Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2016
 2. Udgivet

  Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser. / Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1640637, 2016. 8 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet

  Vurdering af bilag vedr. toksiske alger til muslingebekendtgørelsen. / Jakobsen, Hans.

  Nr. 99174, 2016. 3 s., feb. 29, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 4. Udgivet

  Leaf coverage and nitrogen uptake of potential EFA catch crops. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1623174, 2016. 21 s., feb. 17, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 5. Udgivet

  Notat om resultater fra OptiPlant vedr. udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Rasmussen, Jim.

  Nr. 1621479, 2016. 11 s., feb. 16, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 1614927, 2016. 2 s., feb. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Notat vedr. udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i Danmark. / Grunert, Klaus G.

  Nr. 1612361, 2016. 4 s., feb. 04, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Idekatalog til Fremtidens kostald. / Adamsen, Anders Peter S.; Rasmussen, Morten Dam; Munksgaard, Lene.

  Nr. 1608496, 2016. 22 s., feb. 01, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet

  Kommunikation om dyrevelfærd. / Anneberg, Inger; Sandøe, Peter; Lassen, Jesper.

  2016. 97 s. (DCA rapport; Nr. 072).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 10. Udgivet

  Research and development in the use of LIDAR elevation data for mapping of landscape elements including hedgerows, ditches and dikes. / Malinowski, Radoslaw.

  2016. 16 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 11. Udgivet
 12. Udgivet
 13. Udgivet

  Internationale anbefalinger vedr. udvælgelse af materiale fra husdyr til genbanker. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 1603555, Nr. 105789 , 2016. 12 s., jan. 18, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 14. Udgivet

  Notat vedr. indsamling og opbevaring af biologisk materiale med henblik på kryobevaring af høns. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 1596827, 2016. 8 s., jan. 14, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet
 16. Udgivet

  Evaluation of relevant pests on Trifolium plants. / Paaske, Klaus; Nicolaisen, Mogens; Enkegaard, Annie.

  Nr. 1590858, 2016. 4 s., jan. 06, 2016.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 17. Udgivet
 18. Udgivet

  Effekten af visiteret ernæring, mad og måltider til ældre i eget hjem på livskvalitet, herunder spiseglæde og funktionsevne. / Bjerge, Helle Huus; Kolle, Susanne; Kidmose, Ulla; Andersen, Barbara Vad; Grønhøj, Alice; Grunert, Klaus G; Byrne, Derek V.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016. 50 s. (DCA rapport; Nr. 075).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 19. Udgivet
 20. Udgivet

  Green Biomass : Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016. 38 s. (DCA rapport; Nr. 073).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 21. 2015
 22. Udgivet

  Vurdering af en tysk geneksperts påstand om det ønskelige i far/datter parringer. / Sørensen, Anders Christian.

  Nr. 1580073, 2015. 1 s., dec. 15, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet
 24. Udgivet
 25. Udgivet
 26. Udgivet

  Virkemidlers udbredelsespotentiale. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Børgesen, Christen Duus; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1566273, 2015. 9 s., nov. 27, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet
 28. Udgivet

  Effekt af randzoner. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Kjeldgaard, Ane; Jensen, Poul Nordemann.

  Nr. 1571865, 2015. 15 s., nov. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet

  Periodisering af effekten ved trinvis udfasning af normreduktionen. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 1563150, 2015. 5 s., nov. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 30. Udgivet
 31. Udgivet

  Verificering og præcisering af effekter til ny ordning om miljøteknologier i randzoner – del 2. / Nørremark, Michael; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1557123, 2015. 10 s., nov. 17, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 32. Udgivet

  Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion. / Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; H. Jacobsen, Brian.

  Nr. 1560327, 2015. 7 s., nov. 16, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet
 34. Udgivet

  Notat vedrørende alternative kvælstofnormer. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jacobsen, Brian H.

  Nr. 1554423, 2015. 12 s., nov. 11, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet

  Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1553201, 2015. 9 s., nov. 10, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet

  Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder. / Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1550098, 2015. 2 s., nov. 06, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. Udgivet
 38. Udgivet

  Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1545368, 2015. 10 s., okt. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 39. Udgivet

  Vedr. bestillingen: Hvordan påvirker produktionsmiljøet husdyrracer-nes arvemasse. / Sørensen, Anders Christian; Kargo, Morten.

  Nr. 1541567, 2015. 2 s., okt. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Bemærkninger til udvalgsspørgsmål 210, 220, 223 og 224 vedr. mink. / Møller, Steen Henrik; Hansen, Steffen Werner; Malmkvist, Jens.

  Nr. 1564259, 2015. 3 s., okt. 21, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet

  Mapping Sustainability Criteria for the Bioeconomy. / Knudsen, Marie Trydeman; Hermansen, John Erik; Thostrup, Line Beck.

  2015. 37 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 42. Udgivet
 43. Udgivet

  Redegørelse for den mulige anvendelse af fosfit/fosfonat som gødningsmiddel. / Wollenweber, Bernd.

  Nr. 1527986 , 2015. 8 s., okt. 07, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Videnskabelig vurdering af dokumentation for dyrevelfærdsmæssige aspekter vedrørende religiøs slagtning af dyr uden forudgående bedøvelse. / DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

  2015. 32 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 45. Udgivet
 46. Udgivet

  Notat vedrørende model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1525504, 2015. 4 s., sep. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 47. Udgivet

  Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgasudledninger. / Olesen, Jørgen Eivind; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1514552, 2015. 3 s., sep. 18, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet

  Environmental evaluation of the suggested limit values for metals in calcium silicate used as liming materials on EU soils. / Jensen, John.

  Nr. 1514732, 2015. 24 s., sep. 18, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 49. Udgivet

  Spørgsmål vedr. proteinindhold i importeret soja og dansk korn. / Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 1513485, 2015. 1 s., sep. 16, 2015.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 50. Udgivet

  Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer. / Jensen, Poul Nordemann; Kronvang, Brian; Blicher-Mathiesen, Gitte; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1501779, 2015. 3 s., sep. 01, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet

  Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 36 s. (DCA rapport; Nr. 068).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 52. Udgivet

  Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse af afgasset biomasse. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 46 s. (DCA rapport; Nr. 065).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 53. Udgivet

  Undersøgelse af forbrugernes holdning til produkter, der er tilsat D-vitamin af sundhedsmæssige årsager. / Tsalis, George; Hansen, Inge Hummelshøj; Lähteenmäki, Liisa.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 84 s. (DCA rapport; Nr. 067).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 54. Udgivet

  Notat vedrørende aksløberens larve (Zabrus tenebrioides). / Enkegaard, Annie; Lövei, Gabor.

  Nr. 1504987, 2015. 4 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet

  Vejrets påvirkning af kornhøsten 2015. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1498712, 2015. 2 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 56. Udgivet

  Udbytter på græsarealer – omdriftsgræs og vedvarende græsarealer. / Søegaard, Karen; Kristensen, Troels.

  Nr. 1501546, 2015. 9 s., aug. 21, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet

  Vidensyntese om udegående får i vinterperioden. / Fogsgaard, Katrine Kop; Norberg, Elise; Munksgaard, Lene.

  Nr. 1492704, 2015. 8 s., aug. 14, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet

  Effect of unilateral mandibular distraction osteogenesis on mandibular morphology in rabbits with antigen-induced temporomandibular joint arthritis. / Andersen, Kristian; Pedersen, T K; Svendsen, P; Hauge, E M; Schou, S; Nørholt, S E.

  I: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Bind 44, Nr. 8, 08.2015, s. 1052-9.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 59. Udgivet
 60. Udgivet
 61. Udgivet

  Svar på bestillingen "Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad". / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1479042, 2015. 4 s., jul. 03, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 62. Udgivet

  Næringsstofbalancer og næringsstofunderskud i landbruget 1993/94-2013/14. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 29 s. (DCA rapport; Nr. 063).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 63. Udgivet

  Vidensyntese om metoder til aflivning af grise under fem kilo. / Engberg, Ricarda Greuel.

  Nr. 1473975, 2015. 10 s., jun. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål vedr. krav om hylder, halm og rør til mink. / Møller, Steen Henrik; Hansen, Steffen Werner.

  Nr. 2313180, 2015. 2 s., jun. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot. / Thomsen, Ingrid Kaag; Jørgensen, Lise Nistrup; Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1466727, 2015. 6 s., jun. 19, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 66. Udgivet

  Omregning af NUTS2 GHG emissionsfaktorer fra opgørelse per brændstofenhed til opgørelse per råvareenhed. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 1464648, 2015. 3 s., jun. 15, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet
 68. Udgivet
 69. Udgivet
 70. Udgivet
 71. Udgivet
 72. Udgivet

  Prøvetagningsplan til undersøgelse af toksiske alger i Nordsøen. / Jakobsen, Hans; Mohn, Christian.

  2015. 6 s., maj 12, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftform 2014. / Kristensen, Inge Toft.

  2015. 16 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 74. Udgivet

  Notat om retentionsforhold i vandløbsnære områder. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 440576, 2015. 5 s., apr. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1436608, 2015. 4 s., apr. 22, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet
 77. Udgivet

  Effekten af randzoner på drænede arealer med udgangspunkt i tyske randzoneundersøgelser. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1429741, 2015. 5 s., apr. 13, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  Nøglehulskampagne 4 : Vurdering af effekten på forskellige målgrupper i udvalgte butikker i Jylland. / Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 43 s. (DCA rapport).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 79. Udgivet

  PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT. / Sørensen, Jan Tind.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 21 s. (DCA rapport; Nr. 059).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 80. Udgivet

  Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 1422945, 2015. 4 s., mar. 27, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 81. Udgivet

  Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1421405, 2015. 7 s., mar. 26, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 82. Udgivet

  Bidrag til besvarelse af alm. del spm. 355, 356 og 358 til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget. / Nielsen, Ole-Kenneth; Mikkelsen, Mette Hjorth.

  Nr. 1417522, 2015. 13 s., mar. 23, 2015.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 83. Udgivet

  Faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved at øge arealstørrelsen på GLM beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m². / Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1416954, 2015. 6 s., mar. 20, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 84. Udgivet
 85. Udgivet

  Planteliste med efterafgrøder som ikke overvintrer. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1409341, 2015. 6 s., mar. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 86. Udgivet
 87. Udgivet

  Metoder til reduktion af pattegrisedødelighed i økologisk og konventionel svineproduktion på friland. / Schild, Sarah-Lina Aagaard; Sørensen, Jan Tind; Pedersen, Lene Juul.

  2015. 21 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 88. Udgivet

  Vedrørende beregning af type 2 korrektion, kvælstof, for ammekøer. / Lund, Peter.

  Nr. 1408094, 2015. 1 s., mar. 04, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Beregning af grovfoderudbytte på kvægbrug ud fra regnskabsdata. / Kristensen, Troels.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015. 27 s. (DCA rapport, Bind 057).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 90. Udgivet

  Kvalitetsindeks 2014 - et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugerens kvalitetsopfattelse. / Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G; Bech-Larsen, Tino.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015. 73 s. (DCA rapport; Nr. 056).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 91. Udgivet

  Mad og måltider i skolen : Inspiration og erfaringer. / Mørk, Trine; Tsalis, George; Aachmann, Kristina; Grønhøj, Alice.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015. 74 s. (DCA rapport; Nr. 053).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 92. Udgivet
 93. Udgivet

  Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Johannes.

  Nr. 1398477, 2015. 7 s., feb. 19, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 94. Udgivet

  Vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1387894, 2015. 7 s., feb. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet

  Vurdering af relevante skadegørere for 3 forskellige plantearter. / Paaske, Klaus; Nicolaisen, Mogens; Enkegaard, Annie.

  Nr. 1387898, 2015. 2 s., feb. 09, 2015.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 96. Udgivet
 97. Udgivet

  Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1383891, 2015. 9 s., feb. 04, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 98. Udgivet

  Environmental load of heavy metals from liming materials based on Cyanamid and NPK production. / Jensen, John.

  Nr. 1384484, 2015. 2 s., feb. 03, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet

  Kvantificering af produktion og ressourceeffektivitet i jordbruget – korn, mælk og svinekød : Korn, mælk og svinekød. / Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak; Hermansen, John Erik.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015. 40 s. (DCA rapport, Bind 055).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 100. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 101. Udgivet

  Notat vedr. vurdering af effekt af ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs. / Rasmussen, Jim; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1376736, 2015. 3 s., jan. 29, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 102. Udgivet

  Notat vedr. nyt JB-kort. / Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 1376225, 2015. 6 s., jan. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...13 Næste