopez, M.; Møller, Henrik Bjarne.

  I: American Society of Agricultural and Biological Engineers. Transactions, Bind 55, Nr. 6, 2012, s. 2309-2317.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 92. 2011
 93. Udgivet

  Chemical Evaluation of Odor Reduction by Soil Injection of Animal Manure. / Feilberg, Anders; Nyord, Tavs; Hansen, M N; Lindholst, S.

  I: Journal of Environmental Quality, Bind 40, Nr. 5, 09.2011, s. 1674-1682.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 94. Udgivet

  Debat : Miljømål for landbruget kan realiseres. / Petersen, Søren O; Olesen, Jørgen E.

  I: Ingenioeren, 12.08.2011.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

 95. Udgivet

  Assessing effect of wind tunnel sizes on air velocity and concentration boundary layers and on ammonia emission estimation using computational fluid dynamics (CFD). / Saha, Chayan Kumer; Wu, Wentao; Zhang, Guoqiang; Bjerg, B.

  I: Computers and Electronics in Agriculture, Bind 78, Nr. 1, 08.2011, s. 49-60.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 96. Udgivet

  Transient N2O accumulation and emission caused by O2 depletion in soil after liquid manure injection. / Markfoged, Rikke; Nielsen, Lars Peter; Nyord, Tavs; Ottosen, Lars Ditlev Mørck; Revsbech, Niels Peter.

  I: European Journal of Soil Science, Bind 62, Nr. 4, 08.2011, s. 541-550.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 97. Udgivet

  Potent. Udnyt styrken i de biologiske systemer : Analyse . / Jørgensen, Uffe; Olesen, Jørgen E.

  I: Politiken, 09.07.2011.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 98. Udgivet

  CFD Analyses of Methods to Improve Air Quality and Efficiency of Air Cleaning in Pig Production. / Bjerg, B; Zhang, Guoqiang; Kai, Peter.

  Chemistry, Emission Control, Radioactive Pollution and Indoor Air Quality. red. / Nicolas Mazzeo. www.intechopen.com : InTech, 2011. s. 639-654.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

 99. Udgivet

  Crop-climate models need an overhaul. / Rötter, Reimund P; Carter, Timothy R; Olesen, Jørgen E; Porter, John R.

  I: Nature Climate Change, Bind 1, 07.2011, s. 175-177.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatForskningpeer review

 100. Udgivet

  The effect of slurry treatment including ozonation on odorant reduction measured by in-situ PTR-MS. / Liu, Dezhao; Feilberg, Anders; Adamsen, Anders Peter; Jonassen, K E N.

  I: Atmospheric Environment, Bind 45, Nr. 23, 07.2011, s. 3786-3793 .

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 101. Udgivet

  The potential of fish and fish oil waste for bioenergy generation: Norway and beyond. / Ward, Alastair James; Løes, A-K.

  I: Biofuels, Bind 2, Nr. 4, 07.2011, s. 375-387.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 102. Udgivet
 103. Udgivet

  Wheat Rust Toolbox Related to New Initiatives on Yellow Rust. / Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul.

  2011. Abstract fra International Wheat Stripe Rust Symposium, Aleppo, Syrien.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 104. Udgivet

  ICT as an aid to horse management? / Lindstrøm, Johanne; Bildsøe, Pernille; Green, Ole.

  2011. Abstract fra NJF seminar 437: Housing and management of horses in Nordic and Baltic climate, Reykjavik, Island.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 105. Udgivet

  Future Farm management information systems. / Sørensen, Claus Aage Grøn; Fountas, S; Nash, E; Pesonen, L; Bochtis, Dionysis; Bildsøe, Pernille; Pedersen, S M; Basso, B; Blackmore, S.

  2011. Poster session præsenteret ved CIGR/NJF seminar 441 – Automation and system technology in plant production , Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 106. Udgivet

  Svenske gødningsforsøg i energipil. / Larsen, Søren Ugilt; Jørgensen, Uffe; Aronsson, P; Rosenqvist, H.

  2011.

  Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

 107. Udgivet

  Landbrugets kvælstofproblem kan løses. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  I: LandbrugsAvisen, Nr. 20, 20.05.2011, s. 19-19.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatFormidling

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...26 Næste