Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. Udgivet

  Notat om det nederlandske landbrugs fosforforbrug og fosfortab til overfladevand. / Rubæk, Gitte Holton; Heckrath, Goswin Johann; Andersen, Hans Estrup.

  Nr. 2018-760-000575, 2018. 10 s., feb. 26, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 2. Udgivet
 3. Udgivet

  Notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter.

  Nr. 962517, Nr. rekv. 27-07-12, 2012. 8 s., okt. 08, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 4. Udgivet

  Notat om effekt af vandmiljøplanerne på udledningerne af CO2. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 813605, 2012. 5 s., apr. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 5. Udgivet

  Notat om en mulig fortsættelse af projektet ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’. / Grunert, Klaus G.

  Nr. 2018-760-000642, 2019. 4 s., jan. 29, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Notat om fremgangsmåden ved de årlige kvælstofprognoser. / Petersen, Bjørn Molt; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 28510, Nr. 532381, 2009. 8 s., maj 04, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 7. Udgivet

  Notat om god praksis for høst af brødkorn under vanskelige forhold. / Jørgensen, Johannes Ravn; Kristensen, Erik Fløjgaard; Elmholt, Susanne; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 810314, 2012. 11 s., feb. 29, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Notat om klimaaftryk for dansk kvægproduktion per produceret enhed. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Troels.

  Nr. 971114, 2012. 2 s., nov. 07, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet
 10. Udgivet
 11. Udgivet

  Notat om muligheder for udvikling af supplerende modul til Farm-N til beregning af udvaskning ved længere tidshorisont. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter; Kristensen, Ib Sillebak.

  Nr. 967154, Nr. 27-07-12, 2012. 9 s., okt. 17, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 12. Udgivet
 13. Udgivet
 14. Udgivet

  Notat om passende frihøjde over kreaturer ved transport. / Jensen, Karin Hjelholt (Redaktør).

  Nr. 28504, 2008. dec. 10, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet

  Notat om plantesundheds-ERA-netværket EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination). / Nielsen, Steen Lykke.

  2011. 6 s., apr. 28, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 16. Udgivet

  Notat om populationsstørelse for bæredygtigt avlsarbejde. / Berg, Peer.

  2011. 5 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 17. Udgivet
 18. Udgivet

  Notat om problemstilling omkring kontrol model for etableringstilskud til biogasanlæg. / Møller, Henrik Bjarne.

  Nr. 805091, 2012. 6 s., jan. 04, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. Udgivet

  Notat om resultater fra OptiPlant vedr. udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Rasmussen, Jim.

  Nr. 1621479, 2016. 11 s., feb. 16, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 20. Udgivet

  Notat om retentionsforhold i vandløbsnære områder. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 440576, 2015. 5 s., apr. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 21. Udgivet
 22. Udgivet

  Notat om status for gylleseparering. / Jørgensen, Uffe (Redaktør).

  Nr. 28503, 2008. okt. 28, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet
 24. Udgivet
 25. Udgivet

  Notat om sukkerindhold i danske kartoffelsorter. / Edelenbos, Merete.

  Nr. 2019-760-001230, 2019. 6 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  Notat om test af saftafløb fra lagret fiberfraktion. / Sørensen, Peter; Christensen, Bent Tolstrup.

  Nr. 971003, 2012. 5 s., nov. 01, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet
 28. Udgivet

  Notat om udfordringer ved og muligheder for afgang til certificeret udsæd med mindre end 0,1 % GMO-indhold. / Boelt, Birte; Deleuran, Lise Christina; Jørgensen, Johannes Ravn.

  Nr. 1277601, 2014. 10 s., aug. 27, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet

  Notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 978054, 2012. 6 s., nov. 22, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 30. Udgivet

  Notat om, hvor økologien kan bidrage positivt til beskyttelse af klima, miljø og natur. / Hermansen, John Erik (Redaktør).

  Nr. 28477, 2008. okt. 23, 2008.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 31. Udgivet

  Notat omkring teknikker til opbevaring af frisk frugt og grønt i Danmark. / Kidmose, Ulla; Edelenbos, Merete.

  Nr. 611481, 2009. 6 s., nov. 06, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 32. Udgivet

  Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1383891, 2015. 9 s., feb. 04, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Notat vedr. 'Fodring af husdyr med produkter fra genmodificeret soja'. / Sørensen, Martin Tang; Poulsen, Hanne Damgaard; Højberg, Ole.

  2014. 16 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 34. Udgivet
 35. Udgivet

  Notat vedr. anvendelse af nye arter som pligtige efterafgrødearter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Sørensen, Peter; Søegaard, Karen; Kudsk, Per; Jørgensen, Lise Nistrup.

  Nr. 1300423, 2014. 15 s., okt. 02, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet
 37. Udgivet

  Notat vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1335432, 2014. 13 s., nov. 19, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 38. Udgivet

  Notat vedr. indsamling og opbevaring af biologisk materiale med henblik på kryobevaring af høns. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 1596827, 2016. 8 s., jan. 14, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 39. Udgivet

  Notat vedr. konsekvenser af ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse. / Jensen, Poul Nordemann; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Jakobsen, Brian; Kronvang, Brian.

  Nr. 742268, 2010. 12 s., sep. 17, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Notat vedr. kritik af FarmN. / Petersen, Bjørn Molt; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 23102, Nr. 528612, 2009. 2 s., jan. 23, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 41. Udgivet
 42. Udgivet

  Notat vedr. nyt JB-kort. / Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 1376225, 2015. 6 s., jan. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Notat vedr. opgørelse af udviklingen i det dyrkede areal i perioden 2008 – 2013. / Rasmussen, Anton; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1286626, 2014. 4 s., sep. 08, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik.

  Nr. 1641064, 2016. 4 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet
 46. Udgivet
 47. Udgivet

  Notat vedr. udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i Danmark. / Grunert, Klaus G.

  Nr. 1612361, 2016. 4 s., feb. 04, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet
 49. Udgivet
 50. Udgivet

  Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet. / Jensen, Poul Nordemann; Hasler, Berit; Waagepetersen, Jesper; Rubæk, Gitte Holton; Jacobsen, Brian Højland.

  2009. 103 s., apr. 01, 2009.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet

  Notat vedr. vurdering af effekt af ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs. / Rasmussen, Jim; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1376736, 2015. 3 s., jan. 29, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 52. Udgivet

  Notat vedr. ’Vurdering af maximumsindhold af arsen i tørv’. / Blaabjerg, Karoline; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 177264, 2016. 3 s., dec. 20, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Notat vedr. ’Vurdering af selens virkning på fisk i en aktuel rapid alert sag’. / Blaabjerg, Karoline; Poulsen, Hanne Damgaard.

  2016. 3 s., nov. 04, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Notat vedrørende DJF's elektroniske kortmateriale på arealanvendelse og jordbund. / Kristensen, Inge Toft (Redaktør).

  Nr. 28479, 2008. 7 s., nov. 10, 2008.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 55. Udgivet
 56. Udgivet

  Notat vedrørende aksløberens larve (Zabrus tenebrioides). / Enkegaard, Annie; Lövei, Gabor.

  Nr. 1504987, 2015. 4 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet

  Notat vedrørende alternative kvælstofnormer. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jacobsen, Brian H.

  Nr. 1554423, 2015. 12 s., nov. 11, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet
 59. Udgivet

  Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering – besvarelse af spørgsmål A11-16. / Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1198178, 2014. 6 s., mar. 11, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet

  Notat vedrørende barrierer for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der er lovlige i henhold til Kommissionsforordning 834/2007. / Paaske, Klaus.

  Nr. 807874, 2012. 3 s., feb. 03, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Notat vedrørende den tematiske jordstrategi’s relevans for danske forhold. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 763959, 2011. 28 s., feb. 08, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet
 64. Udgivet

  Notat vedrørende dyrkning af miscanthus. / Kjeldsen, Jens Bonderup; Jørgensen, Uffe.

  Nr. 525308, Nr. 28463, 2009. 3 s., mar. 04, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 65. Udgivet

  Notat vedrørende etablering af efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 527006, 2009. 8 s., mar. 16, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 66. Udgivet

  Notat vedrørende fordele og ulemper ved brug af bekæmpelsesmidler. / Kudsk, Per Nielsen; Jørgensen, Lise Nistrup; Grossmann, Annette; Hilbert, Gudrun; Holm, Mette.

  Nr. 737680, 2010. 12 s., aug. 27, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet

  Notat vedrørende forekomst af udvalgte nematoder i Danmark. / Enkegaard, Annie.

  Nr. 2230769, 2016. 4 s., aug. 25, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet

  Notat vedrørende fremskrivning af landbrugets klimapåvirkning. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 813605, 2012. 2 s., apr. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 69. Udgivet

  Notat vedrørende gennemsnitsudbytte pr. hektar for bestemte angivne gartneriprodukter. / Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 783419, 2011. 3 s., jun. 30, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 70. Udgivet

  Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler. / Nielsen, Bent J; Nielsen, Steen Lykke; Melander, Bo; Hansen, Lars Monrad.

  Nr. 610735, 610738, 2009. 5 s., okt. 05, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 71. Udgivet

  Notat vedrørende konsulenterklæringer. / Vinther, Finn Pilgaard; Thorup-Kristensen, Kristian.

  Nr. 28540, Nr. 525678, 2009. 3 s., mar. 10, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 72. Udgivet

  Notat vedrørende krav om brug af resistente sorter i forbindelse med bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. / Nielsen, Bent Jørgen; Enkegaard, Annie.

  Nr. 2017-760-000161, 2017. 26 s., maj 29, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  Notat vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 737542, 2010. 3 s., aug. 24, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Notat vedrørende mellemafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 524556, 2009. 5 s., feb. 27, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 75. Udgivet

  Notat vedrørende miljømæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-elementer i CAP-reformen. / Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 813096, 2012. 15 s., mar. 29, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet

  Notat vedrørende model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1525504, 2015. 4 s., sep. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 77. Udgivet

  Notat vedrørende muligheder for antibiotika-fri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark. / Vaarst, Mette; Sørensen, Jan Tind.

  Nr. 2017-760-000171, 2017. 28 s., aug. 31, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet
 79. Udgivet

  Notat vedrørende nyetablering af randzoner, effekt af omlægning af græsarealer i randzoner og af etablering af insekt- og vildtvenlige tiltag randzonen. / Søegaard, Karen; Heckrath, Goswin Johann; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 807464, 2012. 6 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 80. Udgivet

  Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 1614927, 2016. 2 s., feb. 08, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 81. Udgivet

  Notat vedrørende ressourcer for landbrugsproduktionen. / Olesen, Jørgen E; Schjønning, Per; Christensen, Bent Tolstrup; Greve, Mogens Humlekrog; Heckrath, Goswin Johann; Rubæk, Gitte Holton; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard; Andersen, Mathias Neumann; Kristensen, Inge Toft; Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 819841, 2012. 19 s., jun. 11, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 82. Udgivet

  Notat vedrørende revision og forenkling af reglerne om efterafgrøders eftervirkning. / Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 810520, 2012. 10 s., mar. 02, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet

  Notat vedrørende skift fra afgræsning til slæt. / Kristensen, Troels; Vinther, Finn Pilgaard; Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 782351, 2011. 1 s., jun. 23, 2011.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 84. Udgivet

  Notat vedrørende spørgsmål 216 og 217 fra Miljø- og Planlægningsudvalget. / Olesen, Jørgen E; Dubgaard, Alex.

  Nr. 28548, Nr. 521209, 2009. 3 s., jan. 23, 2009.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 85. Udgivet

  Notat vedrørende to spørgsmål om reglerne for beregning af husdyrenes gødningsproduktion i forbindelse med indberetning af gødningsregnskabet. / Vinther, Finn Pilgaard; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 706363, 2010. 2 s., feb. 10, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 86. Udgivet

  Notat vedrørende udarbejdelse af bekæmpelsesstrategi over for overvintrende genmodificerede kartofler. / Kudsk, Per.

  Nr. 983980, Nr. 25-04-12, 2012. 4 s., dec. 12, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet
 88. Udgivet

  Notat vedrørende virkning af støtteforanstaltninger i artikel 68 programmet for 2009-2011. / Kristensen, Inge Toft; Jørgensen, Uffe; Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard; Kahlert, Johnny Abildgaard.

  Nr. 961225, 2012. 9 s., sep. 21, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Notat vedrørende: Anmodning om udtalelse vedr. virkemidler for nedbringelse af jorderosion. / Heckrath, Goswin Johann; Olsen, Preben.

  Nr. 1204733, 2014. 12 s., mar. 24, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet
 91. Udgivet

  Notat: Vurdering af specifikke opdrætsforhold for økologiske hønsefugle. / Vaarst, Mette.

  Nr. 2018-760-000688, 2019. 18 s., feb. 19, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 92. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 93. Udgivet

  Notat: Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevandsressource. / Olsen, Preben.

  Nr. 1224265, 2014. 10 s., maj 06, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 94. Udgivet

  Note regarding feeding of un-weaned calves (under the age of 2 month, which are fed milk). / Jensen, Margit Bak; Hernandez Castellano, Lorenzo E; Herskin, Mette S.

  Nr. 2020-0170934, 2020. 11 s., nov. 18, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet

  Nudging : et overblik over publicerede undersøgelser og igangværende projekter om nudging på fødevareområdet. / Mørk, Trine; Tsalis, George; Hansen, Inge Hummelshøj; Grunert, Klaus G.

  DCA : DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014. 59 s. (DCA rapport; Nr. 036).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 96. Udgivet

  Nuværende viden om forskningsresultater og forskningsklynger inden for madspild og fødevaretab. / Kidmose, Ulla; Borum, Anna; Pedersen, Line; Mogensen, Lisbeth.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 33 s. (DCA rapport; Nr. 186).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 97. Udgivet

  Ny nordisk mad 10 år efter. / Kolle, Susanne; Mørk, Trine; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2014. 69 s. (DCA rapport; Nr. 049).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 98. Udgivet

  Ny vejledningstekst til udtagning af jordprøver i topjorden. / Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 2020-0158630, 2020. 2 s., sep. 04, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet
 100. Udgivet

  Næringsstofbalance og næringsstofoverskud. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2017. 33 s. (DCA rapport; Nr. 099).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...13 Næste