Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. Faglig redegørelse › Rådgivning › Ikke peer reviewed
 2. Udgivet

  Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Petersen, Søren O; Dalgaard, Tommy; Eriksen, Jørgen; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 1011986, Nr. 25-11-11, 2012. 40 s., mar. 09, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet
 4. Udgivet

  N-effektvurderinger for intelligente bufferzoner (IBZ): omregningsfaktor til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 2018-760-000840, 2018. 5 s., jun. 29, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 5. Udgivet

  Natur og Miljømæssig risikovurdering af Raps GT73 (EFSA-GMO-RX-002). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2020-0155084, 2020. 5 s., sep. 21, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Natur og Miljømæssig risikovurdering af Raps MS11 (EFSA-GMO-BE-2016-138). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2020-0096475, 2020. 6 s., jun. 22, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Natur og Miljømæssig risikovurdering af soja DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (EFSA-GMO-NL-2016-132). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2020-0186238, 2021. 4 s., jan. 05, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Natur og Miljømæssige risikovurdering af soja MON87769xMON89788, EFSA-GMO-NL-2010-85. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2021-0210128, 2021. 6 s., mar. 03, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet
 10. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af Majs Bt11 (EFSA-GMO-RX-016). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2021-0202060, 2021. 14 s., feb. 18, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 11. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af Raps MS8xRF3xGT73. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2021-0228091, 2021. 11 s., apr. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 12. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genetisk modificeret nellikelinje FLO-40689-6 (C/NL/06/01-001). / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2018-760-000873, 2018. 1 s., aug. 27, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 13. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret majs 1507 x NK603 til import efter forordning 1829/2003. / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2018-760-000877, 2018. 8 s., aug. 31, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 14. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret majs 3272 (EFSA-GMO-UK-2006-34). / Damgaard, Christian.

  Nr. 2019-0024885, 2020. 4 s., jan. 09, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret majs 4114 fra Pioneer (EFSA-GMO-NL-2014-123). / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2018-760-000818, 2018. 7 s., jun. 01, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 16. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret soja MON87751xMON87701xMON87708xMON89788. / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2019-0024887, 2020. 5 s., jan. 09, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 17. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret soja SYHT0H2. / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2020-0048007, 2020. 4 s., feb. 27, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 18. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af majs MIR604 (EFSA-GMO-RX-013). / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2019-0021319, 2019. 5 s., dec. 11, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af majs MON89034 (EFSA-GMO-RX-015). / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2019-0021318, 2019. 5 s., dec. 11, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 20. Udgivet
 21. Udgivet

  Nektarværdien af ”bestøverbrak”. Tillægsbesvarelse til leveringen ”Opdatering af nektarværdien for afgrødekoder i 2018. / Kryger, Per.

  Nr. 2019-760-001261, 2019. 2 s., maj 10, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 22. Udgivet
 23. Udgivet

  Nogle bemærkninger vedr. benefit sharing i husdyravl. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 2019-760-001264, 2019. 7 s., maj 20, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 24. Udgivet

  Normer til efterafgrøder samt hovedafgrøder etableret i efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2018-760-000875, 2018. 4 s., aug. 14, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet
 26. Udgivet
 27. Udgivet

  Notat om GIS-analyser til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 7 s., jun. 13, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet
 29. Udgivet

  Notat om afvandingsdybder ved reduceret vandløbsvedligeholdelse. / Børgesen, Christen Duus; Thomsen, Ingrid Kaag; Søegaard, Karen; Plauborg, Finn; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 816425, Nr. Startet d 11-04-12 , 2012. 7 s., maj 10, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 30. Udgivet
 31. Udgivet
 32. Udgivet

  Notat om antallet af bier i Danmark. / Nielsen, Steen Lykke.

  Nr. 975290, 2012. 3 s., nov. 09, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Notat om at udvikle en model for sædskifteindeks. / Jensen, Peter Kryger; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per.

  Nr. 2019-760-001277, 2019. 8 s., sep. 02, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 34. Udgivet

  Notat om begrænsning af jorderosion på stærkt skrånende landbrugsarealer. / Heckrath, Goswin Johann; Olsen, Preben.

  Nr. 973132, 2012. 3 s., nov. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet
 36. Udgivet

  Notat om den fremtidige lokalisering af den centrale danske samling af vegetativt formerede grønsager. / Kristensen, Hanne Lakkenborg; Jacobsen, Lars Henrik.

  Nr. 2018-760-000812, 2018. 3 s., maj 17, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. Udgivet

  Notat om det nederlandske landbrugs fosforforbrug og fosfortab til overfladevand. / Rubæk, Gitte Holton; Heckrath, Goswin Johann; Andersen, Hans Estrup.

  Nr. 2018-760-000575, 2018. 10 s., feb. 26, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 38. Udgivet
 39. Udgivet

  Notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter.

  Nr. 962517, Nr. rekv. 27-07-12, 2012. 8 s., okt. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Notat om effekt af vandmiljøplanerne på udledningerne af CO2. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 813605, 2012. 5 s., apr. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet

  Notat om en mulig fortsættelse af projektet ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’. / Grunert, Klaus G.

  Nr. 2018-760-000642, 2019. 4 s., jan. 29, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. Udgivet

  Notat om god praksis for høst af brødkorn under vanskelige forhold. / Jørgensen, Johannes Ravn; Kristensen, Erik Fløjgaard; Elmholt, Susanne; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 810314, 2012. 11 s., feb. 29, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Notat om klimaaftryk for dansk kvægproduktion per produceret enhed. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Troels.

  Nr. 971114, 2012. 2 s., nov. 07, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet
 45. Udgivet
 46. Udgivet

  Notat om muligheder for udvikling af supplerende modul til Farm-N til beregning af udvaskning ved længere tidshorisont. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter; Kristensen, Ib Sillebak.

  Nr. 967154, Nr. 27-07-12, 2012. 9 s., okt. 17, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 47. Udgivet
 48. Udgivet
 49. Udgivet

  Notat om passende frihøjde over kreaturer ved transport. / Jensen, Karin Hjelholt (Redaktør).

  Nr. 28504, 2008. dec. 10, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 50. Udgivet

  Notat om plantesundheds-ERA-netværket EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination). / Nielsen, Steen Lykke.

  2011. 6 s., apr. 28, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet
 52. Udgivet

  Notat om problemstilling omkring kontrol model for etableringstilskud til biogasanlæg. / Møller, Henrik Bjarne.

  Nr. 805091, 2012. 6 s., jan. 04, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Notat om resultater fra OptiPlant vedr. udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Rasmussen, Jim.

  Nr. 1621479, 2016. 11 s., feb. 16, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Notat om retentionsforhold i vandløbsnære områder. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 440576, 2015. 5 s., apr. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet
 56. Udgivet

  Notat om status for gylleseparering. / Jørgensen, Uffe (Redaktør).

  Nr. 28503, 2008. okt. 28, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet
 58. Udgivet
 59. Udgivet

  Notat om sukkerindhold i danske kartoffelsorter. / Edelenbos, Merete.

  Nr. 2019-760-001230, 2019. 6 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet

  Notat om test af saftafløb fra lagret fiberfraktion. / Sørensen, Peter; Christensen, Bent Tolstrup.

  Nr. 971003, 2012. 5 s., nov. 01, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Notat om udfordringer ved og muligheder for afgang til certificeret udsæd med mindre end 0,1 % GMO-indhold. / Boelt, Birte; Deleuran, Lise Christina; Jørgensen, Johannes Ravn.

  Nr. 1277601, 2014. 10 s., aug. 27, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet

  Notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 978054, 2012. 6 s., nov. 22, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Notat om, hvor økologien kan bidrage positivt til beskyttelse af klima, miljø og natur. / Hermansen, John Erik (Redaktør).

  Nr. 28477, 2008. okt. 23, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet

  Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1383891, 2015. 9 s., feb. 04, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 66. Udgivet
 67. Udgivet

  Notat vedr. anvendelse af nye arter som pligtige efterafgrødearter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Sørensen, Peter; Søegaard, Karen; Kudsk, Per; Jørgensen, Lise Nistrup.

  Nr. 1300423, 2014. 15 s., okt. 02, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet
 69. Udgivet

  Notat vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1335432, 2014. 13 s., nov. 19, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 70. Udgivet

  Notat vedr. indsamling og opbevaring af biologisk materiale med henblik på kryobevaring af høns. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 1596827, 2016. 8 s., jan. 14, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Notat vedr. konsekvenser af ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse. / Jensen, Poul Nordemann; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Jakobsen, Brian; Kronvang, Brian.

  Nr. 742268, 2010. 12 s., sep. 17, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 72. Udgivet
 73. Udgivet

  Notat vedr. nyt JB-kort. / Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 1376225, 2015. 6 s., jan. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Notat vedr. opgørelse af udviklingen i det dyrkede areal i perioden 2008 – 2013. / Rasmussen, Anton; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1286626, 2014. 4 s., sep. 08, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik.

  Nr. 1641064, 2016. 4 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet
 77. Udgivet
 78. Udgivet

  Notat vedr. udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i Danmark. / Grunert, Klaus G.

  Nr. 1612361, 2016. 4 s., feb. 04, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 79. Udgivet
 80. Udgivet
 81. Udgivet

  Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet. / Jensen, Poul Nordemann; Hasler, Berit; Waagepetersen, Jesper; Rubæk, Gitte Holton; Jacobsen, Brian Højland.

  2009. 103 s., apr. 01, 2009.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 82. Udgivet

  Notat vedr. vurdering af effekt af ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs. / Rasmussen, Jim; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1376736, 2015. 3 s., jan. 29, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet

  Notat vedr. ’Vurdering af maximumsindhold af arsen i tørv’. / Blaabjerg, Karoline; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 177264, 2016. 3 s., dec. 20, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 84. Udgivet

  Notat vedr. ’Vurdering af selens virkning på fisk i en aktuel rapid alert sag’. / Blaabjerg, Karoline; Poulsen, Hanne Damgaard.

  2016. 3 s., nov. 04, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 85. Udgivet
 86. Udgivet

  Notat vedrørende aksløberens larve (Zabrus tenebrioides). / Enkegaard, Annie; Lövei, Gabor.

  Nr. 1504987, 2015. 4 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet

  Notat vedrørende alternative kvælstofnormer. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jacobsen, Brian H.

  Nr. 1554423, 2015. 12 s., nov. 11, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 88. Udgivet
 89. Udgivet

  Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering – besvarelse af spørgsmål A11-16. / Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1198178, 2014. 6 s., mar. 11, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet

  Notat vedrørende barrierer for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der er lovlige i henhold til Kommissionsforordning 834/2007. / Paaske, Klaus.

  Nr. 807874, 2012. 3 s., feb. 03, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 91. Udgivet
 92. Udgivet

  Notat vedrørende den tematiske jordstrategi’s relevans for danske forhold. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 763959, 2011. 28 s., feb. 08, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 93. Udgivet
 94. Udgivet

  Notat vedrørende fordele og ulemper ved brug af bekæmpelsesmidler. / Kudsk, Per Nielsen; Jørgensen, Lise Nistrup; Grossmann, Annette; Hilbert, Gudrun; Holm, Mette.

  Nr. 737680, 2010. 12 s., aug. 27, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet

  Notat vedrørende forekomst af udvalgte nematoder i Danmark. / Enkegaard, Annie.

  Nr. 2230769, 2016. 4 s., aug. 25, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 96. Udgivet

  Notat vedrørende fremskrivning af landbrugets klimapåvirkning. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 813605, 2012. 2 s., apr. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 97. Udgivet

  Notat vedrørende gennemsnitsudbytte pr. hektar for bestemte angivne gartneriprodukter. / Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 783419, 2011. 3 s., jun. 30, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 98. Udgivet

  Notat vedrørende krav om brug af resistente sorter i forbindelse med bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. / Nielsen, Bent Jørgen; Enkegaard, Annie.

  Nr. 2017-760-000161, 2017. 26 s., maj 29, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet

  Notat vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 737542, 2010. 3 s., aug. 24, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 100. Udgivet

  Notat vedrørende miljømæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-elementer i CAP-reformen. / Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 813096, 2012. 15 s., mar. 29, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 101. Udgivet

  Notat vedrørende model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1525504, 2015. 4 s., sep. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...13 Næste